37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Regulamentul privind controlul extern al calității auditului va fi revizuit

Regulamentul privind controlul extern al calității auditului va fi revizuit

01.03.2024187 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Consiliul de supraveghere publică a auditului prezintă pentru consultare publică proiectul cu privire la modificarea Regulamentului privind controlul extern al calității auditului, aprobat prin Decizia CSPA nr.17/2019.

Proiectul are drept scop ajustarea prevederilor Regulamentului la cerințele cadrului normativ în domeniul auditului situațiilor financiare în vigoare precum și armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene.

Astfel, autorii propun completarea Regulamentului citat cu noi prevederi care stabilesc că atunci când numărul specialiștilor CEC necesar pentru efectuarea controlului extern al calității auditului nu este suficient, Consiliul poate contracta experți (persoane având un înalt nivel de calificare și experiență specifică de minim 5 ani în domeniu piețelor financiare, al raportării financiare, al auditului sau în alte domenii relevante pentru controale, inclusiv o persoană care exercită activitatea de audit) pentru a efectua controale externe. Totodată, proiectul prevede că în cazul în care controlul extern al calității auditului în cadrul unei entități de audit a fost efectuat de experți, specialiștii CEC a Consiliului trebuie să efectueze controlul extern al calității auditului în cadrul aceleași entități de audit cel puțin o dată la șase ani.

Completările vor mai prevedea că în cazul în care în urma controlului extern se constată că entitatea de audit nu a întreprins acțiunile ulterioare necesare de remediere a neconformităților și de implementare a recomandărilor din ultimul Raport privind controlul extern al calității auditului Consiliul urmează să publice pe pagina web oficială a Consiliului neconformitățile majore constatate.

În altă ordine de idei, Consiliul va avea obligația de a publica anual pe pagina web oficială o Sinteză a rezultatelor controalelor, care trebuie să conțină informații referitoare la recomandările emise, la acțiunile de monitorizare a implementării recomandărilor, la măsurile disciplinare aplicate, specialiștii CEC implicați și principalele concluzii aferente controlului.

Proiectul poate fi consultat aici până la 22 martie curent.

Consiliul de supraveghere publică a auditului prezintă pentru consultare publică proiectul cu privire la modificarea Regulamentului privind controlul extern al calității auditului, aprobat prin Decizia CSPA nr.17/2019.

Proiectul are drept scop ajustarea prevederilor Regulamentului la cerințele cadrului normativ în domeniul auditului situațiilor financiare în vigoare precum și armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene.

Astfel, autorii propun completarea Regulamentului citat cu noi prevederi care stabilesc că atunci când numărul specialiștilor CEC necesar pentru efectuarea controlului extern al calității auditului nu este suficient, Consiliul poate contracta experți (persoane având un înalt nivel de calificare și experiență specifică de minim 5 ani în domeniu piețelor financiare, al raportării financiare, al auditului sau în alte domenii relevante pentru controale, inclusiv o persoană care exercită activitatea de audit) pentru a efectua controale externe. Totodată, proiectul prevede că în cazul în care controlul extern al calității auditului în cadrul unei entități de audit a fost efectuat de experți, specialiștii CEC a Consiliului trebuie să efectueze controlul extern al calității auditului în cadrul aceleași entități de audit cel puțin o dată la șase ani.

Completările vor mai prevedea că în cazul în care în urma controlului extern se constată că entitatea de audit nu a întreprins acțiunile ulterioare necesare de remediere a neconformităților și de implementare a recomandărilor din ultimul Raport privind controlul extern al calității auditului Consiliul urmează să publice pe pagina web oficială a Consiliului neconformitățile majore constatate.

În altă ordine de idei, Consiliul va avea obligația de a publica anual pe pagina web oficială o Sinteză a rezultatelor controalelor, care trebuie să conțină informații referitoare la recomandările emise, la acțiunile de monitorizare a implementării recomandărilor, la măsurile disciplinare aplicate, specialiștii CEC implicați și principalele concluzii aferente controlului.

Proiectul poate fi consultat aici până la 22 martie curent.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...