37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Rezultatele monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare a contribuabililor

Rezultatele monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare a contribuabililor

29.07.2021390 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat în scopul executării principalelor atribuții și obiective asigură examinarea permanentă și identifică segmentele din economia națională cu risc sporit de neconformare fiscală, cu aplicarea celor mai simple și mai eficiente tratamente pentru a atenua riscurile de neconformare și a spori nivelul de conformare fiscală voluntară.

Astfel, în scopul majorării nivelului de conformare a contribuabililor la declararea şi plata obligațiilor fiscale în baza analizei riscurilor de neconformare, au fost stabilite pentru anul 2021 următoarele segmente ale economiei naționale prioritare pentru monitorizare și anume:

 • Comerț cu amănuntul și cu ridicata;
 • Servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate;
 • Comerțul electronic;
 • Servicii imobiliare;
 • Industria extractivă;
 • Fabricarea mobilei;
 • Transport, întreținerea și repararea autovehiculelor;
 • Agricultura;

Conform Ordinului SFS nr. 150 din 22.03.2021, cu completări și modificări ulterioare a fost aprobată lista contribuabililor pentru monitorizare și aplicare măsurilor de conformare voluntară în conformitate cu prevederile Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2021, astfel, față de contribuabilii monitorizați au fost aplicate în continuu un ansamblu de acțiuni prevăzute în Programul de conformare a contribuabililor.

Tratamentele de conformare aplicate față de contribuabilii monitorizați

În lista contribuabililor monitorizați prin prisma Programului de conformare au fost incluși contribuabili în activitatea cărora au fost identificate riscuri de neconformare fiscală. Astfel, față de contribuabilii incluși în lista aprobată au fost aplicate tratamente de conformare voluntară, prevăzute în Programul de conformare şi utilizate de către Direcțiile generale administrare fiscală (DGAF)/Direcția generală administrare contribuabili mari (DGACM), care s-au manifestat prin:

 1. expedierea/înmânarea a 3348 scrisori de conformare;
 2. organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de conformare cu participarea a 111 persoane cu funcţii de răspundere ale contribuabililor;
 3. efectuarea a 1736 vizite fiscale, care au avut drept scop explicarea legislaţiei fiscale, cu caracter consultativ, şi/sau stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabililor.

Obligațiile fiscale achitate la bugetul public național

Obligațiile fiscale achitate la bugetul public național de către contribuabilii monitorizați, înregistrează creștere cu 101 64,54 mii lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent – majorare cu 19%.

Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări pentru contribuabilii înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA

Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări pentru contribuabilii înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, constituie:

 • la situația din 30.06.2020 – 0,0994 lei calculați la un leu vânzări,
 • la situația din 30.06.2021 – 0,1267 lei calculați la un leu vânzări.

Astfel, ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări a înregistrat o creștere de 27% sau cu 0,0272 lei la un leu vânzări față de perioada similară a anului precedent.

Ponderea impozitelor și taxelor achitate la un leu vânzări pentru contribuabilii înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA

Ponderea impozitelor și taxelor achitate la un leu vânzări pentru contribuabilii înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii ai TVA, constituie:

 • La situația din 30.06.2020 – 0,0971 lei achitați la un leu vânzări;
 • La situația din 30.06.2021 – 0,1253 lei achitați la un leu vânzări.

Astfel, ponderea impozitelor și taxelor achitate la un leu vânzări a înregistrat o creștere de 29% sau cu 0,0282 lei la un leu vânzări față de perioada similară a anului precedent.

Analiza salariului mediu lunar

Salariul mediu lunar la contribuabilii, monitorizați prin prisma Programului de conformare, constituie:

 • A/2020 – 2 537 lei,
 • la situația din 30.06.2021 – 2 834 lei.

Astfel, salariul mediu lunar la situația din 30.06.2021 comparativ cu 31.12.2020 a înregistrat o creștere de 12%.

Analiza restanței

Analizând informația disponibilă din Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat privind rezultatele monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare voluntară la situația din 30.06.2021 (perioada închisă) în comparație cu situația din 01.01.2021, se constată că restanța la Bugetul Public Național de către contribuabilii monitorizați înregistrează descreștere cu 2 113,27 mii lei sau cu 10%.

Concluzii

Reieșind din cele expuse, SFS urmează în continuare să promoveze activitatea privind conformarea agenților economici prin întreprinderea acțiunilor și măsurilor prevăzute în Programul de conformare prin identificarea, prioritizarea și monitorizarea continuă a riscurilor de neconformare a contribuabililor incluși în Program.

Serviciul Fiscal de Stat în scopul executării principalelor atribuții și obiective asigură examinarea permanentă și identifică segmentele din economia națională cu risc sporit de neconformare fiscală, cu aplicarea celor mai simple și mai eficiente tratamente pentru a atenua riscurile de neconformare și a spori nivelul de conformare fiscală voluntară.

Astfel, în scopul majorării nivelului de conformare a contribuabililor la declararea şi plata obligațiilor fiscale în baza analizei riscurilor de neconformare, au fost stabilite pentru anul 2021 următoarele segmente ale economiei naționale prioritare pentru monitorizare și anume:

 • Comerț cu amănuntul și cu ridicata;
 • Servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate;
 • Comerțul electronic;
 • Servicii imobiliare;
 • Industria extractivă;
 • Fabricarea mobilei;
 • Transport, întreținerea și repararea autovehiculelor;
 • Agricultura;

Conform Ordinului SFS nr. 150 din 22.03.2021, cu completări și modificări ulterioare a fost aprobată lista contribuabililor pentru monitorizare și aplicare măsurilor de conformare voluntară în conformitate cu prevederile Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2021, astfel, față de contribuabilii monitorizați au fost aplicate în continuu un ansamblu de acțiuni prevăzute în Programul de conformare a contribuabililor.

Tratamentele de conformare aplicate față de contribuabilii monitorizați

În lista contribuabililor monitorizați prin prisma Programului de conformare au fost incluși contribuabili în activitatea cărora au fost identificate riscuri de neconformare fiscală. Astfel, față de contribuabilii incluși în lista aprobată au fost aplicate tratamente de conformare voluntară, prevăzute în Programul de conformare şi utilizate de către Direcțiile generale administrare fiscală (DGAF)/Direcția generală administrare contribuabili mari (DGACM), care s-au manifestat prin:

 1. expedierea/înmânarea a 3348 scrisori de conformare;
 2. organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de conformare cu participarea a 111 persoane cu funcţii de răspundere ale contribuabililor;
 3. efectuarea a 1736 vizite fiscale, care au avut drept scop explicarea legislaţiei fiscale, cu caracter consultativ, şi/sau stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabililor.

Obligațiile fiscale achitate la bugetul public național

Obligațiile fiscale achitate la bugetul public național de către contribuabilii monitorizați, înregistrează creștere cu 101 64,54 mii lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent – majorare cu 19%.

Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări pentru contribuabilii înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA

Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări pentru contribuabilii înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, constituie:

 • la situația din 30.06.2020 – 0,0994 lei calculați la un leu vânzări,
 • la situația din 30.06.2021 – 0,1267 lei calculați la un leu vânzări.

Astfel, ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări a înregistrat o creștere de 27% sau cu 0,0272 lei la un leu vânzări față de perioada similară a anului precedent.

Ponderea impozitelor și taxelor achitate la un leu vânzări pentru contribuabilii înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA

Ponderea impozitelor și taxelor achitate la un leu vânzări pentru contribuabilii înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii ai TVA, constituie:

 • La situația din 30.06.2020 – 0,0971 lei achitați la un leu vânzări;
 • La situația din 30.06.2021 – 0,1253 lei achitați la un leu vânzări.

Astfel, ponderea impozitelor și taxelor achitate la un leu vânzări a înregistrat o creștere de 29% sau cu 0,0282 lei la un leu vânzări față de perioada similară a anului precedent.

Analiza salariului mediu lunar

Salariul mediu lunar la contribuabilii, monitorizați prin prisma Programului de conformare, constituie:

 • A/2020 – 2 537 lei,
 • la situația din 30.06.2021 – 2 834 lei.

Astfel, salariul mediu lunar la situația din 30.06.2021 comparativ cu 31.12.2020 a înregistrat o creștere de 12%.

Analiza restanței

Analizând informația disponibilă din Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat privind rezultatele monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare voluntară la situația din 30.06.2021 (perioada închisă) în comparație cu situația din 01.01.2021, se constată că restanța la Bugetul Public Național de către contribuabilii monitorizați înregistrează descreștere cu 2 113,27 mii lei sau cu 10%.

Concluzii

Reieșind din cele expuse, SFS urmează în continuare să promoveze activitatea privind conformarea agenților economici prin întreprinderea acțiunilor și măsurilor prevăzute în Programul de conformare prin identificarea, prioritizarea și monitorizarea continuă a riscurilor de neconformare a contribuabililor incluși în Program.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...