37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate poate fi modificat

Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate poate fi modificat

04.08.2021492 views Monitorul FISC.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Banca Națională a Moldovei propune revizuirea Regulamentului privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate (Regulament), aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.240/2013, cu scopul de a înlătura deficiențele de aplicare și interpretare a prevederilor Regulamentului. 

În acest sens, urmare a propunerilor comunității bancare, a fost elaborat și propus pentru consultări publice proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM pentru modificarea Regulamentului. Inițiativa prevede revizuirea şi completarea listei tranzacțiilor/operațiunilor exceptate, care nu se vor considera tranzacții cu persoanele afiliate, deoarece conform naturii acestea reprezintă servicii de intermediere acordate de către bănci şi/sau sunt tranzacții/operațiuni care rezultă din tranzacțiile/obligațiunile contractuale încheiate cu persoanele afiliate. 

Astfel, suplimentar la tranzacțiile exceptate de la prevederile Regulamentului, nu se vor considera tranzacții cu persoane afiliate retragerile din cont; transferurile efectuate între conturile deschise de persoana afiliată în bancă; vânzarea/cumpărarea valutei prin virament pentru operațiuni cu carduri de plată; încasarea plăților în folosul furnizorilor de mărfuri sau servicii/beneficiarilor de plăți; serviciile prestate de bănci în calitate de agent bancassurance. 

În cazul aprobării proiectului în redacția propusă, pentru tranzacțiile persoanelor afiliate care nu formează expuneri față de bancă, în scopul determinării pragului prevăzut de Regulament, valoarea tranzacțiilor persoanelor afiliate băncii nu se va cumula cu tranzacțiile clienților aflați în legătură cu persoana afiliată băncii, având în vedere că băncile nu solicită de la clienți la încheierea acestor tipuri de tranzacții prezentarea informației despre clienții aflați în legătură cu aceștia. 

Autorii proiectului propun și completarea/concretizarea normelor care prevăd exceptările de la aprobarea prealabilă a tranzacțiilor cu persoanele afiliate de către organele de conducere a băncii. Astfel, organul executiv al băncii sau un membru al acestuia poate va putea aproba tranzacțiile cu persoanele afiliate băncii, altele decât cele ce formează expuneri, în cazul în care, Consiliul băncii a aprobat un contract cadru/condiții generale aferente tranzacțiilor cu persoanele afiliate, care vor include o descriere clară a termenelor și condițiilor cu privire la tranzacțiile ce urmează a fi efectuate de către bancă. 

De asemenea, vor putea fi exceptate de la aprobarea prealabilă unele tranzacții cu persoanele afiliate băncii, care sunt efectuate în condiții generale (conform condițiilor produselor și tarifelor aprobate de organele de conducere), aplicabile pentru alte categorii de clienți

Propunerile la proiectul înaintat pentru consultări publice vor fi acceptate până la 13 august curent.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...