37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   30 aprilie – termenul-limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice

30 aprilie – termenul-limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice

30.03.2017875 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

30 aprilie - termenul-limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător pentru perioada fiscală 2016

Serviciul Fiscal de Stat informează că potrivit prevederilor Codului fiscal termenul-limită de prezentare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit este de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune. Ținând cont de faptul că termenul de prezentare a Declarației menționate, în anul 2017, survine în zi de odihnă, termenul de prezentare a acesteia a fost prelungit până la 2 mai 2017.

Potrivit art.83 din Codului fiscal, dreptul de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii. Însă obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET15) survine la persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care:

- au obligații privind achitarea impozitului pe venit;

- au activat pe parcursul anului la două sau mai multe locuri de muncă, unde au obținut salariu care, cumulativ, depăşeşte suma totală de 29 640 lei pe an;

- au obţinut venituri atât sub formă de salariu, cât şi din vânzarea proprietății, a căror sumă totală depăşeşte 29 640 lei pe an;

- nu au primit salariu, dar au obţinut venituri de la vânzarea proprietății (case, apartamente, mașini etc.) sau darea în chirie a terenurilor agricole, care depăşesc suma scutirii personale de 10 128 lei;

- îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă țară;

- direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;

- solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus.

De asemenea, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit persoanele fizice  cetățeni străini sau apatrizi care au obținut statutul de rezident al Republicii Moldova (se află pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile, în orice perioadă de 12 luni, ce se începe sau se termină în anul fiscal dat), în condițiile stabilite pentru persoanele fizice rezidente.

Pentru anul 2016, la calcularea impozitului pe venit fiecare contribuabil are dreptul, după caz, la următoarele scutiri:

- scutire personală, în sumă de 10 128 lei;

- scutire majorată, în sumă de 15 060 lei;

- scutire suplimentară, în sumă de 10 128 lei, în cazul în care soțul (soția) nu beneficiază de scutire personală;

- scutire în sumă de 2 256 lei pentru fiecare persoană întreținută sau o scutire în mărime de 10 128 lei pentru fiecare persoană întreținută, invalid din copilărie.

Pentru persoanele fizice, impozitul pe venit se determină conform cotelor stabilite la art.15 lit. a) din Codul fiscal, în mărime de:

7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 29 640 lei;

18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 29 640 lei.

Totodată, persoanele fizice nerezidente, care au obținut venituri pe teritoriul Republicii Moldova urmează să depună Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15) prin bifarea categoriei corespunzătoare.

În scopul simplificării modului de declarare a veniturilor pentru anul 2016, persoanele fizice pot depune Declarația la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu sau reședință a acestora, doar la prezentarea declarației în termenul stabilit.

Pentru a asigura recepționarea de la persoanele fizice a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2016, în perioada de depunere a declarațiilor menționate a fost stabilit regimul de lucru pentru subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, după cum urmează:

- 29 aprilie 2017 - de la orele 8:00 până la 17:00;

- 30 aprilie 2017 - de la orele 8:00 până la 17:00;

- ultima zi de recepționare a declarațiilor este 2 mai 2017.

Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele metode:

- în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică";

- pe suport de hârtie, obținând versiunea de la organul fiscal a Declarației precompletate în baza actului de identitate sau prin depunerea Declarației rapide;

- prin intermediul oficiului poștal, expediind declarația formularul CET15 printr-o scrisoare recomandată, pe adresa oficiului fiscal la care contribuabilul se deservește.

Declarația menționată (Formularul CET15) poate fi descărcată aici sau obținută de la organul fiscal teritorial.
În cazul în care contribuabilii dispun de semnătură electronică, aceștia pot previzualiza Declaraţia cu privire la impozitul pe venit obţinut în anul 2016, accesând cabinetul personal pe portalul www.fisc.md.
Achitările se vor realiza utilizând codul IBAN (International Bank Account Number), care poate fi identificat pentru o clasificaţie economică cu ajutorul Generatorului codului IBAN pentru încasări 

 Totodată, persoanele nerezidente care doresc să efectueze achitarea impozitului pe venit din străinătate o pot efectua la conturile de achitare a impozitului pe venit din străinătate .

Contribuabilii care nu vor depune Declarațiile pe venit până la termenul-limită stabilit de Codul fiscal riscă să li se aplice amenzi, potrivit art.260 și, respectiv, art.261 din  Codul fiscal, și anume:

- 1 000 lei, pentru fiecare dare de seamă neprezentată;

- 200 lei, pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv;

- 1 000 lei, pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conține informație neautentică;

- amendă egală cu 30% din suma diminuării impozitelor, taxelor pentru prezentarea către organul fiscal a unei dări de seamă fiscale cu informații sau date neveridice.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...