37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Rezultatele activității de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova în anii 2017-2018

Rezultatele activității de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova în anii 2017-2018

24.12.2019391 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Național de Statistică informează că în perioada 2017-2018 numărul întreprinderilor inovatoare a constituit 605 întreprinderi și reprezintă 18% din numărul total de întreprinderi incluse în cercetare (în scădere cu 10% față de anii 2015-2016). Din numărul total al întreprinderilor inovatoare, 40% au realizat concomitent mai multe tipuri de inovări (de produse, procese, metode de organizare și marketing), 20% au realizat inovări de produse și/sau procese, 40% - au realizat inovări de metode de organizare și/sau marketing.

Din numărul total de întreprinderi inovatoare, 52% au activat în domeniul industriei (din care 48% în industria prelucrătoare), iar 48% - domeniul serviciilor (din care 22% în comerțul cu ridicata, 11% - transport și depozitare, 8% - informații și comunicații).

În 2017-2018 în municipiul Chișinău au desfășurat activitate de inovare 389 întreprinderi (64% din total întreprinderi inovatoare), regiunea de dezvoltare Nord –87 întreprinderi (14%), regiunea de dezvoltare Centru – 69 întreprinderi (11%), regiunea de dezvoltare Sud - 39 întreprinderi (7%), UTA Găgăuzia - 21 întreprinderi (4%).

Din numărul total de întreprinderi inovatoare 378 întreprinderi (62%) sunt întreprinderi mici cu 10 - 49 salariați; 163 de întreprinderi (27%) sunt întreprinderi mijlocii cu 50 – 249 salariați; 64 de întreprinderi (11%) sunt întreprinderi mari cu numărul de salariați 250 și peste. Astfel, numărul total de întreprinderi mici și mijlocii (ÎMM) cu activitatea de inovare a alcătuit 541 întreprinderi, sau 89% din numărul total de întreprinderi inovatoare.

În activitatea de industrie au activat 317 întreprinderi inovatoare, din care 271 sînt ÎMM (85%), iar în servicii au activat 288 întreprinderi inovatoare, din care 270 sînt ÎMM (94%).

Anexă:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...