37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Regulamentul privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli va fi ajustat

Regulamentul privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli va fi ajustat

10.04.2024165 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor propune pentru consultare publică proiectul cu privire la modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 3/2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli.

Principalele propuneri de modificare ale Ordinului, vizează actualizarea Regulamentului în corespundere cu modificările operate prin Legea nr.61/2024 pentru modfificarea unor cate normative în partea ce ține de modului de determinare a sumei pasibile rambursării.

Astfel, potrivit propunerii de modificare a pct. 3 alin. a) din Ordin, subiecții eligibili sunt producătorii agricoli pentru care nu mai puțin de 95% din activitatea desfășurată pe parcursul anului 2022, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada stabilită* la pct.1 lit.a), sau pe parcursul anului 2023, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada stabilită la pct1 lit.b), reprezintă una sau mai multe dintre activitățile stipulate în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei, aprobat prin Ordinul nr.28/2019 al Biroului Național de Statistică.

Ponderea activității desfășurate, se va aprecia în baza:

  •  raportului dintre suma venitului din desfășurarea activităților menționate obținut în anul 2022 şi suma venitului din activitatea operațională înregistrată în anul 2022, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada stabilită la pct.1 lit.a);
  • raportului dintre suma venitului din desfășurarea activităților menționate obținut în anul 2023 şi suma venitului din activitatea operațională înregistrată în anul 2023, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada stabilită la pct.1 lit.b).

Entitatea declară pe propria răspundere (în cererea depusă) că corespunde cerințelor stipulate în pct.3 lit.a).

Totodată, proiectul mai stabilește că cererea de rambursare a TVA va fi examinată în cazurile în care solicitantul a înregistrat suma TVA destinată deducerii în perioada ulterioară pentru perioada fiscală decembrie 2022 (în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada stabilită la pct.1 lit.a)) sau decembrie 2023 (în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada stabilită la pct.1 lit.b).

De asemenea, se mai propune modificarea prevederilor cu privire la modul de determinare a sumei pasibile rambursării. Astfel, potrivit intervențiilor propuse la pct.19 subpct.3) din Regulament, se determină suma TVA destinată deducerii în perioada fiscală ulterioară:

  1. reflectată în boxa 21 a declarației privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2022, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada stabilită la pct.1 lit.a). La determinarea sumei respective, se va lua în calcul suma TVA, reflectată în Declarația privind TVA pentru luna decembrie 2022, depusă pînă la momentul intrării în vigoare a Legii privind Programul de rambursarea TVA producătorilor agricoli nr.337/2022.
  2. reflectată în boxa 23 a declarației privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2023, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada stabilită la pct.1 lit.b). La determinarea sumei respective, se va lua în calcul suma TVA, reflectată în Declarația privind TVA pentru luna decembrie 2023, depusă pînă la momentul intrării în vigoare a Legii pentru modificarea unor acte normative nr.61/2024.

În cazul modificării sumei TVA destinate deducerii în perioada ulterioară, specificate în boxa respectivă a Declarației privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2022 și/sau decembrie 2023, drept urmare a rezultatelor controlului fiscal, la aprecierea limitei maxime a rambursării în cadrul Programului de rambursare a TVA se va lua în considerație suma TVA destinate deducerii în perioada fiscală ulterioară stabilită în cadrul controlului fiscal.

Proiectul poate fi consultat până la data de 23 aprilie curent.


Potrivit art.1 din Regulamentul privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli:
Rambursarea TVA se efectuează pentru perioadele fiscale începând cu:
a) luna aprilie 2022 și până în luna iunie 2023 inclusiv;
b) luna iulie 2023 și până în luna iunie 2024 inclusiv.

Ministerul Finanțelor propune pentru consultare publică proiectul cu privire la modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 3/2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli.

Principalele propuneri de modificare ale Ordinului, vizează actualizarea Regulamentului în corespundere cu modificările operate prin Legea nr.61/2024 pentru modfificarea unor cate normative în partea ce ține de modului de determinare a sumei pasibile rambursării.

Astfel, potrivit propunerii de modificare a pct. 3 alin. a) din Ordin, subiecții eligibili sunt producătorii agricoli pentru care nu mai puțin de 95% din activitatea desfășurată pe parcursul anului 2022, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada stabilită* la pct.1 lit.a), sau pe parcursul anului 2023, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada stabilită la pct1 lit.b), reprezintă una sau mai multe dintre activitățile stipulate în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei, aprobat prin Ordinul nr.28/2019 al Biroului Național de Statistică.

Ponderea activității desfășurate, se va aprecia în baza:

  •  raportului dintre suma venitului din desfășurarea activităților menționate obținut în anul 2022 şi suma venitului din activitatea operațională înregistrată în anul 2022, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada stabilită la pct.1 lit.a);
  • raportului dintre suma venitului din desfășurarea activităților menționate obținut în anul 2023 şi suma venitului din activitatea operațională înregistrată în anul 2023, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada stabilită la pct.1 lit.b).

Entitatea declară pe propria răspundere (în cererea depusă) că corespunde cerințelor stipulate în pct.3 lit.a).

Totodată, proiectul mai stabilește că cererea de rambursare a TVA va fi examinată în cazurile în care solicitantul a înregistrat suma TVA destinată deducerii în perioada ulterioară pentru perioada fiscală decembrie 2022 (în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada stabilită la pct.1 lit.a)) sau decembrie 2023 (în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada stabilită la pct.1 lit.b).

De asemenea, se mai propune modificarea prevederilor cu privire la modul de determinare a sumei pasibile rambursării. Astfel, potrivit intervențiilor propuse la pct.19 subpct.3) din Regulament, se determină suma TVA destinată deducerii în perioada fiscală ulterioară:

  1. reflectată în boxa 21 a declarației privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2022, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada stabilită la pct.1 lit.a). La determinarea sumei respective, se va lua în calcul suma TVA, reflectată în Declarația privind TVA pentru luna decembrie 2022, depusă pînă la momentul intrării în vigoare a Legii privind Programul de rambursarea TVA producătorilor agricoli nr.337/2022.
  2. reflectată în boxa 23 a declarației privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2023, în cazul solicitării rambursării TVA pentru perioada stabilită la pct.1 lit.b). La determinarea sumei respective, se va lua în calcul suma TVA, reflectată în Declarația privind TVA pentru luna decembrie 2023, depusă pînă la momentul intrării în vigoare a Legii pentru modificarea unor acte normative nr.61/2024.

În cazul modificării sumei TVA destinate deducerii în perioada ulterioară, specificate în boxa respectivă a Declarației privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2022 și/sau decembrie 2023, drept urmare a rezultatelor controlului fiscal, la aprecierea limitei maxime a rambursării în cadrul Programului de rambursare a TVA se va lua în considerație suma TVA destinate deducerii în perioada fiscală ulterioară stabilită în cadrul controlului fiscal.

Proiectul poate fi consultat până la data de 23 aprilie curent.


Potrivit art.1 din Regulamentul privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli:
Rambursarea TVA se efectuează pentru perioadele fiscale începând cu:
a) luna aprilie 2022 și până în luna iunie 2023 inclusiv;
b) luna iulie 2023 și până în luna iunie 2024 inclusiv.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...