37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   1 aprilie 2017 – reorganizarea Serviciul Fiscal de Stat

1 aprilie 2017 – reorganizarea Serviciul Fiscal de Stat

16.03.20171.327 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Începînd cu 1 aprilie 2017, autoritatea fiscală din Republica Moldova va fi reorganizată și va activa ca o entitate juridică unică - Serviciul Fiscal de Stat.

Acest lucru este posibil grație susținerii Guvernului și a Parlamentului Republicii Moldova. Prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat modificări și completări la Codul fiscal prin care s-a dispus revizuirea statutului juridic al organelor fiscale. Totodată, această Lege prevede crearea de la 1 aprilie 2017 a unei singure persoane juridice responsabile de asigurarea procesului de administrare fiscală pe întreg teritoriul Republicii Moldova - Serviciul Fiscal de Stat.
Scopul restructurării autorității fiscale îl constituie sporirea capacității de deservire a contribuabililor, sporirea gradului de conformare benevolă a contribuabililor și maximizarea veniturilor bugetare.  Prin noua structură, SFS tinde să devină o autoritate de colectare a veniturilor conform rigorilor moderne, să se bucure de respectul și încrederea societății, dar și să ofere o gamă largă de servicii (inclusiv servicii electronice și asistență pentru utilizarea acestora).

Actualmente, sistemul de administrare fiscală al Republicii Moldova este constituit din Inspectoratul Fiscal Principal de Stat și 35 inspectorate fiscale de stat teritoriale, fiecare având personalitate juridică distinctă, cu structură organizatorico-juridică individuală în care se regăsesc servicii de menținere pentru fiecare IFS în parte.

Conform conceptului de reorganizare, Serviciul Fiscal de Stat va fi un organ unificat cu competență teritorială pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Personalul Serviciului Fiscal de Stat urmează a fi concentrat într-o structură centralizată cu

  • - aparatul central, care va fi responsabil de aspectele metodologice, de suport și gestiune;
  • - 3 regiuni de administrare fiscală (Nord, Sud și Centru) și Direcția generală administrare fiscală mun.Chişinău, în cadrul cărora vor fi concentrate funcții de control și de gestionare a arieratelor;
  • - oficii de deservire și prestări servicii contribuabililor la nivel teritorial.

Formarea unui sistem unitar de administrare fiscală va permite:

  • - Tratarea univocă a contribuabililor și a legislației fiscale;
  • - Standardizarea serviciilor oferite contribuabililor;
  • - Majorarea flexibilității în procesul managementului resurselor umane;
  • - Optimizarea resurselor de personal și redirecționarea acestora preponderent în procese de administrare fiscală, conformare și prestări servicii (reducerea numărului de funcții de suport: contabilitate, resurse umane, achiziții, majorarea numărului de funcționari implicați nemijlocit în administrarea fiscală);
  • - Concentrarea potențialului de control al Serviciului Fiscal de Stat pe procese operaționale cu cel mai mare risc pentru interesele bugetului public național;
  • - Diminuarea riscurilor de corupție și protecționism în autoritatea fiscală.

Este de remarcat faptul că, urmare a reorganizării vor fi reduse 85 funcții de conducere, iar efectivul limită de 1892 de unități nu va fi modificat. 

Serviciul Fiscal de Stat își exprimă certitudinea că vectorul de reformare care a fost selectat este unul corect, care va aduce beneficii contribuabililor, cît și a întregii societății. 

Menționăm, că reforma este susținută de partenerii de dezvoltare ai SFS (Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială) și corespunde angajamentelor Republicii Moldova asumate prin Acordul de asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană.

Găsiți aici prezentarea grafică a Reorganizării Serviciului Fiscal de Stat

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...