37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Regulamentul privind modul de calculare și plată a premiului anual, aprobat de Guvern

Regulamentul privind modul de calculare și plată a premiului anual, aprobat de Guvern

12.11.2020761 views Ministerul Finanțelor
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Membrii Cabinetului de Miniștri au aprobat la data de 11 noiembrie 2020, Regulamentul privind modul de calculare și plată a premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019.

Astfel, de premiu anual pentru rezultatele activității în anul 2019 poate beneficia personalul din unitățile bugetare salarizat în baza Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care a desfășurat activitate pe parcursul anului 2019.

Pentru acordarea premiului anual se vor utiliza mijloacele fondului de salarizare în mărime de până la 50% din salariile de bază ale persoanelor cu drept de a beneficia de premiu anual, calculate la 31 decembrie 2019 sau la ultima zi de activitate în cadrul unității bugetare anterioară datei de 31 decembrie 2019, proporțional timpului efectiv lucrat în anul 2019.

Premiul pentru rezultatele activității în anul 2019 se va acorda în limitele volumului cheltuielilor de personal prevăzute în anul 2020 în bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurării sociale de stat. La acordarea premiului anual vor fi îndreptate, primordial, economiile identificate la cheltuielile de personal prevăzute în bugetele unităților bugetare. Ministerul Finanțelor va monitoriza, până la sfârșitul anului 2020, nivelul executării cheltuielilor de personal în unitățile bugetare finanțate din bugetul de stat și bugetele locale, pentru a interveni, la necesitate, cu propuneri de alocări suplimentare de mijloace în acest scop.

Premiul anual pentru rezultatele activității în anul 2019 se va achita în luna decembrie 2020. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...