37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   25 martie – termenul-limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit pentru persoanele fizice cetățeni străini rezidenți

25 martie – termenul-limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit pentru persoanele fizice cetățeni străini rezidenți

15.02.2016431 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat aduce spre cunoștință că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii  persoane fizice au obligația de a depune Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08) pentru anul 2015 pînă la 25 martie a anului curent.

Persoanele fizice (cetățeni străini sau apatrizi) care au obținut statutul de rezident al Republicii Moldova (se află pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile în orice perioadă de 12 luni ce se începe sau se termină în anul fiscal dat sau își au domiciliul permanent în Republica Moldova) au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit în condițiile stabilite pentru persoanele fizice rezidente.

Cotele impozitului pe venit pentru persoanele fizice se stabilesc pentru fiecare perioadă de gestiune (an fiscal).

Astfel, pentru anul 2015 sunt stabilite următoarele cote:

  • 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 29640 lei;
  • 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 29640 lei.

Fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în mărime de 10128 lei pe an sau la o scutire personală majoră în mărime de 15060 lei.

În cazul în care soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărime de 10128 lei anual.

Totodată, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în mărime de 2256 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea anuală constituie 10128 lei.

Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele metode:

  • în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică";
  • pe suport de hîrtie, prezentînd formularul CET08;
  • prin intermediul oficiului poștal, expediind formularul CET08 printr-o scrisoare recomandată, pe adresa oficiului fiscal la care contribuabilul se deservește.

În scopul facilitării înţelegerii conținutului declarației ce urmează a fi depusă, se prezintă un Ghid de orientare pentru completarea formularului CET08.

Achitarea impozitului pe venit se realizează, de asemenea, în termen de pînă la 25 martie a anului curent, prin utilizarea codurilor IBAN

Informația privind conturile destinate achitării impozitului pe venit de peste hotarele țării poate fi accesată pe portal la rubrica Contribuabili/Persoane fizice/Nerezidenți

Persoanele fizice nerezidente care au obținut venituri în Republicii Moldova de la persoane fizice (alte persoane decît cele specificate la art.90 din Codul fiscal) sunt obligate să prezinte Declaraţia nerezidentului cu privire la impozitul pe venit (Forma NER08).

Persoanele fizice nerezidente care și-au încheiat activitatea în Republica Moldova sunt obligate să prezinte Declaraţia nerezidentului cu privire la impozitul pe venit (Forma NER08) în termen de 3 zile de la încheierea activităţii în Republica Moldova.

În scopul facilitării înţelegerii conținutului declarației ce urmează a fi depusă se prezintă un Ghid de orientare pentru completarea formularului NER08.

Pentru informații suplimentare contribuabilii pot accesa pagina www.fisc.md sau telefona la Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat
08 000 1525

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...