37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Riscurile de neconformare fiscală pentru anul 2023

Riscurile de neconformare fiscală pentru anul 2023

30.01.2023913 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Gestionarea riscurilor este un proces sistemic, în care administrația fiscală face alegeri deliberate asupra tratamentelor de conformare, bazate pe cunoașterea comportamentului fiecărui contribuabil în parte, care ar putea fi utilizate pentru stimularea în mod efectiv a conformării voluntare și prevenirea eschivării de la achitarea și calcularea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii.

Potrivit Programului de conformare, categoriile de riscuri de neconformare fiscală în anul curent sunt:

 • riscuri generale - riscurile identificate în activitatea tuturor categoriilor de contribuabili ce desfășoară activitatea de întreprinzător în partea ce vizează aspectele generale de organizare a activității de întreprinzător, de periodicitatea activității de control a SFS față de contribuabil, de aspectele generale ce caracterizează activitatea unui contribuabil.
 • riscuri specifice - riscurile ce țin de activitatea de întreprinzător propriu-zisă a contribuabilului și vizează identificarea probabilității evitării achitării a tuturor impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii către BPN.
 • riscuri aferente TVA - riscurile ce vizează activitatea desfășurată de către subiecții impunerii cu TVA și/sau contribuabilii care întrunesc criteriile necesare de înregistrare în calitate de subiect al impunerii cu TVA, precum și contribuabilii care înregistrează tranzacții economice cu subiecții impunerii cu TVA.
 • riscuri aferente persoanelor fizice cetățeni - riscurile ce vizează activitatea desfășurată de persoanele fizice cetățeni
 • riscurile de conformare fiscală aferente agenților economici contribuabili mari - riscurile aferente administrării agenților economici care întrunesc criteriile necesare pentru obținerea statutului de contribuabil mare și sunt deserviți în cadrul Direcției administrare contribuabili mari.
 • riscuri aferente persoanelor fizice cu venituri mari - riscurile identificate conform informațiilor prezentate de către sursele de informații prevăzute la art. 22611 din Codul fiscal.
 • riscuri aferente persoanelor fizice – contribuabili mari sunt riscurile aferente administrării persoanelor fizice – contribuabili mari
 • riscuri aferente agenților economici beneficiari ai restituirii TVA – stabilesc riscurile aferente contribuabililor beneficiari ai restituirii TVA.

Ulterior identificării riscurilor, urmează etapa de evaluare, care are drept scop final – stabilirea ierarhiei riscurilor, prioritizarea acestora în funcție de toleranța la risc. În funcție de consecința produsă de materializarea riscului asupra nivelului de colectare la buget a obligațiilor fiscale, riscul poate fi : scăzut, mediu și ridicat.

Astfel, riscul scăzut va avea un efect neînsemnat, sumele obligațiilor fiscale posibil a fi diminuate de către contribuabil nu influențează semnificativ nivelul de executare a bugetului, riscul mediu se poate materializa în calculări suplimentare la buget, dar care au o influență medie asupra nivelului de executare a bugetului, iar riscul ridicat semnifică un nivel înalt al neconformării fiscale, care se poate genera în obligații fiscale diminuate/tăinuite semnificativ.

Conform rezultatelor analizei materializării riscurilor, pot fi stabilite riscuri cu prioritate scăzută și medie:

•Durata desfășurării activității de întreprinzător;
•Divergenţe la capitolul genului principal de activitate în diferite dări de seamă;
•Divergenţe în informaţiile privind TVA aferentă bugetului incluse în Declaraţiile privind TVA corectate;
•Divergenţe în informaţiile privind trecerea în cont a TVA incluse în Declaraţiile privind TVA corectate;
•Perioada mare de activitate nesupusă controlului fiscal.

Riscurile cu prioritate ridicată sunt acordate pentru: prezentarea neregulată a dărilor de seamă fiscale; comercializarea mărfurilor cu ridicata fără a dispune de depozite, înregistrarea timp de 2 ani a pierderilor din rezultatul activității de întreprinzător, declararea numărului mic de salariați în comparație cu volumul de livrări effectuate, divergențe dintre datele din Declarațiile privind TVA și datele din declarațiile vamale, prezentarea dărilor de seamă, neachitarea impozitelor și taxelor (înregistrarea restanței) etc.

Notă: Riscurile de neconformare fiscală sunt stabilite în temeiul informațiilor deținute de autoritatea fiscal și/sau prezentate de către contribuabili, Serviciul Vamal, Biroul Național de Statistică, instituții financiare, notari, birourileistoriilor de credit, societățile emitente de monedă electronica.

Gestionarea riscurilor este un proces sistemic, în care administrația fiscală face alegeri deliberate asupra tratamentelor de conformare, bazate pe cunoașterea comportamentului fiecărui contribuabil în parte, care ar putea fi utilizate pentru stimularea în mod efectiv a conformării voluntare și prevenirea eschivării de la achitarea și calcularea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii.

Potrivit Programului de conformare, categoriile de riscuri de neconformare fiscală în anul curent sunt:

 • riscuri generale - riscurile identificate în activitatea tuturor categoriilor de contribuabili ce desfășoară activitatea de întreprinzător în partea ce vizează aspectele generale de organizare a activității de întreprinzător, de periodicitatea activității de control a SFS față de contribuabil, de aspectele generale ce caracterizează activitatea unui contribuabil.
 • riscuri specifice - riscurile ce țin de activitatea de întreprinzător propriu-zisă a contribuabilului și vizează identificarea probabilității evitării achitării a tuturor impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii către BPN.
 • riscuri aferente TVA - riscurile ce vizează activitatea desfășurată de către subiecții impunerii cu TVA și/sau contribuabilii care întrunesc criteriile necesare de înregistrare în calitate de subiect al impunerii cu TVA, precum și contribuabilii care înregistrează tranzacții economice cu subiecții impunerii cu TVA.
 • riscuri aferente persoanelor fizice cetățeni - riscurile ce vizează activitatea desfășurată de persoanele fizice cetățeni
 • riscurile de conformare fiscală aferente agenților economici contribuabili mari - riscurile aferente administrării agenților economici care întrunesc criteriile necesare pentru obținerea statutului de contribuabil mare și sunt deserviți în cadrul Direcției administrare contribuabili mari.
 • riscuri aferente persoanelor fizice cu venituri mari - riscurile identificate conform informațiilor prezentate de către sursele de informații prevăzute la art. 22611 din Codul fiscal.
 • riscuri aferente persoanelor fizice – contribuabili mari sunt riscurile aferente administrării persoanelor fizice – contribuabili mari
 • riscuri aferente agenților economici beneficiari ai restituirii TVA – stabilesc riscurile aferente contribuabililor beneficiari ai restituirii TVA.

Ulterior identificării riscurilor, urmează etapa de evaluare, care are drept scop final – stabilirea ierarhiei riscurilor, prioritizarea acestora în funcție de toleranța la risc. În funcție de consecința produsă de materializarea riscului asupra nivelului de colectare la buget a obligațiilor fiscale, riscul poate fi : scăzut, mediu și ridicat.

Astfel, riscul scăzut va avea un efect neînsemnat, sumele obligațiilor fiscale posibil a fi diminuate de către contribuabil nu influențează semnificativ nivelul de executare a bugetului, riscul mediu se poate materializa în calculări suplimentare la buget, dar care au o influență medie asupra nivelului de executare a bugetului, iar riscul ridicat semnifică un nivel înalt al neconformării fiscale, care se poate genera în obligații fiscale diminuate/tăinuite semnificativ.

Conform rezultatelor analizei materializării riscurilor, pot fi stabilite riscuri cu prioritate scăzută și medie:

•Durata desfășurării activității de întreprinzător;
•Divergenţe la capitolul genului principal de activitate în diferite dări de seamă;
•Divergenţe în informaţiile privind TVA aferentă bugetului incluse în Declaraţiile privind TVA corectate;
•Divergenţe în informaţiile privind trecerea în cont a TVA incluse în Declaraţiile privind TVA corectate;
•Perioada mare de activitate nesupusă controlului fiscal.

Riscurile cu prioritate ridicată sunt acordate pentru: prezentarea neregulată a dărilor de seamă fiscale; comercializarea mărfurilor cu ridicata fără a dispune de depozite, înregistrarea timp de 2 ani a pierderilor din rezultatul activității de întreprinzător, declararea numărului mic de salariați în comparație cu volumul de livrări effectuate, divergențe dintre datele din Declarațiile privind TVA și datele din declarațiile vamale, prezentarea dărilor de seamă, neachitarea impozitelor și taxelor (înregistrarea restanței) etc.

Notă: Riscurile de neconformare fiscală sunt stabilite în temeiul informațiilor deținute de autoritatea fiscal și/sau prezentate de către contribuabili, Serviciul Vamal, Biroul Național de Statistică, instituții financiare, notari, birourileistoriilor de credit, societățile emitente de monedă electronica.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...