37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Regulamentul privind activitatea prestatorilor de servicii de încredere

Regulamentul privind activitatea prestatorilor de servicii de încredere

06.02.2023406 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În ședința secretarilor de stat, care a vut loc pe data de 2 februarie, a fost examinat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea prestatorilor de servicii de încredere.

În urma adoptării de către Parlament a Legii nr. 124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere, prin care a fost abrogată Legea nr. 91/2014, a apărut necesitatea și obligativitatea reglementării de către Guvern (art. 6 alin. (4) și art. 8 alin. (6) din Legea nr. 124/2022) a funcționării prestatorilor de servicii de încredere. În prezent nefiind posibilă desfășurarea acreditării prestatorilor de servicii de încredere, din motivul lipsei procedurii detaliate și a listei explicite de acte care urmează a fi prezentate de solicitantul avizării.

Astfel, actul prevede modul de solicitare, acordare, suspendare, retragere și reluare a valabilității certificatului de acreditare, inclusiv termenii și procedura de examinare a cererilor prestatorilor de servicii de încredere. Totodată, acesta stabilește ierarhia prestatorilor de servicii de încredere și reglementează organizarea și desfășurarea activității prestatorilor de servicii de încredere calificați.

Potrivit proiectului Regulamentului, în scopul acreditării, prestatorul de servicii de încredere va prezinta următoarele acte:

a) cererea de acreditare, conform modelului aprobat de către organul de supraveghere și control;
b) garanția bancară sau polița de asigurare în sumă de 300 000 de lei;
c) regulamentul de funcționare a prestatorului de servicii de încredere;
d) copia de pe ordinul de numire a angajaților în cadrul prestatorului de servicii de încredere și a persoanelor împuternicite să semneze certificatele cheilor publice, precum și copiile de pe actele de identitate ale acestora;
e) copiile de pe documentele care certifică studiile și calificările persoanelor cu funcții de răspundere implicate în prestarea serviciilor de certificare;
f) planul schematic al încăperilor și ordinea de acces în încăperile cu regim special;
g) actul ce reglementează modul de păstrare a copiilor de rezervă ale registrului certificatelor cheilor publice;
h) ordinea de sincronizare cu timpul universal coordonat (UTC).

În baza actelor prezentate, organul de supraveghere și control, în termen de 15 zile lucrătoare, va efectua un control complex privind respectarea de către prestatorul de servicii de încredere a cerințelor în domeniul serviciilor de încredere calificate și condițiilor speciale de activitate ale prestatorilor de servicii de încredere, aprobate de organul de supraveghere și control.

În urma examinării cererii de acreditare și efectuării controlului complex, Comisia de control în domeniul serviciilor de încredere a organului de supraveghere și control va elabora un aviz în baza căruia se va adopta decizia de acreditare sau refuz de a acredita prestatorul de servicii de încredere.

Decizia organului de supraveghere și control privind acreditarea sau refuzul de acreditare se va comunica solicitantului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din momentul adoptării acesteia.

În ședința secretarilor de stat, care a vut loc pe data de 2 februarie, a fost examinat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea prestatorilor de servicii de încredere.

În urma adoptării de către Parlament a Legii nr. 124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere, prin care a fost abrogată Legea nr. 91/2014, a apărut necesitatea și obligativitatea reglementării de către Guvern (art. 6 alin. (4) și art. 8 alin. (6) din Legea nr. 124/2022) a funcționării prestatorilor de servicii de încredere. În prezent nefiind posibilă desfășurarea acreditării prestatorilor de servicii de încredere, din motivul lipsei procedurii detaliate și a listei explicite de acte care urmează a fi prezentate de solicitantul avizării.

Astfel, actul prevede modul de solicitare, acordare, suspendare, retragere și reluare a valabilității certificatului de acreditare, inclusiv termenii și procedura de examinare a cererilor prestatorilor de servicii de încredere. Totodată, acesta stabilește ierarhia prestatorilor de servicii de încredere și reglementează organizarea și desfășurarea activității prestatorilor de servicii de încredere calificați.

Potrivit proiectului Regulamentului, în scopul acreditării, prestatorul de servicii de încredere va prezinta următoarele acte:

a) cererea de acreditare, conform modelului aprobat de către organul de supraveghere și control;
b) garanția bancară sau polița de asigurare în sumă de 300 000 de lei;
c) regulamentul de funcționare a prestatorului de servicii de încredere;
d) copia de pe ordinul de numire a angajaților în cadrul prestatorului de servicii de încredere și a persoanelor împuternicite să semneze certificatele cheilor publice, precum și copiile de pe actele de identitate ale acestora;
e) copiile de pe documentele care certifică studiile și calificările persoanelor cu funcții de răspundere implicate în prestarea serviciilor de certificare;
f) planul schematic al încăperilor și ordinea de acces în încăperile cu regim special;
g) actul ce reglementează modul de păstrare a copiilor de rezervă ale registrului certificatelor cheilor publice;
h) ordinea de sincronizare cu timpul universal coordonat (UTC).

În baza actelor prezentate, organul de supraveghere și control, în termen de 15 zile lucrătoare, va efectua un control complex privind respectarea de către prestatorul de servicii de încredere a cerințelor în domeniul serviciilor de încredere calificate și condițiilor speciale de activitate ale prestatorilor de servicii de încredere, aprobate de organul de supraveghere și control.

În urma examinării cererii de acreditare și efectuării controlului complex, Comisia de control în domeniul serviciilor de încredere a organului de supraveghere și control va elabora un aviz în baza căruia se va adopta decizia de acreditare sau refuz de a acredita prestatorul de servicii de încredere.

Decizia organului de supraveghere și control privind acreditarea sau refuzul de acreditare se va comunica solicitantului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din momentul adoptării acesteia.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...