37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe a fost modificat

Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe a fost modificat

28.01.20213.840 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 23 ianuarie 2021, a fost publicată Hotărârea nr. 8 din 20.01.2021 pentru modificarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500/1998.

Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, stabileşte modul de casare (trecere la pierderi) a bunurilor imobile, a maşinilor, utilajelor, unităţilor de transport şi altor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe, în conformitate cu definiția de la art. 26alin. (2) din Codul fiscal nr. 1163/1997 sau cu politicile contabile ale întreprinderilor de stat/municipale, autorităților/instituțiilor publice la autogestiune și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public care aplică Standardele Naționale de Contabilitate sau Standardele Internaționale de Raportare Financiară, precum și modul de casare a bunurilor raportate la mijloace fixe, inclusiv a investițiilor capitale în active în curs de execuție ale autorităților/instituțiilor bugetare care aplică Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.

Potrivit noilor modificări, pot fi casate mijloacele fixe:
a) uzate complet;
b) devenite inutilizabile în urma avariilor, calamităţilor naturale ori încălcării condiţiilor normale de exploatare;
c) moral învechite;
d) devenite inutilizabile în legătură cu construcția, extinderea, reconstrucția sau reutilarea tehnică a întreprinderilor, inclusiv investițiile capitale în active în curs de execuție, dintre care nemateriale și materiale, inclusiv: clădiri în curs de execuție, construcții speciale în curs de execuție, instalații de transmisie în curs de execuție, pregătirea proiectelor, alte investiții capitale în active materiale în curs de execuție.

Comisiile de casare verifică nemijlocit la faţa locului starea obiectului ce urmează să fie casat, călăuzindu-se de documentaţia lui tehnică (paşapoarte, instrucţiuni etc.), precum şi de datele contabilităţii, şi stabileşte dacă obiectul în cauză este sau nu inutilizabil ori mai poate fi reparat. Totodată, a fost adăugat că în cazul în care mijlocul fix a fost deteriorat/distrus în urma producerii unui accident sau a calamităților naturale și urmează a fi substituit în regim de urgență, verificarea stării mijlocului fix la fața locului de către comisia de casare este opțională. În acest caz, persoana responsabilă/persoanele responsabile care se deplasează la fața locului pentru determinarea stării mijlocului fix întocmește/întocmesc actul de constatare, care urmează a fi prezentat ulterior comisiei de casare.

Prezenta Hotărâre a intrat în vigoare la data de 23 ianuarie 2021.

Conform Monitorului Oficial din 23 ianuarie 2021, a fost publicată Hotărârea nr. 8 din 20.01.2021 pentru modificarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500/1998.

Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, stabileşte modul de casare (trecere la pierderi) a bunurilor imobile, a maşinilor, utilajelor, unităţilor de transport şi altor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe, în conformitate cu definiția de la art. 26alin. (2) din Codul fiscal nr. 1163/1997 sau cu politicile contabile ale întreprinderilor de stat/municipale, autorităților/instituțiilor publice la autogestiune și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public care aplică Standardele Naționale de Contabilitate sau Standardele Internaționale de Raportare Financiară, precum și modul de casare a bunurilor raportate la mijloace fixe, inclusiv a investițiilor capitale în active în curs de execuție ale autorităților/instituțiilor bugetare care aplică Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.

Potrivit noilor modificări, pot fi casate mijloacele fixe:
a) uzate complet;
b) devenite inutilizabile în urma avariilor, calamităţilor naturale ori încălcării condiţiilor normale de exploatare;
c) moral învechite;
d) devenite inutilizabile în legătură cu construcția, extinderea, reconstrucția sau reutilarea tehnică a întreprinderilor, inclusiv investițiile capitale în active în curs de execuție, dintre care nemateriale și materiale, inclusiv: clădiri în curs de execuție, construcții speciale în curs de execuție, instalații de transmisie în curs de execuție, pregătirea proiectelor, alte investiții capitale în active materiale în curs de execuție.

Comisiile de casare verifică nemijlocit la faţa locului starea obiectului ce urmează să fie casat, călăuzindu-se de documentaţia lui tehnică (paşapoarte, instrucţiuni etc.), precum şi de datele contabilităţii, şi stabileşte dacă obiectul în cauză este sau nu inutilizabil ori mai poate fi reparat. Totodată, a fost adăugat că în cazul în care mijlocul fix a fost deteriorat/distrus în urma producerii unui accident sau a calamităților naturale și urmează a fi substituit în regim de urgență, verificarea stării mijlocului fix la fața locului de către comisia de casare este opțională. În acest caz, persoana responsabilă/persoanele responsabile care se deplasează la fața locului pentru determinarea stării mijlocului fix întocmește/întocmesc actul de constatare, care urmează a fi prezentat ulterior comisiei de casare.

Prezenta Hotărâre a intrat în vigoare la data de 23 ianuarie 2021.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...