37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Rezultatele controalelor ulterioare finalizate în perioada 03 – 13 ianuarie 2023

Rezultatele controalelor ulterioare finalizate în perioada 03 – 13 ianuarie 2023

16.01.2023320 views Serviciul Vamal
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În rezultatul controalelor ulterioare finalizate în perioada 03 - 13 ianuarie 2023, Serviciul Vamal a constatat apariția obligației vamale suplimentare în cuantum de 1,115 mln. lei.

Au fost constatate următoarele tipuri de încălcări ale legislației vamale:

  • clasificarea tarifară eronată a mărfurilor importate (flotator pentru limpezirea vinului), fapt ce a condus la neîncasarea taxei vamale (10%) la momentul vămuirii;
  • prin intermediul asistenței administrative internaționale în domeniul vamal a fost stabilit că, la momentul vămuirii, a fost acordată neîntemeiat scutirea de taxă vamală în baza originii preferențiale a mărfurilor;
  • acordarea neîntemeiată a tratamentului tarifar favorabil.

Ca rezultat al conformării voluntare a doi agenți economici, prin depunerea în adresa organului vamal a cererilor privind scoaterea de sub supraveghere vamală a mărfurilor (tractoare rutiere pentru semiremorci, terminale de plată), importate cu beneficierea de facilități fiscale și vamale, au fost recalculate drepturile de import corespunzătoare.

Autoritate face apel către persoanele fizice și juridice să fie vigilenți și să respecte legislația fiscală și vamală! 

Totodată, vă informăm că, potrivit prevederilor art. 232 alin. (2) Cod Vamal al Republicii Moldova,  în cazul în care persoana, până la inițierea controlului ulterior, comunică din proprie inițiativă, în scris organului vamal despre comiterea contravențiilor vamale prevăzute la art.231 pct.6) şi pct.11) din Codul vamal al Republicii Moldova, cu anexarea actelor justificative, aceasta se eliberează de răspundere materială şi contravențională, cu condiția achitării incontestabile şi benevole a drepturilor de import datorate şi a penalităților calculate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...