37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi. Modificări la Regulament

Reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi. Modificări la Regulament

04.09.201811.871 views
(4 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări urmează a fi modificată și completată conform prevederilor unui proiect elaborat de către Ministerul Finanțelor.

Proiectul Hotărârii Guvernului menționat, a fost elaborat în scopul aducerii în concordanță a completărilor operate la Codul fiscal, precum și ca urmare a elucidării unor situații la care au fost abordate întrebări din partea contribuabililor vizavi de reținerea impozitului pe venit din veniturile achitate sub formă de salarii.

În redacția nouă a Regulamentului, se menționează că, suma scutirilor anuale se va transmite în cuantum întreg, în mărimea indicatorului prevăzut la art. 34 alin. (1) sau (2) CF fără a fi divizate între contribuabili și soția (soțul) acestuia.

Angajatul va avea dreptul la o scutire suplimentară pentru fiecare persoană întreținută în mărimea stabilită la art.35 alin. (1) din Codul fiscal, corespunzător categoriei acesteia.

Pct. 27 și 28 din Regulament, urmează a fi abrogate. Conform prevederilor acestora, scutirile stipulate la art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal care nu au fost folosite de către angajat în anul fiscal precedent ca rezultat al neachitării de către patron a salariului se acordau la data achitării restanţelor la salariu. Totodată, suma scutirilor nefolosite pe parcursul anului fiscal se treceau în contul scutirilor pentru următorul an fiscal.

Iar în cazul în care, suma totală a scutirilor folosite pe parcursul anului fiscal de gestiune şi a celor trecute, în baza cererii salariatului, în contul anului fiscal următor celui de gestiune este mai mică decît suma scutirilor la care contribuabilul avea dreptul conform legislaţiei, atunci acesta putea beneficia de restul sumei scutirii pe baza declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit depuse pentru anul respectiv, dacă obţinea alte venituri decît cele primite la locurile de muncă de bază sau prin cumul.

La confirmarea drepturilor la scutiri, nu se va mai ține cont de perioada de 183 de zile de aflare a contribuabilului pe teritoriul RM, dar fiind faptul că prevederile respective au fost excluse din Regulament.

Totodată, proiectul în cauză prezintă explicații suplimentare aferente documentelor care confirmă dreptul la scutirea pentru persoana întreţinută, la categoria persoanelor cu dizabilități severe și accentuate.

Astfel, pentru persoanele menționate drept documente confirmative vor servi:

- documentele indicate în pct.30 din prezentul Regulament, care confirmă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;

- copia certificatului de naştere al persoanei întreţinute, iar în cazul în care persoana întreţinută este o rudă a contribuabilului în linie colaterală, de gradul al doilea inclusiv copia certificatului de naştere al contribuabilului;

- copia certificatului eliberat de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;

- copia buletinului de identitate al persoanei întreţinute.

Pentru determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit pentru perioada fiscală a anului 2018, se vor distinge două etape distincte, după cum este stabilit la art. 43 din Legea nr.1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal.
Angajatorul va avea posibilitatea de a alege modul de întocmire și prezentare a fişei personale, fie separate pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale a anului 2018, pe formulare diferite, fie într-un singur formular, asigurîndu-se respectarea principiului cumulativ, distinct pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale a anului 2018.

Venitul obținut ca urmare a achitării restanțelor la salariu urmează a fi calculat impozitul pe venit ținând cont de scutirile la care are dreptul și cotele în vigoare la data achitării venitului. În acest context, pentru perioada fiscală 2018 urmează a fi aplicate prevederile Legii pentru punerea în aplicare a Titlului I și II din CF care a fost completat cu un nou capitol ce vizează „Norme speciale privind determinarea impozitului pe venit pentru perioada fiscală 2018”.

La efectuarea achitărilor în urma eliberării nelegitime a angajatului din serviciu şi a restabilirii lui ulterioare la serviciu, conform hotărârii instanţei de judecată prin care patronul este obligat să achite angajatului plăţi pentru perioada unei astfel de concedieri, impozitul pe venit se calculează şi se reţine la momentul achitării.

De asemenea, se exclude pct. 37 din Regulament, care stabilea dreptul angajatului să ceară ca angajatorul să reţină din plăţile achitate în folosul acestuia impozitul la cota de 18%, stabilită la art.15 lit.a) din Codul fiscal. Modificarea în cauză, se explică prin faptul că prin Legea nr. 178 din 26 iulie 2018 cu privire la modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.309-320, art.496), începând cu 1 octombrie 2018, se modifică cota de impunere a veniturilor impozabile a persoanelor fizice, de la 7% și 18% la o cotă unică de 12% anual.

De asemenea, Regulamentul a fost completat cu o formulă simplificată, necesară pentru calcularea corectă a impozitului pe venit din plățile achitate în folosul salariatului sub formă de avans, la întrebarea dată parvenind anterior multiple întrebări din partea contribuabililor.

În opinia autorilor, aprobarea proiectului în cauză va contribui la creșterea gradului de conformare a contribuabililor ca rezultat al certitudinii în procesele administrate de Serviciul Fiscal de Stat.

Persoane responsabile
Iulia Cernicova, inspector principal, Direcția impozite directe, SFS,
Tel. 022 82 33 95, email: iulia.cernicova@sfs.md.

Data limită pentru comentarii: 05.09.2018
Proiectul și nota informativă.

Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări urmează a fi modificată și completată conform prevederilor unui proiect elaborat de către Ministerul Finanțelor.

Proiectul Hotărârii Guvernului menționat, a fost elaborat în scopul aducerii în concordanță a completărilor operate la Codul fiscal, precum și ca urmare a elucidării unor situații la care au fost abordate întrebări din partea contribuabililor vizavi de reținerea impozitului pe venit din veniturile achitate sub formă de salarii.

În redacția nouă a Regulamentului, se menționează că, suma scutirilor anuale se va transmite în cuantum întreg, în mărimea indicatorului prevăzut la art. 34 alin. (1) sau (2) CF fără a fi divizate între contribuabili și soția (soțul) acestuia.

Angajatul va avea dreptul la o scutire suplimentară pentru fiecare persoană întreținută în mărimea stabilită la art.35 alin. (1) din Codul fiscal, corespunzător categoriei acesteia.

Pct. 27 și 28 din Regulament, urmează a fi abrogate. Conform prevederilor acestora, scutirile stipulate la art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal care nu au fost folosite de către angajat în anul fiscal precedent ca rezultat al neachitării de către patron a salariului se acordau la data achitării restanţelor la salariu. Totodată, suma scutirilor nefolosite pe parcursul anului fiscal se treceau în contul scutirilor pentru următorul an fiscal.

Iar în cazul în care, suma totală a scutirilor folosite pe parcursul anului fiscal de gestiune şi a celor trecute, în baza cererii salariatului, în contul anului fiscal următor celui de gestiune este mai mică decît suma scutirilor la care contribuabilul avea dreptul conform legislaţiei, atunci acesta putea beneficia de restul sumei scutirii pe baza declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit depuse pentru anul respectiv, dacă obţinea alte venituri decît cele primite la locurile de muncă de bază sau prin cumul.

La confirmarea drepturilor la scutiri, nu se va mai ține cont de perioada de 183 de zile de aflare a contribuabilului pe teritoriul RM, dar fiind faptul că prevederile respective au fost excluse din Regulament.

Totodată, proiectul în cauză prezintă explicații suplimentare aferente documentelor care confirmă dreptul la scutirea pentru persoana întreţinută, la categoria persoanelor cu dizabilități severe și accentuate.

Astfel, pentru persoanele menționate drept documente confirmative vor servi:

- documentele indicate în pct.30 din prezentul Regulament, care confirmă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;

- copia certificatului de naştere al persoanei întreţinute, iar în cazul în care persoana întreţinută este o rudă a contribuabilului în linie colaterală, de gradul al doilea inclusiv copia certificatului de naştere al contribuabilului;

- copia certificatului eliberat de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;

- copia buletinului de identitate al persoanei întreţinute.

Pentru determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit pentru perioada fiscală a anului 2018, se vor distinge două etape distincte, după cum este stabilit la art. 43 din Legea nr.1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal.
Angajatorul va avea posibilitatea de a alege modul de întocmire și prezentare a fişei personale, fie separate pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale a anului 2018, pe formulare diferite, fie într-un singur formular, asigurîndu-se respectarea principiului cumulativ, distinct pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale a anului 2018.

Venitul obținut ca urmare a achitării restanțelor la salariu urmează a fi calculat impozitul pe venit ținând cont de scutirile la care are dreptul și cotele în vigoare la data achitării venitului. În acest context, pentru perioada fiscală 2018 urmează a fi aplicate prevederile Legii pentru punerea în aplicare a Titlului I și II din CF care a fost completat cu un nou capitol ce vizează „Norme speciale privind determinarea impozitului pe venit pentru perioada fiscală 2018”.

La efectuarea achitărilor în urma eliberării nelegitime a angajatului din serviciu şi a restabilirii lui ulterioare la serviciu, conform hotărârii instanţei de judecată prin care patronul este obligat să achite angajatului plăţi pentru perioada unei astfel de concedieri, impozitul pe venit se calculează şi se reţine la momentul achitării.

De asemenea, se exclude pct. 37 din Regulament, care stabilea dreptul angajatului să ceară ca angajatorul să reţină din plăţile achitate în folosul acestuia impozitul la cota de 18%, stabilită la art.15 lit.a) din Codul fiscal. Modificarea în cauză, se explică prin faptul că prin Legea nr. 178 din 26 iulie 2018 cu privire la modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.309-320, art.496), începând cu 1 octombrie 2018, se modifică cota de impunere a veniturilor impozabile a persoanelor fizice, de la 7% și 18% la o cotă unică de 12% anual.

De asemenea, Regulamentul a fost completat cu o formulă simplificată, necesară pentru calcularea corectă a impozitului pe venit din plățile achitate în folosul salariatului sub formă de avans, la întrebarea dată parvenind anterior multiple întrebări din partea contribuabililor.

În opinia autorilor, aprobarea proiectului în cauză va contribui la creșterea gradului de conformare a contribuabililor ca rezultat al certitudinii în procesele administrate de Serviciul Fiscal de Stat.

Persoane responsabile
Iulia Cernicova, inspector principal, Direcția impozite directe, SFS,
Tel. 022 82 33 95, email: iulia.cernicova@sfs.md.

Data limită pentru comentarii: 05.09.2018
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...