37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Regulamentul privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control. Consultări publice

Regulamentul privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control. Consultări publice

24.08.2021213 views

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul de Hotărîre de Guvern ,,despre aprobarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control” este elaborat de către Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal).

Printre principalele elemente noi prevăzute în proiect este reglementarea livrărilor temporare a mărfurilor, simplificarea procedurii transportării produselor agricole crescute pe loturile agricol personale, reglementarea posibilității de a transporta mărfurile de către agenții economic din raioanele de est al Republicii Moldova în scopul plasării într-o destinație vamală duty-free sau zonă liberă pe teritoriul Republicii Moldova.

Proiectul propus vizează în special următoarele aspecte:

- uniformizarea, structurarea logică și actualizare noțiunilor în conformitate cu legislația în vigoare, ceia ce asigură claritate și simplicitate la utilizarea actului normativ;

- posibilitatea efectuării livrărilor temporare a mărfurilor pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv celor destinate operațiunilor de prelucrare;

- transportarea de către persoanele din localitățile limitrofe frontierei administrative fără achitarea drepturilor de import a producţiei crescute pe loturile agricole proprii și a producției prelucrate obținute în urma prelucrării producției proprii, crescute pe loturile agricole cu condiţia prezentării declarației pe proprie răspundere referitor la cantitatea mărfurilor transportate și veridicitatea informației comunicate;

-  reglementarea posibilității plasării în regimurile vamale de perfecționare pasivă, export temporar şi export a mărfurilor produse pe teritoriul Republicii Moldova de către agenți economici din raioanele de est ale Republicii Moldova înregistrați la Agenția Servicii Publice.

Proiectul propus are drept scop facilitarea comerțului legal, asigurarea controlului vamal eficient la transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control, micșorarea timpului de vămuire a mărfurilor și a resurselor financiare utilizate atît de către stat cît și de mediul de afaceri.

Proiectul de Hotărîre de Guvern ,,despre aprobarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control” este elaborat de către Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal).

Printre principalele elemente noi prevăzute în proiect este reglementarea livrărilor temporare a mărfurilor, simplificarea procedurii transportării produselor agricole crescute pe loturile agricol personale, reglementarea posibilității de a transporta mărfurile de către agenții economic din raioanele de est al Republicii Moldova în scopul plasării într-o destinație vamală duty-free sau zonă liberă pe teritoriul Republicii Moldova.

Proiectul propus vizează în special următoarele aspecte:

- uniformizarea, structurarea logică și actualizare noțiunilor în conformitate cu legislația în vigoare, ceia ce asigură claritate și simplicitate la utilizarea actului normativ;

- posibilitatea efectuării livrărilor temporare a mărfurilor pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv celor destinate operațiunilor de prelucrare;

- transportarea de către persoanele din localitățile limitrofe frontierei administrative fără achitarea drepturilor de import a producţiei crescute pe loturile agricole proprii și a producției prelucrate obținute în urma prelucrării producției proprii, crescute pe loturile agricole cu condiţia prezentării declarației pe proprie răspundere referitor la cantitatea mărfurilor transportate și veridicitatea informației comunicate;

-  reglementarea posibilității plasării în regimurile vamale de perfecționare pasivă, export temporar şi export a mărfurilor produse pe teritoriul Republicii Moldova de către agenți economici din raioanele de est ale Republicii Moldova înregistrați la Agenția Servicii Publice.

Proiectul propus are drept scop facilitarea comerțului legal, asigurarea controlului vamal eficient la transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control, micșorarea timpului de vămuire a mărfurilor și a resurselor financiare utilizate atît de către stat cît și de mediul de afaceri.

Comentarii

  1. Anonim spune:

    Наше предприятие занимается розливом винодельческой продукции. Мы получаем винный материал по товаро-транспортной накладной в цистерне из ПМР без обязательства оплаты, для розлива в бутылки, и нас обязывают заплатить НДС на таможне. Мы оплачиваем НДС, который идет на наши расходы. Нашим клиентам мы отписываем накладную на услуги по розливу, мы не продаем им вино.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...