37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Regulamentul privind funcționarea posturilor fiscale

Regulamentul privind funcționarea posturilor fiscale

26.12.20182.378 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Ordinului SFS nr. 665 din 12.12.2018 publicat în MO nr. 504-511 din 22.12.2018 a fost aprobat Regulamentul privind funcționarea posturilor fiscale.

Principalele scopuri ale Regulamentului sunt:

- stabilirea principiilor generale de funcționare a postului fiscal;
- identificarea riscurilor în activitatea contribuabilului, care constituie temei de instituire a postuluifiscal;
- stabilirea obligațiilor funcționarului fiscal responsabil de funcționarea postului fiscal;
- stabilirea obligațiilor contribuabilului, activitatea căruia este monitorizată prin intermediul postului fiscal;
- descrierea acțiunilor funcționarului fiscal în cadrul acțiunilor de monitorizare prin intermediul postului fiscal a contribuabililor;
- descrierea modalității de aplicare a prevederilor art.2251 din Codul fiscal, nr.1163-XIII din 24.04.1997.

Prin intituirea unui post fiscal se urmărește:
- prevenirea şi depistarea cazurilor de încălcare fiscală;
- prevenirea și depistarea cazurilor de eschivare de la stingerea obligaţiilor fiscale;
- prevenirea și stoparea activității desfășurate cu scop fraudulos;
- identificarea tranzacțiilor fictive, documentarea și probarea acestora;
- asigurarea calculării, declarării și achitării integrale (depline) a obligațiilor fiscale;
- estimarea obligațiilor fiscale în conformitate cu art. 2251 din Codul fiscal;
- exercitarea altor atribuţii de administrare fiscal.

Posturile fiscale pot fi de 3 tipuri și anume: staţionar, mobil sau electronic.

Pentru aprecierea criteriilor de risc, evaluarea semnificației acestora, va fi examinată perioada de activitate a contribuabilului recomandabil pentru 3 ani, sau cel puțin un trimestru anterior perioadei actuale, cu excepția cazurilor identificării unor riscuri vădite de practicare a pseudoactivității de întreprinzător.

Conform Regulamentului, riscurile sunt împărțite în 3 categorii: documentarea tranzacțiilor fictive, tăinuirea veniturilor din vânzări real efectuate și alte încălcări. De menționat că, la aplicarea măsurilor de administrare a contribuabililor, SFS nu se va limita doar la identificarea riscurilor menționate și reieșind din specificul activității contribuabililor examinați nemijlocit la fața locului acestea pot fi diversificate.

Instituirea postului fiscal se realizează prin emiterea unui ordin de către SFS și ținând cont de specificul şi diversitatea activităţilor practicate de către unii contribuabili, SFS poate decide asupra instituirii concomitente a mai multor tipuri de posturi fiscale la un contribuabil.

După înștiințarea contribuabilului despre instituirea postului fiscal, funcționarul fiscal va asigura:

- verificarea stocului de blanchete de strictă evidență, cu ridicarea, după caz, a celor neutilizate la momentul instituirii postului fiscal și eliberarea acestora la solicitarea contribuabilului. În cadrul postului fiscal electronic blanchetele vor fi restituite imediat după finalizarea acțiunilor de inventariere. În cazul utilizării de către contribuabil a diapazonului de serie și număr, se va asigura inventarierea diapazonului disponibil și informarea contribuabilului despre obligativitatea înștiințării până la utilizarea acestuia, cu participarea funcționarului fiscal nemijlocit la efectuarea tranzacției;
- solicitarea de la contribuabil a efectuării inventarierii totale sau, după caz, selective a stocului de mărfuri, materie primă, materiale, alte active, care urmează a fi efectuată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin OMF nr. 60 din 29.05.2012. În cazul efectuării inventarierii selective, în mod obligatoriu în actul de control se va indica motivul care a determinat efectuarea selectivă a inventarierii. Dacă în cadrul inventarierii selective se vor stabili divergențe, va fi inițiată inventariere totală;
- verificarea deținerii notificărilor de comerț, autorizațiilor, licențelor necesare pentru desfășurarea genului de activitate practicat;
- verificarea listei actualizate a debitorilor și creditorilor contribuabilului;
- verificarea obligațiilor contractuale (contracte de muncă, de antrepriză, cesiune a creanțelor etc.) care sunt în desfășurare sau urmează să fie aplicate în perioada de activitate a postului fiscal;
- suspendarea, în cazul în care a fost dispusă prin Ordinul de instituire a postului fiscal, a serviciilor fiscale electronice „e-factura” și SI Comanda online a formularelor tipizate pe durata funcționării postului fiscal;
- verificarea altor aspecte ce țin nemijlocit de activitatea contribuabilului monitorizat.

Rezultatele măsurilor întreprinse şi faptelor constatate în cadrul controlului fiscal vor fi consemnate în actul de control fiscal, iar copia actului de control va fi remisă în format electronic la adresa electronică antifrauda@sfs.md, în cel mult 10 zile de întocmirea acestuia.

Conform pct. 30 din Regulament, în perioada funcţionării postului fiscal, funcţionarul fiscal are obligația de a înregistrează, la momentul efectuării tranzacţiilor, toate intrările și ieșirile de active în “Darea de seamă privind funcţionarea postului fiscal” (anexa nr.1). Totodată, în darea de seamă se vor reflecta aparte, pentru fiecare zi în parte, livrările înregistrate prin MCC pentru care nu a fost eliberată o blanchetă de strictă evidență și avansurile primite (operațiunile de stornare) pentru perioadele de raportare.

Totodată, la instituirea postului fiscal, funcționarul fiscal va deschide un dosar în care vor fi introduse toate documentele ce țin de activitatea nemijlocită a postului fiscal, iar termenul de păstrare a acestora trebuie să nu fie mai mic de termenele prevăzute în art. 264 (4 ani) al Codului fiscal.

În cazul posturilor fiscale mobile, contribuabilul este obligat să informeze funcționarul fiscal responsabil de monitorizarea postului fiscal sau șeful nemijlocit al acestuia, despre intenția de efectuare a tranzacțiilor în termen de cel puțin o zi lucrătoare până la documentarea acestora, în caz că valoarea impozabilă a obiectului tranzacției depășește suma de 100 mii lei.

Verificarea activităţii postului fiscal se efectuează de către conducerea SFS și/sau a DGAF/DGACM prin: verificare camerală, prin contrapunerea informaţiilor din dările de seamă prezentate la poșta electronică cu informația din Sistemul informațional al SFS, sau cu datele din dosarul postului fiscal sau prin verificare cu ieşire la faţa locului, unde a fost instituit postul fiscal.

La sfîrşitul perioadei de funcţionare a postului fiscal, în termen de cel mult 15 zile calendaristice din data finalizării funcţionării postului fiscal, funcţionarul fiscal responsabil va întocmi Actul de constatare a rezultatelor obținute în cadrul postului fiscal.

Menționăm că, postul fiscal instituit poate fi sistat prin ordinul SFS în următoarele cazuri:
1) contribuabilul la care a fost instituit postul fiscal a fost anulat ca subiect al impunerii cu TVA;
2) contribuabilul la care a fost instituit post fiscal cu scopul încasării restanţei faţă de BPN a achitat restanţa înregistrată;
3) contribuabilul la care a fost instituit postul fiscal a fost radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice;
4) obiectul monitorizării pentru care a fost instituit postul fiscal lipsește la instituire sau a dispărut (epuizat) pe parcursul monitorizării.

Ordinele de instituire a posturilor fiscale, cît şi acţiunile persoanelor responsabile de activitatea posturilor fiscale, pot fi contestate de către contribuabilii la care au fost instituite posturi fiscal în temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal. Contestația împotriva deciziei SFS sau acțiunii funcționarului fiscal se depune în decursul a 30 de zile calendaristice de la data luării deciziei sau întreprinderii acţiunii contestate.

Ordinul SFS nr. 665 din 12.12.2018 a intrat în vigoare la 22 decembrie 2018.

La aceeași dată, a fost abrogat Ordinul IFPS nr. 409 din 18.05.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea posturilor fiscale și Ordinul IFPS nr. 432 din 27.03.2017 cu privire la modificarea Regulamentului privind funcționarea posturilor fiscale, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 409 din 18 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Conform Ordinului SFS nr. 665 din 12.12.2018 publicat în MO nr. 504-511 din 22.12.2018 a fost aprobat Regulamentul privind funcționarea posturilor fiscale.

Principalele scopuri ale Regulamentului sunt:

- stabilirea principiilor generale de funcționare a postului fiscal;
- identificarea riscurilor în activitatea contribuabilului, care constituie temei de instituire a postuluifiscal;
- stabilirea obligațiilor funcționarului fiscal responsabil de funcționarea postului fiscal;
- stabilirea obligațiilor contribuabilului, activitatea căruia este monitorizată prin intermediul postului fiscal;
- descrierea acțiunilor funcționarului fiscal în cadrul acțiunilor de monitorizare prin intermediul postului fiscal a contribuabililor;
- descrierea modalității de aplicare a prevederilor art.2251 din Codul fiscal, nr.1163-XIII din 24.04.1997.

Prin intituirea unui post fiscal se urmărește:
- prevenirea şi depistarea cazurilor de încălcare fiscală;
- prevenirea și depistarea cazurilor de eschivare de la stingerea obligaţiilor fiscale;
- prevenirea și stoparea activității desfășurate cu scop fraudulos;
- identificarea tranzacțiilor fictive, documentarea și probarea acestora;
- asigurarea calculării, declarării și achitării integrale (depline) a obligațiilor fiscale;
- estimarea obligațiilor fiscale în conformitate cu art. 2251 din Codul fiscal;
- exercitarea altor atribuţii de administrare fiscal.

Posturile fiscale pot fi de 3 tipuri și anume: staţionar, mobil sau electronic.

Pentru aprecierea criteriilor de risc, evaluarea semnificației acestora, va fi examinată perioada de activitate a contribuabilului recomandabil pentru 3 ani, sau cel puțin un trimestru anterior perioadei actuale, cu excepția cazurilor identificării unor riscuri vădite de practicare a pseudoactivității de întreprinzător.

Conform Regulamentului, riscurile sunt împărțite în 3 categorii: documentarea tranzacțiilor fictive, tăinuirea veniturilor din vânzări real efectuate și alte încălcări. De menționat că, la aplicarea măsurilor de administrare a contribuabililor, SFS nu se va limita doar la identificarea riscurilor menționate și reieșind din specificul activității contribuabililor examinați nemijlocit la fața locului acestea pot fi diversificate.

Instituirea postului fiscal se realizează prin emiterea unui ordin de către SFS și ținând cont de specificul şi diversitatea activităţilor practicate de către unii contribuabili, SFS poate decide asupra instituirii concomitente a mai multor tipuri de posturi fiscale la un contribuabil.

După înștiințarea contribuabilului despre instituirea postului fiscal, funcționarul fiscal va asigura:

- verificarea stocului de blanchete de strictă evidență, cu ridicarea, după caz, a celor neutilizate la momentul instituirii postului fiscal și eliberarea acestora la solicitarea contribuabilului. În cadrul postului fiscal electronic blanchetele vor fi restituite imediat după finalizarea acțiunilor de inventariere.În cazul utilizării de către contribuabil a diapazonului de serie și număr, se va asigura inventarierea diapazonului disponibil și informarea contribuabilului despre obligativitatea înștiințării până la utilizarea acestuia, cu participarea funcționarului fiscal nemijlocit la efectuarea tranzacției;
- solicitarea de la contribuabil a efectuării inventarierii totale sau, după caz, selective a stocului de mărfuri, materie primă, materiale, alte active, care urmează a fi efectuată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin OMF nr. 60 din 29.05.2012. În cazul efectuării inventarierii selective, în mod obligatoriu în actul de control se va indica motivul care a determinat efectuarea selectivă a inventarierii. Dacă în cadrul inventarierii selective se vor stabili divergențe, va fi inițiată inventariere totală;
- verificarea deținerii notificărilor de comerț, autorizațiilor, licențelor necesare pentru desfășurarea genului de activitate practicat;
- verificarea listei actualizate a debitorilor și creditorilor contribuabilului;
- verificarea obligațiilor contractuale (contracte de muncă, de antrepriză, cesiune a creanțelor etc.) care sunt în desfășurare sau urmează să fie aplicate în perioada de activitate a postului fiscal;
- suspendarea, în cazul în care a fost dispusă prin Ordinul de instituire a postului fiscal, a serviciilor fiscale electronice „e-factura” și SI Comanda online a formularelor tipizate pe durata funcționării postului fiscal;
- verificarea altor aspecte ce țin nemijlocit de activitatea contribuabilului monitorizat.

Rezultatele măsurilor întreprinse şi faptelor constatate în cadrul controlului fiscal vor fi consemnate în actul de control fiscal, iar copia actului de control va fi remisă în format electronic la adresa electronică antifrauda@sfs.md, în cel mult 10 zile de întocmirea acestuia.

Conform pct. 30 din Regulament, în perioada funcţionării postului fiscal, funcţionarul fiscal are obligația de a înregistrează, la momentul efectuării tranzacţiilor, toate intrările și ieșirile de active în “Darea de seamă privind funcţionarea postului fiscal” (anexa nr.1). Totodată, în darea de seamă se vor reflecta aparte, pentru fiecare zi în parte, livrările înregistrate prin MCC pentru care nu a fost eliberată o blanchetă de strictă evidență și avansurile primite (operațiunile de stornare) pentru perioadele de raportare.

Totodată, la instituirea postului fiscal, funcționarul fiscal va deschide un dosar în care vor fi introduse toate documentele ce țin de activitatea nemijlocită a postului fiscal, iar termenul de păstrare a acestora trebuie să nu fie mai mic de termenele prevăzute în art. 264 (4 ani) al Codului fiscal.

În cazul posturilor fiscale mobile, contribuabilul este obligat să informeze funcționarul fiscal responsabil de monitorizarea postului fiscal sau șeful nemijlocit al acestuia, despre intenția de efectuare a tranzacțiilor în termen de cel puțin o zi lucrătoare până la documentarea acestora, în caz că valoarea impozabilă a obiectului tranzacției depășește suma de 100 mii lei.

Verificarea activităţii postului fiscal se efectuează de către conducerea SFS și/sau a DGAF/DGACM prin: verificare camerală, prin contrapunerea informaţiilor din dările de seamă prezentate la poșta electronică cu informația din Sistemul informațional al SFS, sau cu datele din dosarul postului fiscal sau prin verificare cu ieşire la faţa locului, unde a fost instituit postul fiscal.

La sfîrşitul perioadei de funcţionare a postului fiscal, în termen de cel mult 15 zile calendaristice din data finalizării funcţionării postului fiscal, funcţionarul fiscal responsabil va întocmi Actul de constatare a rezultatelor obținute în cadrul postului fiscal.

Menționăm că, postul fiscal instituit poate fi sistat prin ordinul SFS în următoarele cazuri:
1) contribuabilul la care a fost instituit postul fiscal a fost anulat ca subiect al impunerii cu TVA;
2) contribuabilul la care a fost instituit post fiscal cu scopul încasării restanţei faţă de BPN a achitat restanţa înregistrată;
3) contribuabilul la care a fost instituit postul fiscal a fost radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice;
4) obiectul monitorizării pentru care a fost instituit postul fiscal lipsește la instituire sau a dispărut (epuizat) pe parcursul monitorizării.

Ordinele de instituire a posturilor fiscale, cît şi acţiunile persoanelor responsabile de activitatea posturilor fiscale, pot fi contestate de către contribuabilii la care au fost instituite posturi fiscal în temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal. Contestația împotriva deciziei SFS sau acțiunii funcționarului fiscal se depune în decursul a 30 de zile calendaristice de la data luării deciziei sau întreprinderii acţiunii contestate.

Ordinul SFS nr. 665 din 12.12.2018 a intrat în vigoare la 22 decembrie 2018.

La aceeași dată, a fost abrogat Ordinul IFPS nr. 409 din 18.05.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea posturilor fiscale și Ordinul IFPS nr. 432 din 27.03.2017 cu privire la modificarea Regulamentului privind funcționarea posturilor fiscale, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 409 din 18 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...