37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Regulile de implementare a prețurilor de transfer au intrat în vigoare

Regulile de implementare a prețurilor de transfer au intrat în vigoare

09.02.2024546 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 9 din 26 ianuarie 2024 cu privire la aprobarea regulilor de implementare a prețurilor de transfer, prin care au fost aprobate:

 • Regulamentul privind prețurile de transfer;
 • Modelul Informației privind prețurile de transfer și Instrucțiunia de completare.

Astfel, Regulamentul oferă definiția noțiunilor: cuartila superioară, cuartilela inferioară și valoarea mediană. Concomitent, documentul conține informații cu privire la analiza de comparabilitate, metodele de stabilire a prețurilor de transfer (metoda comparării prețurilor; metoda prețului de revânzare; metoda cost plus; metoda marjei tranzacționale nete; metoda împărțirii profitului; orice altă metodă recunoscută în Liniile directoare OCDE privind prețurile de transfer), modul în care va fi efectuată verificarea tranzacțiilor controlate în vederea stabilirii dacă a fost respectat principiului lungimii brațului, procedura pentru eliminarea dublei impuneri etc.

Conform Regulamentului, dosarul prețurilor de transfer trebuie să conțină următoarele date și documente:

 • structura organizatorică, juridică şi operațională a contribuabilului;
 • lista persoanelor afiliate, inclusiv sucursale/reprezentanțele permanente şi datele de identificare ale acestora, localizarea geografică a persoanelor afiliate;
 • precizarea relațiilor de afiliere directe şi indirecte ale contribuabilului vizați în tranzacții, din perioada pentru care a fost întocmit dosarul prețurilor de transfer, cu evidențierea schimbărilor intervenite;
 • descrierea generală a activității contribuabilului, strategia de afaceri, inclusiv schimbările din strategia de afaceri din perioada pentru care a fost întocmit dosarul prețurilor de transfer, prezentarea principalelor piețe de desfacere pentru livrările efectuate, inclusiv descrierea activității de cercetare/dezvoltare a contribuabilului, acolo unde este cazul;
 • concurenții principali;
 • descrierea tranzacțiilor derulate cu fiecare persoană afiliată şi a contextului în care se derulează acestea, inclusiv:
  • descrierea obiectului tranzacțiilor, inclusiv caracteristicile fizice, calitatea, țara de origine și producătorului, prezența unei mărci comerciale și alte informații legate de caracteristicile obiectului tranzacției;
  • descrierea tranzacțiilor legate de eventuale restructurări ale afacerilor, în perioada pentru care se întocmește dosarul prețurilor de transfer;
  • descrierea tranzacțiilor constând în servicii intra-grup, respectiv prezentarea alocării a costurilor, după caz, cu individualizarea serviciilor care contribuie semnificativ şi definitoriu la crearea de valoare adăugată;
  • descrierea tranzacțiilor ce vizează aranjamente de contribuții la cost.
 • informații despre plățile efectuate și primite în tranzacțiile controlate, care implică contribuabilul care are obligația întocmirii dosarului privind prețurile de transfer;
 • copii ale tuturor acordurilor/contractelor aferent tranzacțiilor controlate încheiate de către contribuabilul care are obligația întocmirii dosarului privind prețurile de transfer.
 • descrierea metodei de stabilire a prețurilor de transfer pentru fiecare tranzacție şi argumentarea criteriilor de selecţie a acesteia;
 • argumentarea pentru selectarea părții testate (în cazul metodelor de stabilire a prețurilor de transfer ce presupun selectarea părții testate);
 • descrierea tranzacțiilor necontrolate comparabile selectate (interne și/sau externe), dacă este cazul, și informații despre indicatorii economico-financiari de profitabilitate sau marja/rezultatul/prețul tranzacțiilor relevanți ai companiilor independente pe care se bazează analiza prețurilor de transfer, inclusiv o descriere a metodologiei de căutare a comparabilelor și sursa acestor informații;
 • calculul intervalului de prețuri comparabile;
 • descrierea oricăror ajustări de comparabilitate efectuate și indicarea ajustărilor efectuate asupra rezultatelor părții testate și/sau asupra tranzacțiilor necontrolate comparabile;
 • descrierea motivelor pentru care s-a concluzionat că prețurile tranzacțiilor relevante au fost stabilite la lungime de braț pe baza aplicării metodei alese de stabilire a prețurilor de transfer.
 • copiile informațiilor, actelor juridice, documentelor care au stat la baza efectuării tranzacțiilor controlate.

De asemenea, prin Ordinul nr.9/2024 a fost aprobat și modelul Informației privind prețurile de transfer. Modelul este format din două tabele și două anexe după cum urmează:

Tabelul 1 – va conține informații depre contribuabil și anume: denumirea contribuabilului, codul fiscal, genul principal de activitate, codul genului principal de activitate precum și perioada fiscală pentru care se prezintă informația.

Tabelul 2 – se vor indica date despre denumirea părții afiliate parte a tranzacției controlate, numărul de identificare fiscală, denumirea statului, codul statului și suma totală a tranzacțiilor controlate.

Anexa A – va conține informații cu privire la relațiile de afiliere ale companiei cu alte entități.

Anexa B – va conține informații cu privire la tranzacțiile controlate, cumr ar fi: codul tranzacției, descrierea obiectului tranzacției, codul părții contractului, codul metodei de stabilire a prețului de transfer, partea testată, codul privind marja și indicatorii economico-financiari de profitabilitate, valoarea tranzacțiilor (intrări și ieșiri recunoscute ca procurări și respectiv ca livrări de bunuri și/sau servicii conform evidenței contabile) etc.

Prezentul Ordin a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

În Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 9 din 26 ianuarie 2024 cu privire la aprobarea regulilor de implementare a prețurilor de transfer, prin care au fost aprobate:

 • Regulamentul privind prețurile de transfer;
 • Modelul Informației privind prețurile de transfer și Instrucțiunia de completare.

Astfel, Regulamentul oferă definiția noțiunilor: cuartila superioară, cuartilela inferioară și valoarea mediană. Concomitent, documentul conține informații cu privire la analiza de comparabilitate, metodele de stabilire a prețurilor de transfer (metoda comparării prețurilor; metoda prețului de revânzare; metoda cost plus; metoda marjei tranzacționale nete; metoda împărțirii profitului; orice altă metodă recunoscută în Liniile directoare OCDE privind prețurile de transfer), modul în care va fi efectuată verificarea tranzacțiilor controlate în vederea stabilirii dacă a fost respectat principiului lungimii brațului, procedura pentru eliminarea dublei impuneri etc.

Conform Regulamentului, dosarul prețurilor de transfer trebuie să conțină următoarele date și documente:

 • structura organizatorică, juridică şi operațională a contribuabilului;
 • lista persoanelor afiliate, inclusiv sucursale/reprezentanțele permanente şi datele de identificare ale acestora, localizarea geografică a persoanelor afiliate;
 • precizarea relațiilor de afiliere directe şi indirecte ale contribuabilului vizați în tranzacții, din perioada pentru care a fost întocmit dosarul prețurilor de transfer, cu evidențierea schimbărilor intervenite;
 • descrierea generală a activității contribuabilului, strategia de afaceri, inclusiv schimbările din strategia de afaceri din perioada pentru care a fost întocmit dosarul prețurilor de transfer, prezentarea principalelor piețe de desfacere pentru livrările efectuate, inclusiv descrierea activității de cercetare/dezvoltare a contribuabilului, acolo unde este cazul;
 • concurenții principali;
 • descrierea tranzacțiilor derulate cu fiecare persoană afiliată şi a contextului în care se derulează acestea, inclusiv:
  • descrierea obiectului tranzacțiilor, inclusiv caracteristicile fizice, calitatea, țara de origine și producătorului, prezența unei mărci comerciale și alte informații legate de caracteristicile obiectului tranzacției;
  • descrierea tranzacțiilor legate de eventuale restructurări ale afacerilor, în perioada pentru care se întocmește dosarul prețurilor de transfer;
  • descrierea tranzacțiilor constând în servicii intra-grup, respectiv prezentarea alocării a costurilor, după caz, cu individualizarea serviciilor care contribuie semnificativ şi definitoriu la crearea de valoare adăugată;
  • descrierea tranzacțiilor ce vizează aranjamente de contribuții la cost.
 • informații despre plățile efectuate și primite în tranzacțiile controlate, care implică contribuabilul care are obligația întocmirii dosarului privind prețurile de transfer;
 • copii ale tuturor acordurilor/contractelor aferent tranzacțiilor controlate încheiate de către contribuabilul care are obligația întocmirii dosarului privind prețurile de transfer.
 • descrierea metodei de stabilire a prețurilor de transfer pentru fiecare tranzacție şi argumentarea criteriilor de selecţie a acesteia;
 • argumentarea pentru selectarea părții testate (în cazul metodelor de stabilire a prețurilor de transfer ce presupun selectarea părții testate);
 • descrierea tranzacțiilor necontrolate comparabile selectate (interne și/sau externe), dacă este cazul, și informații despre indicatorii economico-financiari de profitabilitate sau marja/rezultatul/prețul tranzacțiilor relevanți ai companiilor independente pe care se bazează analiza prețurilor de transfer, inclusiv o descriere a metodologiei de căutare a comparabilelor și sursa acestor informații;
 • calculul intervalului de prețuri comparabile;
 • descrierea oricăror ajustări de comparabilitate efectuate și indicarea ajustărilor efectuate asupra rezultatelor părții testate și/sau asupra tranzacțiilor necontrolate comparabile;
 • descrierea motivelor pentru care s-a concluzionat că prețurile tranzacțiilor relevante au fost stabilite la lungime de braț pe baza aplicării metodei alese de stabilire a prețurilor de transfer.
 • copiile informațiilor, actelor juridice, documentelor care au stat la baza efectuării tranzacțiilor controlate.

De asemenea, prin Ordinul nr.9/2024 a fost aprobat și modelul Informației privind prețurile de transfer. Modelul este format din două tabele și două anexe după cum urmează:

Tabelul 1 – va conține informații depre contribuabil și anume: denumirea contribuabilului, codul fiscal, genul principal de activitate, codul genului principal de activitate precum și perioada fiscală pentru care se prezintă informația.

Tabelul 2 – se vor indica date despre denumirea părții afiliate parte a tranzacției controlate, numărul de identificare fiscală, denumirea statului, codul statului și suma totală a tranzacțiilor controlate.

Anexa A – va conține informații cu privire la relațiile de afiliere ale companiei cu alte entități.

Anexa B – va conține informații cu privire la tranzacțiile controlate, cumr ar fi: codul tranzacției, descrierea obiectului tranzacției, codul părții contractului, codul metodei de stabilire a prețului de transfer, partea testată, codul privind marja și indicatorii economico-financiari de profitabilitate, valoarea tranzacțiilor (intrări și ieșiri recunoscute ca procurări și respectiv ca livrări de bunuri și/sau servicii conform evidenței contabile) etc.

Prezentul Ordin a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...