37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Reprezentarea acționarilor. Modificări la Legea cu privire la societățile pe acțiuni

Reprezentarea acționarilor. Modificări la Legea cu privire la societățile pe acțiuni

16.07.20181.129 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Legea cu privire la societățile pe acțiuni va fi completată cu nou articol, 251, care se referă la reprezentarea acționarilor. Modificările sunt propuse într-un proiect înregistrat în Parlament. Astfel, potrivit documentului, noul articol va prevedea că o persoană poate reprezenta unul sau mai mulți acționari, numărul cărora nu poate fi limitat. Aceasta va fi obligată să voteze la adunarea generală a acționarilor în conformitate cu instrucțiunile formulate de fiecare acționar care l-a desemnat. La fel, instrucțiunile acționarilor privind exprimarea votului pot fi incluse în procură, mandat, contract sau în alt document separat, întocmit în scris pe propria răspundere a acționarului, prezentat concomitent cu actul de reprezentare. Actele de reprezentare și documentele ce cuprind instrucțiunile formulate pentru reprezentanți se anexează la lista acționarilor care participă la adunarea generală.

În cazul în care acționarii sunt reprezentanți la adunarea generală de către persoana cu funcție de răspundere sau angajat al societății sau a persoanei juridice, angajatul societății de audit cu care este contract încheiat, soțul/soția și afinii până la gradul doi inclusiv, cu excepția în care reprezentant al acționarului-persoană juridică este o persoană fizică care, direct sau indirect, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, deține 100% din capitalul social al acționarului, acestea sunt obligate să respecte următoarele cerințe:

  • să informeze acționarul pe care îl reprezintă despre toate circumstanțele relevante în cazul în care urmărește un alt interes decât cel al acționarului în scopul evitării potențialelor conflicte de interese dintre reprezentat și acționar; 
  • să obțină instrucțiuni în formă scrisă privind modul de votare în cadrul adunării generale a acționarilor pentru fiecare chestiune din ordinea de zi.

Aceste cerințe se vor aplica în cazul în care în calitate de reprezentant al acționarului este: 

  • acționarul care deține, direct sau indirect, singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, mai mult de 50 la sută din acțiunile cu drept de vot ale societății. În cazul acționarului persoana juridică –  persoanele cu funcții de răspundere și angajații acestuia; 
  • persoana cu funcții de răspundere sau angajat al societății sau a persoanei juridice în capitalul social al cărei persoanele dețin, direct sau indirect, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat cel puțin 50 la sută din capitalul social al persoanei juridice; 
  • angajatul societății de audit cu care societățile au încheiat contract de audit; 
  • soțul/soția, rudele și afinii până la gradul al doilea inclusiv ale persoanelor fizice. 

Documentul mai spune că persoanele care reprezintă acționarii nu sunt în drept să transmită unor terți împuternicirile de reprezentare primite. Entitățile de interes public, în scopul desfășurării adunării generale prin mijloace electronice, vor permite desemnarea reprezentanților acționarilor prin utilizarea documentelor electronice în conformitate cu legistația privind semnătura electronică și documentul electronic. Societățile în cauză sunt obligate să pună la dispoziția acționarilor cel puțin un mijloc electronic prin intermediiul căruia acționarul va putea desemna reprezentantul său.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...