37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Regulamentul privind rambursarea TVA, în vigoare

Regulamentul privind rambursarea TVA, în vigoare

23.06.20202.946 views

1

(2 voturi, medie: 4,50 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 20 iunie 2020, prin Hotărârea nr.76 din 16.06.2020 a fost aprobat Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară.

În conformitate cu prevederile articolului 12 al articolului I din Legea privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative nr.60 din 23 aprilie 2020, s-a aprobat Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară.

Regulamentul se aplică asupra cazurilor de rambursare a TVA, pentru perioadele fiscale începând cu luna ridicării stării de urgență, declarate prin Hotărîrea Parlamentului nr.55 din 17 martie 2020 și până în luna decembrie 2020.

Beneficierea de rambursarea TVA, conform prezentului regulament, nu limitează dreptul la solicitarea și beneficierea de restituirea TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal și a Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013.

Solicitarea rambursării TVA se efectuează prin depunerea unei cereri, conform modelului stabilit în anexa nr.1 la prezentul Regulament, la Direcția generală de administrare fiscală de la locul de deservire sau la Direcția generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat, după caz. Cererea se prezintă pe suport de hîrtie cu aplicarea semnăturii olografe sau se transmite la adresa de email cu aplicarea semnăturii electronice, la locul de deservire stabilit în anexa nr.2 la prezentul Regulament.

Cererea este supusă examinării doar în cazurile în care subiectul impozabil solicitant întrunește cumulativ următoarele condiții:

1) a înregistrat suma TVA destinată deducerii în perioada ulterioară pentru perioada fiscală decembrie 2019;
2) în ultima perioadă fiscală, pentru care se solicită rambursarea TVA, din perioada Programului de rambursare a înregistrat suma TVA destinată deducerii în perioada ulterioară;
3) a prezentat Declarația privind TVA pentru perioada pentru care se solicită rambursarea;
4) a prezentat Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (în continuare forma IPC18) pentru luna februarie 2020;
5) a prezentat Darea de seamă forma IPC18 pentru perioada/ perioadele ce corespund perioadei de rambursare a TVA;
6) a achitat impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, contribuțiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurări obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator şi angajat (în continuare impozitul pe venit și alte plăți obligatorii) pentru perioadele fiscale ce corespund perioadei de rambursare a TVA.

Pentru mai multe informații, puteți accesa Regulamentul aici.

Prezentul Ordin a intrat în vigoare la data de 20 iunie 2020.

Conform Monitorului Oficial din 20 iunie 2020, prin Hotărârea nr.76 din 16.06.2020 a fost aprobat Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară.

În conformitate cu prevederile articolului 12 al articolului I din Legea privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative nr.60 din 23 aprilie 2020, s-a aprobat Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară.

Regulamentul se aplică asupra cazurilor de rambursare a TVA, pentru perioadele fiscale începând cu luna ridicării stării de urgență, declarate prin Hotărîrea Parlamentului nr.55 din 17 martie 2020 și până în luna decembrie 2020.

Beneficierea de rambursarea TVA, conform prezentului regulament, nu limitează dreptul la solicitarea și beneficierea de restituirea TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal și a Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013.

Solicitarea rambursării TVA se efectuează prin depunerea unei cereri, conform modelului stabilit în anexa nr.1 la prezentul Regulament, la Direcția generală de administrare fiscală de la locul de deservire sau la Direcția generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat, după caz. Cererea se prezintă pe suport de hîrtie cu aplicarea semnăturii olografe sau se transmite la adresa de email cu aplicarea semnăturii electronice, la locul de deservire stabilit în anexa nr.2 la prezentul Regulament.

Cererea este supusă examinării doar în cazurile în care subiectul impozabil solicitant întrunește cumulativ următoarele condiții:

1) a înregistrat suma TVA destinată deducerii în perioada ulterioară pentru perioada fiscală decembrie 2019;
2) în ultima perioadă fiscală, pentru care se solicită rambursarea TVA, din perioada Programului de rambursare a înregistrat suma TVA destinată deducerii în perioada ulterioară;
3) a prezentat Declarația privind TVA pentru perioada pentru care se solicită rambursarea;
4) a prezentat Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (în continuare forma IPC18) pentru luna februarie 2020;
5) a prezentat Darea de seamă forma IPC18 pentru perioada/ perioadele ce corespund perioadei de rambursare a TVA;
6) a achitat impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, contribuțiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurări obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator şi angajat (în continuare impozitul pe venit și alte plăți obligatorii) pentru perioadele fiscale ce corespund perioadei de rambursare a TVA.

Pentru mai multe informații, puteți accesa Regulamentul aici.

Prezentul Ordin a intrat în vigoare la data de 20 iunie 2020.

Comentarii

  1. Anonim spune:

    Ajutati-ma, va rog. Cum se contabilizeaza tranzactia data?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...