37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   13 cele mai frecvente greşeli pe care le comit angajatorii în materie de SSM

13 cele mai frecvente greşeli pe care le comit angajatorii în materie de SSM

24.01.20171.380 views HRPortal.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Securitatea și  sănătatea  în muncă a angajaților ar trebui să fie una dintre preocupările principale ale oricărui angajator, dat fiind faptul că un accident de muncă sau un alt eveniment similar, poate avea consecințe teribile asupra companiei angajatoare și a angajatului. Astfel, orice angajator trebuie să fie la curent cu toate reglementările care țin de sănătatea și securitatea în muncă. În urma  controalelor efectuate sau ca urmare a cercetărilor evenimentelor, printre cele mai frecvente încălcări depistate de inspectorii de muncă sunt:

- Lipsa autorizației de funcționare din punct de vedere al securității si sănătății în muncă;

- Lipsa organizării activitații de prevenire și protecție;

- Neasigurarea de către angajator a echipamentelor individuale de protecție;

- Nerealizarea unei protecții colective și individuale la locurile de muncă;

- Lipsa evaluării riscurilor profesionale;

- Lipsa instruirii conducătorului unităţii în domeniul securității și sănătății în muncă;

- Lipsa instrucțiunilor proprii pentru toate activitățile desfășurate;

- Neîntocmirea planului de prevenire si protecție;

- Neadoptarea, din faza de cercetare, proiectare si execuție a construcțiilor, cât și a echipamentelor de muncă de soluții conform prevederilor legale în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă;

- Neasigurarea unor echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;

- Neasigurarea unei instruiri adecvate în domeniul securităţii și sănătății pentru salariați;

- Lipsa efectuarii unei supravegheri medicale adecvate, la angajare și periodic, pentru toți angajații;

- Lipsa controlului angajaților privind aplicarea de către aceștia a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și de protecție stabilit.

Compania "HR Portal", specializată în servicii complexe în domeniul securității și sănătății în muncă, organizează, în data de 2 februarie 2017, cursul „Securitatea și Sănătatea în Muncă" pentru conducători (nivelul I). Acest curs este unul obligatoriu, prevăzut de Legea 186-XVI din 10.07.2008 și asigură certificarea necesară directorilor si administratorilor pentru  respectarea prevederilor legale în acest domeniu.

Avantajele cursului propus de Compania HR Portal:

-    Program informaţional complex, bazat pe legislaţia RM si autorizat de ministerele de resort;

-    Experţi calificați din cadrul Inspecției Muncii;

-    Suport de curs / o baza de materiale necesare pentru a fi aplicate in organizație. 

Pentru mai multe informaţii privind înregistrarea, puteţi apela la:(+373) 22 920 808; (+373) 078169229 sau info@hrportal.md.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...