37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   1552 cetățeni deja au achitat impozitul pe avere pentru anul 2017! Neachitarea în termen a impozitului duce la penalizări per fiecare zi de întârziere!

1552 cetățeni deja au achitat impozitul pe avere pentru anul 2017! Neachitarea în termen a impozitului duce la penalizări per fiecare zi de întârziere!

04.01.2018564 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1552 persoane din 2287 de subiecți ai impunerii cu impozitul de avere pentru anul 2017 au achitat acest impozit până la data de 31 decembrie 2017. Suma impozitului achitat este de 28 630,3 mii lei, ceea ce reprezintă 65,8% din suma totală calculată pentru anul 2017.

Termenul limită de achitare a impozitului pe avere a fost data de 25 decembrie!

Conform prevederilor Titlului VI1 din Codul fiscal al RM, persoanele fizice ce, potrivit datelor reflectate în registrul bunurilor imobile la situația din 1 noiembrie 2017, au fost înregistrate în calitate de proprietari ai obiectelor impunerii - bunurilor imobiliare cu destinație locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepția terenurilor), precum și cotele-părți, a căror totalitate este estimată la valoarea 1,5 milioane lei și mai mult, iar suprafața totală constituie 120 m2 și mai mult, sunt calificate drept subiecți ai impunerii cu impozitul pe avere.

Baza impozabilă a obiectelor impunerii constituie valoarea estimată a acestor bunuri, apreciată de către organele cadastrale teritoriale, față de care se aplică impozitul pe avere, la cota de 0,8%.

În total, în Republica Moldova sunt înregistrați 2287 de subiecți ai impunerii cu impozitul de avere, care corespund criteriilor stabilite la situația din 1 noiembrie 2017.

Dintre aceștia:

- 2075 sau 90,7 % din numărul total;
- în raza mun. Chișinău; - 67 sau 2,9 %;
- în raza zonei de Nord a țării; - 124 sau 5,5 % - în raza de deservire a DGAF Centru;
- 21 sau 0,9 % - în raza de deservire a DGAF Sud.

Suma cea mai mare a impozitului pe avere calculat pentru anul 2017 a constituit 107 583,87 lei și a fost achitată în termenul stabilit de legislație.

Persoanelor care nu au achitat obligațiile fiscale aferente impozitului pe avere în termenul prevăzut de legislație, le vor fi aplicate majorări de întârziere (penalitate, pentru fiecare zi de întârziere), pentru perioada care începe după scadența impozitului și care se încheie în ziua plății efective inclusiv (conform prevederilor art.228 din Codul fiscal).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...