37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   25 martie – termenul-limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente

25 martie – termenul-limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente

26.02.2016679 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii persoane fizice au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit aferent anului 2015 pînă la 25 martie a anului curent.

Contribuabilii persoane fizice urmează să depună Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08).

De asemenea, în temeiul art.83 alin.(7) din Codul fiscal dacă contribuabilul intenționează să-şi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova în altă țară, el este obligat să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit, în modul stabilit de Guvern, pentru întreaga perioadă a anului de gestiune cît a fost rezident, respectiv pentru anul curent urmează să prezinte formularul nou aprobat (forma CET15), valabil pentru perioada 2016.

Declarațiile urmează a fi depuse de persoanele fizice rezidente la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deservesc.

Pentru simplificarea modului de declarare a veniturilor pentru anul 2015, persoanele fizice pot depune Declarația la orice organ fiscal, indiferent de locul de reședință al acestora.

Pentru a asigura recepționarea de la persoanele fizice a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2015, în perioada de depunere a declarațiilor cu privire la impozitul pe venit se stabilește regimul de lucru după cum urmează:
- 21 martie 2016 - de la 8:00 pînă la 19:00;
- 22 martie 2016 - de la 8:00 pînă la 19:00;
- 23 martie 2016 - de la 8:00 pînă la 19:00;
- 24 martie 2016 - de la 8:00 pînă la 19:00;
- 25 martie 2016 - de la 8:00 pînă la 20:00.

Potrivit Codului fiscal, persoanele fizice au obligația de a depune Declarația privind impozitul pe venit (Forma CET08) în cazul în care:
- lucrează la două sau mai multe locuri de muncă, unde primesc salariu care, cumulativ, depăşeşte suma totală de 29640 lei pe an;
- au obţinut venituri atît sub formă de salariu, cît şi din vînzarea proprietății, a căror sumă totală depăşeşte 29640 lei pe an;
- nu au primit salariu, dar au obţinut venituri de la vânzarea proprietății (case, apartamente, maşini etc.) sau darea în chirie a terenurilor agricole, care depăşesc suma scutirii personale de 10128 lei;
- îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă ţară;
- solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus.

De asemenea, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit persoanele fizice - cetățeni străini sau apatrizi care au obținut statutul de rezident al Republicii Moldova (se află pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile, în orice perioadă de 12 luni, ce începe sau se termină în anul fiscal dat), în condițiile stabilite pentru persoanele fizice rezidente.

Pentru persoanele fizice, impozitul pe venit se determină conform cotelor stabilite la art.15 din Codul fiscal, în mărime de:
- 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 29640 lei;
- 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 29640 lei.

Pentru anul 2015, la calcularea impozitului pe venit fiecare contribuabil are dreptul, după caz, la următoarele scutiri:
- scutire personală, în sumă de 10128 lei pe an;
- scutire majorată, în sumă de 15060 lei;
- scutire suplimentară, în sumă de 10128 lei pe an, în cazul în care soțul (soția) nu beneficiază de scutire personală;
- scutire în sumă de 2256 lei pe an pentru fiecare persoană întreținută sau o scutire în mărime de 10128 lei pentru fiecare persoană întreținută, invalid din copilărie.

Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele metode:
- în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică";
- pe suport de hîrtie, forma CET08, inclusiv obținînd de la organul fiscal versiunea Declarației precompletate în baza actului de identitate;
- prin intermediul oficiului poștal, expediind formularul CET08 printr-o scrisoare recomandată, pe adresa oficiului fiscal la care contribuabilul se deservește.

Formularul CET08 poate fi descărcat aici http://servicii.fisc.md/formulare.aspx, inclusiv în format Excel (Link format Excel) sau solicitat de la organul fiscal.

În cazul în care contribuabilii dispun de cheie electronică, ei pot previzualiza Declaraţia cu privire la impozitul pe venit obţinut în anul 2015 accesînd cabinetul personal pe portalul www.fisc.md.

Începînd cu anul 2016, achitările se vor realiza utilizînd codul IBAN (International Bank Account Number), care poate fi identificat pentru o clasificaţie economică cu ajutorul Generatorului codului IBAN pentru încasări (http://mf.gov.md/iban)

Spre exemplu, pentru persoanele fizice înregistrate în sectorul Centru din mun.Chişinău, codul IBAN pentru achitarea impozitului pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat va fi MD05TRGAAA11112101300000.

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa portalul www.fisc.md studia Baza Generalizată a Practicii Fiscale, adresa la Oficiul fiscal la care se deservesc sau pot apela la numărul 0-8000-1525.

Contribuabilii care nu vor depune declarațiile pe venit pînă la termenul-limită, riscă să li se aplice amenzi, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...