37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Sporirea accesibilității informațiilor cu privire la restanțele față de buget

Sporirea accesibilității informațiilor cu privire la restanțele față de buget

22.10.2021740 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte – art.4; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.131; ș.a.) a fost înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova la data de 18 octombrie 2021.

Proiectul este propus în contextul crizei pandemice COVID-19 și a necesității facilitării interacțiunii la distanță între Guvern, comunitatea de afaceri și cetățenii Republicii Moldova, beneficiari ai serviciilor publice. Restricțiile și limitările în deplasare, comunicare și interacțiune impuse de pandemia COVID-19 transformă procesele, procedurile și obișnuințele oamenilor și a business-ului. Astfel, obiectivul proiectului este de a revizui modul de interacțiune existent între beneficiarii și prestatorii de servicii publice, cu mutarea accentelor de la interacțiunile tradiționale (pe suport de hârtie) la cele prin mijloace electronice, în vederea sporirii accesibilității la serviciile publice. 

Astfel, prin acest proiect se propune ca articolul 131 din Codul fiscal nr.1163/1997, să fie completat cu alineatul (53) cu următorul cuprins:

,,(53) Organele cu atribuţii de administrare fiscală expun informaţia privind lipsa sau existenţa restanţelor față de buget pentru a fi accesată de către persoana fizică prin intermediul portalului guvernamental al cetățeanului și persoana juridică prin intermediul portalului guvernamental al antreprenorului. Documentele electronice descărcate din cadrul portalului guvernamental al cetățeanului și portalului guvernamental al antreprenorului sunt semnate electronic de către posesorul acestor portale și au aceiași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuţii de administrare fiscală.”

De asemenea, în articolul 4 din Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte se propune includerea unor prevederi care să reglementeze posibilitatea titularilor actelor de identitate de a acorda împuterniciri în baza semnăturii electronice prin intermediul serviciului MPower pentru ridicarea unor acte de identitate.

Pentru mai multe informații proiectul de lege poate fi consultat aici.

Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte – art.4; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.131; ș.a.) a fost înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova la data de 18 octombrie 2021.

Proiectul este propus în contextul crizei pandemice COVID-19 și a necesității facilitării interacțiunii la distanță între Guvern, comunitatea de afaceri și cetățenii Republicii Moldova, beneficiari ai serviciilor publice. Restricțiile și limitările în deplasare, comunicare și interacțiune impuse de pandemia COVID-19 transformă procesele, procedurile și obișnuințele oamenilor și a business-ului. Astfel, obiectivul proiectului este de a revizui modul de interacțiune existent între beneficiarii și prestatorii de servicii publice, cu mutarea accentelor de la interacțiunile tradiționale (pe suport de hârtie) la cele prin mijloace electronice, în vederea sporirii accesibilității la serviciile publice. 

Astfel, prin acest proiect se propune ca articolul 131 din Codul fiscal nr.1163/1997, să fie completat cu alineatul (53) cu următorul cuprins:

,,(53) Organele cu atribuţii de administrare fiscală expun informaţia privind lipsa sau existenţa restanţelor față de buget pentru a fi accesată de către persoana fizică prin intermediul portalului guvernamental al cetățeanului și persoana juridică prin intermediul portalului guvernamental al antreprenorului. Documentele electronice descărcate din cadrul portalului guvernamental al cetățeanului și portalului guvernamental al antreprenorului sunt semnate electronic de către posesorul acestor portale și au aceiași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuţii de administrare fiscală.”

De asemenea, în articolul 4 din Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte se propune includerea unor prevederi care să reglementeze posibilitatea titularilor actelor de identitate de a acorda împuterniciri în baza semnăturii electronice prin intermediul serviciului MPower pentru ridicarea unor acte de identitate.

Pentru mai multe informații proiectul de lege poate fi consultat aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...