37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Reparația MCC se permite fără apelarea la subdiviunile SFS, în perioada situației excepționale

Reparația MCC se permite fără apelarea la subdiviunile SFS, în perioada situației excepționale

28.03.2020715 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În baza scrisorii nr. 26-11/1-12/5045 din 27 martie 2020, Serviciul Fiscal de Stat are precizări importante pentru toți agenții economici, cu privire la modul de expediere la/primire de la reparație a mașinilor de casă și de control/imprimantelor fiscale pe perioada zilelor de odihnă declarate conform pct. din Dispoziția nr. 6 din 26.03.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

1. Prin derogare de la prevederile pct. 7 alin. 5) din Regulamentul cu privire la exploatarea ECC pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată, aprobat prin Hotărârea Gubernului nr.141/2019, și pct. 35 din Regulamentul cu privire la modul de evidență și sigilare a ECC, aprobat prin Ordinul directorului SFS nr.131/2019, se stabilește că pe perioada zilelor de odihnă declarate conform pct. 3 din Dispoziția nr. 6 din 26.03.2020, expedierea la reparație a MCC/IF defectate, precum și primirea acestora de la reparație, se va efectua fără apelarea la subdiviziunea SFS care a înregistrat/reînregistrat MCC/IF.

2. Utilizatorii MCC/IF, până la expedierea la/după primirea de la reparație a MCC/IF defectate, în perioada zilelor de odihnă declarate conform pct. 3 din Dispoziția nr.6 din 26.03.2020, vor notifica Serviciul Fiscal de Stat (la poșta electronică mail@sfs.md) conform anexei la prezenta scrisoare. (apăsați aici)

3. Centrele de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de contol/imprimantele fiscale (CAT) la recepționare/restituire a MCC/IF vor completa Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF.

4.Utilizatorii MCC/IF, care au expediat la/primit de la reparație MCC/IF în perioada zilelor de odihnă declarate conform pct. 3 din Dispoziția nr.6 din 26.03.2020, vor asigura, în termen de 15 zile lucrătoare din data încheierii perioadei zilelor de odihnă declarată, prezentarea următoarelor documente aferente MCC/IF:
1) Registrul MCC/IF;
2) Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF;
3) Contractul privind asistența tehnică pentru MCC/IF;
4) MCC/IF care se expediază/restituie la/de la reparație (sau, după caz, asigură deplasarea funcționarului fiscal la locul instalării MCC/IF).

5. Înregistrarea noilor MCC/IF (ca rezultat al defecțiunii totale a MCC/IF) se va efectua conform modului stabilit în Regulamentul cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control.

6. Furnizorii MCC/IF vor aduce la cunoștință prevederile prezentei scrisori Centrelor de asistență tehnică pentru MCC/IF cu care au încheiate contracte de colaborare

În baza scrisorii nr. 26-11/1-12/5045 din 27 martie 2020, Serviciul Fiscal de Stat are precizări importante pentru toți agenții economici, cu privire la modul de expediere la/primire de la reparație a mașinilor de casă și de control/imprimantelor fiscale pe perioada zilelor de odihnă declarate conform pct. din Dispoziția nr. 6 din 26.03.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

1. Prin derogare de la prevederile pct. 7 alin. 5) din Regulamentul cu privire la exploatarea ECC pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată, aprobat prin Hotărârea Gubernului nr.141/2019, și pct. 35 din Regulamentul cu privire la modul de evidență și sigilare a ECC, aprobat prin Ordinul directorului SFS nr.131/2019, se stabilește că pe perioada zilelor de odihnă declarate conform pct. 3 din Dispoziția nr. 6 din 26.03.2020, expedierea la reparație a MCC/IF defectate, precum și primirea acestora de la reparație, se va efectua fără apelarea la subdiviziunea SFS care a înregistrat/reînregistrat MCC/IF.

2. Utilizatorii MCC/IF, până la expedierea la/după primirea de la reparație a MCC/IF defectate, în perioada zilelor de odihnă declarate conform pct. 3 din Dispoziția nr.6 din 26.03.2020, vor notifica Serviciul Fiscal de Stat (la poșta electronică mail@sfs.md) conform anexei la prezenta scrisoare. (apăsați aici)

3. Centrele de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de contol/imprimantele fiscale (CAT) la recepționare/restituire a MCC/IF vor completa Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF.

4.Utilizatorii MCC/IF, care au expediat la/primit de la reparație MCC/IF în perioada zilelor de odihnă declarate conform pct. 3 din Dispoziția nr.6 din 26.03.2020, vor asigura, în termen de 15 zile lucrătoare din data încheierii perioadei zilelor de odihnă declarată, prezentarea următoarelor documente aferente MCC/IF:
1) Registrul MCC/IF;
2) Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC/IF;
3) Contractul privind asistența tehnică pentru MCC/IF;
4) MCC/IF care se expediază/restituie la/de la reparație (sau, după caz, asigură deplasarea funcționarului fiscal la locul instalării MCC/IF).

5. Înregistrarea noilor MCC/IF (ca rezultat al defecțiunii totale a MCC/IF) se va efectua conform modului stabilit în Regulamentul cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control.

6. Furnizorii MCC/IF vor aduce la cunoștință prevederile prezentei scrisori Centrelor de asistență tehnică pentru MCC/IF cu care au încheiate contracte de colaborare

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...