37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Rezident sau nerezident?

Rezident sau nerezident?

03.09.2021598 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În scopuri fiscale este important să fie determinat dacă persoana fizică sau juridică este rezident sau nerezident.  Stabilirea statutului de rezident sau nerezident este necesară pentru a putea determina corect modul de impozitare a tranzacțiilor economice în care participa și partenerii externi. Potrivit Codului fiscal articolul 5, pct. 5) și 6), sunt oferite următoare noțiuni:

5) Rеzident

a) orice persoană fizică care corespunde uneia din cerinţele de mai jos:

 

I) are domiciliu permanent în Republica Moldova, inclusiv:

- se află la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, sau în deplasare peste hotare;

- este persoană cu funcţii de răspundere a Republicii Moldova, aflată în exerciţiul funcţiunii peste hotare;

II) se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal;

 

b) orice persoană juridică sau formă organizatorică cu statut de persoană fizică a cărei activitate este organizată sau gestionată în Republica Moldova ori al cărei loc de bază de desfăşurare a activităţii este Republica Moldova.

6) Nеrezident

a) orice persoană fizică care nu este rezident în conformitate cu pct.5) lit.a) ori, deşi corespunde cerinţelor pct.5) lit.a), se află în Republica Moldova:

 

- în calitate de persoană cu statut diplomatic sau consular ori în calitate de membru al familiei unei asemenea persoane;

 

- în calitate de colaborator al unei organizaţii internaţionale, create în baza tratatului internaţional la care Republica Moldova este parte, sau în calitate de membru al familiei unui asemenea colaborator;

 

- la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, dacă această persoană fizică s-a aflat în Republica Moldova exclusiv în aceste scopuri;

 

- exclusiv în scopul trecerii dintr-un stat străin în alt stat străin prin teritoriul Republicii Moldova (trecere tranzit);

b) orice persoană juridică sau formă organizatorică cu statut de persoană fizică care nu corespunde cerinţelor pct.5) lit.b).

 

În scopuri fiscale este important să fie determinat dacă persoana fizică sau juridică este rezident sau nerezident.  Stabilirea statutului de rezident sau nerezident este necesară pentru a putea determina corect modul de impozitare a tranzacțiilor economice în care participa și partenerii externi. Potrivit Codului fiscal articolul 5, pct. 5) și 6), sunt oferite următoare noțiuni:

5) Rеzident

a) orice persoană fizică care corespunde uneia din cerinţele de mai jos:

 

I) are domiciliu permanent în Republica Moldova, inclusiv:

- se află la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, sau în deplasare peste hotare;

- este persoană cu funcţii de răspundere a Republicii Moldova, aflată în exerciţiul funcţiunii peste hotare;

II) se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal;

 

b) orice persoană juridică sau formă organizatorică cu statut de persoană fizică a cărei activitate este organizată sau gestionată în Republica Moldova ori al cărei loc de bază de desfăşurare a activităţii este Republica Moldova.

6) Nеrezident

a) orice persoană fizică care nu este rezident în conformitate cu pct.5) lit.a) ori, deşi corespunde cerinţelor pct.5) lit.a), se află în Republica Moldova:

 

- în calitate de persoană cu statut diplomatic sau consular ori în calitate de membru al familiei unei asemenea persoane;

 

- în calitate de colaborator al unei organizaţii internaţionale, create în baza tratatului internaţional la care Republica Moldova este parte, sau în calitate de membru al familiei unui asemenea colaborator;

 

- la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, dacă această persoană fizică s-a aflat în Republica Moldova exclusiv în aceste scopuri;

 

- exclusiv în scopul trecerii dintr-un stat străin în alt stat străin prin teritoriul Republicii Moldova (trecere tranzit);

b) orice persoană juridică sau formă organizatorică cu statut de persoană fizică care nu corespunde cerinţelor pct.5) lit.b).

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...