37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi în anul 2019

Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi în anul 2019

22.10.2020548 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În baza datelor anchetei structurale anuale (ASA) în întreprinderi, Biroul Național de Statistică informează că valoarea cifrei de afaceri (venitul din vânzări) în anul 20191,2 a constituit 344,8 mild.lei sau cu 11% mai mult comparativ cu anul 2018. Din valoarea totală a cifrei de afaceri, 254,1 mild. lei (73,7%) revin întreprinderilor mici și mijlocii3 (ÎMM). Valoarea cifrei de afaceri pe un salariat în ÎMM constituie 924 mii lei, iar în întreprinderile cu 250 și peste salariați – 747,7 mii lei.

Numărul mediu anual de salariați a constituit 396,3 mii persoane, din care 275 mii salariați (69,4%) au fost angajați în sectorul ÎMM.

Valoarea producției4 a constituit circa 174 mild.lei, din care 116,6 mild.lei (67%) este realizată de sectorul ÎMM.

Ponderea cea mai mare în valoarea cifrei de afaceri revine întrepriderilor cu 50-249 de salariați (32,3%) și întreprinderilor cu 250 și peste salariați (26,3%).

Partea preponderentă a întreprinderilor au desfășurat activitatea în domeniul comerțului, constituind 15,6 mii întreprinderi, sau 43% din numărul total al întreprinderilor.

Din valoarea totală a cifrei de afaceri, 56,9 mild. lei (sau 16,5%) revin întreprinderilor din industria prelucrătoare, iar 185,8 mild. lei (sau 53,9%) - întreprinderilor cu activitatea de comerț.

Analizând activitatea întreprinderilor în profil regional5 constatăm că valoarea cifrei de afaceri în municipiul Chișinău a constituit 242 mild. lei (sau 70,2% din total pe republică), iar în restul regiunilor - 102,8 mild.lei (sau 29,8%). În municipiul Chișinău au activat 238,7 mii salariați (sau 60,2% din total salariați), iar în restul regiunilor au activat 157,6 mii salariați (sau 39,8%).

Valoarea cifrei de afaceri în medie pe un salariat a constituit 870,0 mii lei. În mun. Chișinău valoarea cifrei de afaceri în medie pe un salariat a constitut 1013,8 mii. lei și a depășit media pe republică, iar în restul regiunilor acest indicator a fost sub nivelul valorii înregistrate în mediu pe republică.

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Informația de presă actuală prezintă date succinte privind ASA 2019. Date detaliate privind rezultatele ASA 2019 vor fi prezentate în publicația specială ”Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi în anul 2019”, care va fi publicată în luna decembrie curent.
3 La sectorul întreprinderilor mici și mijlocii se atribuie întreprinderile cu numărul mediu anual de până la 250 de salariați (art.4,5 din Legea cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii nr. 179/2016). 
4 Valoarea producţiei (lucrări şi servicii)  reprezintă suma cifrei de afaceri, producţiei de imobilizări şi variaţiei stocurilor de producţie finită şi în curs de execuţie, minus costul de procurare al mărfurilor vândute.
5 Datele în profil regional se elaborează în conformitate cu Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova
6 Calculele sunt elaborate in baza datelor unitaților locale ale întreprinderilor din Ancheta Structurala Anuală (Metodologia calculării datelor statistice privind activitatea întreprinderilor în aspect teritorial)

Precizări metodologice:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...