37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Rezultatele controalelor ulterioare finalizate în perioada 14 – 25 martie 2022

Rezultatele controalelor ulterioare finalizate în perioada 14 – 25 martie 2022

28.03.2022338 views Serviciul Vamal RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În rezultatul controalelor ulterioare finalizate săptămâna trecută, Serviciul Vamal a constatat apariția obligației vamale suplimentare în cuantum de   8 150 478 lei.   
   
Au fost constatate următoarele tipuri de încălcări ale legislației vamale:
•    prin intermediul asistenței administrative internaționale în domeniul vamal a fost stabilit că, la momentul vămuirii, a fost acordată neîntemeiat scutirea de taxă vamală în baza originii preferențiale a mărfurilor;
•    atribuirea eronată a codului tarifar al mărfurilor importate, fapt ce a condus la scutirea neîntemeiată de TVA (20%) și neachitarea taxei vamale (5%, 10%);
•    mărfurile pasibile de drepturi de import nu au fost supuse procedurilor de vămuire;
•    aplicarea neîntemeiată a cotei reduse a taxei vamale (de la 15 % la 0%, de la 75% la 0%) la importul mărfurilor contingentate; 
•    utilizarea mijloacelor de transport destinate transportării persoanelor cu dizabilități de către alte persoane decît cele autorizate; 
•    diminuarea valorii în vamă a mărfurilor importate, nedeclararea/declararea parțială a unor elemente constitutive ale valorii în vamă.

Ca rezultat al conformării voluntare a 4 agenți economici, prin depunerea în adresa organului vamal a cererilor privind modificarea codului mărfurilor importate, cât și privind scoaterea de sub supraveghere vamală a mărfurilor, importate cu beneficierea de facilități fiscale și vamale,  au fost recalculate drepturile de import corespunzătoare.

Autoritatea face apel către persoanele fizice și juridice să fie vigilenți și să respecte legislația fiscală și vamală!

Totodată, potrivit prevederilor art. 232 alin. (2) Cod Vamal al RM,  în cazul în care persoana, până la inițierea controlului ulterior, comunică din proprie inițiativă, în scris organului vamal despre comiterea contravențiilor vamale prevăzute la art.231 pct.6) şi pct.11) din Codul vamal al RM, cu anexarea actelor justificative, aceasta se eliberează de răspundere materială şi contravențională, cu condiția achitării incontestabile şi benevole a drepturilor de import datorate şi a penalităților calculate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...