37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Regulamentul cu privire la Serviciului social „Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități”, aprobat

Regulamentul cu privire la Serviciului social „Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități”, aprobat

20.11.2019551 views MSMPS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Guvernul a aprobat astăzi, în cadrul ședinței de Guvern, Regulamentul -  cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități” şi a Standardelor minime de calitate”, de care se vor ghida fondatorii Centrelor existente și cei care vor dori să dezvolte acest serviciu, la elaborarea și aprobarea regulamentelor proprii de activitate. 

Astfel, prin respectarea și aplicarea acestor norme se va îmbunătăți calitatea serviciilor prestate beneficiarilor în cadrul centrelor.

Conform prevederilor proiectului, Centrul de zi se instituie prin decizia consiliului local din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi sau prin decizia consiliului raional/municipal din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea și UTA Găgăuzia sau asociațiile obștești în domeniu. Proiectul nu prevede norme obligatorii pentru APL de a crea acest serviciu, respectiv, cei care vor dori să creeze acest serviciu vor planifica și aproba mijloacele financiare necesare în acest scop.

Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități, are drept scop asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități prin implicarea acestora în diferite activității distractive, culturale, sportive, ocupaționale, de dezvoltare a abilităților, asistență pentru respectarea igienei personale ș.a.

 În prezent, în republică, activează 13 centre de zi pentru persoane cu dizabilități (1 pentru adulți și 12 pentru copii), dintre care, la 6 centre fondatori sunt autoritățile administrației publice locale, iar la celelalte 7 centre, fondatori sunt asociațiile obștești. 

Precizăm că, implementarea proiectului de hotărâre nu presupune cheltuieli financiare suplimentare de la bugetul de stat. Cheltuielile ce ţin de organizarea şi funcţionarea Serviciului social vor fi suportate de către fondatori şi se vor efectua în limitele alocaţiilor prevăzute anual în bugetele respective, precum şi a mijloacelor provenite din donaţii, granturi şi alte surse, conform legislaţiei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...