37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea SIA „e-Integritate”, în vigoare

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea SIA „e-Integritate”, în vigoare

17.04.2020909 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 17 aprilie 2020, prin Hotărârea nr. 228 din 10.04.2020 a fost aprobat Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „e-Integritate”.

Regulamentul este elaborat pentru implementarea conceptului Sistemului informațional automatizat „e-Integritate” (în continuare – SIA „e-Integritate”) și reglementarea conținutului, modului de organizare și funcționare a acestuia.

SIA „e-Integritate” este un sistem informațional destinat depunerii, arhivării, verificării și analizării automate a declarațiilor de avere și interese personale, înregistrării interdicțiilor de ocupare a funcțiilor publice sau funcțiilor de demnitate publică și gestiunii ulterioare a acestor înregistrări, precum și facilitării accesului electronic al persoanelor și instituțiilor interesate la informațiile de interes public.

Totodată, prin hotărârea sus-menționată s-au făcut modificări în Hotărârea Guvernului nr.183/2019, după cum urmează:

Punctul 26 (Utilizatorii SIA „e-Integrigate”) se completează cu subpunctele 7) și 8) cu următorul cuprins:

„7) operator serviciul juridic – persoană responsabilă din cadrul serviciului juridic al Autorității, care preia dosarul de control de la inspectorul de integritate, în cazul contestării actului de constatare emis, pentru atașarea hotărârilor/ deciziilor instanței de judecată;
8) operator secretariat – persoană responsabilă din cadrul Autorității, care are drept sarcină înregistrarea sesizărilor în sistem, în vederea repartizării aleatorii a acestora către inspectorii de integritate.”;

La punctul 31 (Identificatori ai obiectelor informaționale), subpunctele 1), 3) și 4) vor avea următorul cuprins:

«1) pentru „declarația de avere și interese personale” – cheia „numărul declarației” și „IDNP-ul persoanei fizice”»;
«3) pentru „subiecții declarării averii și intereselor personale” – cheia combinată „denumirea organizației publice și IDNO-ul organizației publice”, „numele/prenumele și IDNP-ul persoanei fizice”;
4) pentru „persoana care are interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică” – cheia „numele/ prenumele și IDNP-ul persoanei fizice care are interdicție”»;

La punctul 42, subpct.4) și la pct. 43, subpct 6) se abrogă, astfel raionul nu se va mai include în informația publică din declarații și respectiv, în informația din declarațiile în regim de verificare.

Prezenta hotărâre a intrat în vigoare la data de 17 aprilie 2020.

Conform Monitorului Oficial din 17 aprilie 2020, prin Hotărârea nr. 228 din 10.04.2020 a fost aprobat Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „e-Integritate”.

Regulamentul este elaborat pentru implementarea conceptului Sistemului informațional automatizat „e-Integritate” (în continuare – SIA „e-Integritate”) și reglementarea conținutului, modului de organizare și funcționare a acestuia.

SIA „e-Integritate” este un sistem informațional destinat depunerii, arhivării, verificării și analizării automate a declarațiilor de avere și interese personale, înregistrării interdicțiilor de ocupare a funcțiilor publice sau funcțiilor de demnitate publică și gestiunii ulterioare a acestor înregistrări, precum și facilitării accesului electronic al persoanelor și instituțiilor interesate la informațiile de interes public.

Totodată, prin hotărârea sus-menționată s-au făcut modificări în Hotărârea Guvernului nr.183/2019, după cum urmează:

Punctul 26 (Utilizatorii SIA „e-Integrigate”) se completează cu subpunctele 7) și 8) cu următorul cuprins:

„7) operator serviciul juridic – persoană responsabilă din cadrul serviciului juridic al Autorității, care preia dosarul de control de la inspectorul de integritate, în cazul contestării actului de constatare emis, pentru atașarea hotărârilor/ deciziilor instanței de judecată;
8) operator secretariat – persoană responsabilă din cadrul Autorității, care are drept sarcină înregistrarea sesizărilor în sistem, în vederea repartizării aleatorii a acestora către inspectorii de integritate.”;

La punctul 31 (Identificatori ai obiectelor informaționale), subpunctele 1), 3) și 4) vor avea următorul cuprins:

«1) pentru „declarația de avere și interese personale” – cheia „numărul declarației” și „IDNP-ul persoanei fizice”»;
«3) pentru „subiecții declarării averii și intereselor personale” – cheia combinată „denumirea organizației publice și IDNO-ul organizației publice”, „numele/prenumele și IDNP-ul persoanei fizice”;
4) pentru „persoana care are interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică” – cheia „numele/ prenumele și IDNP-ul persoanei fizice care are interdicție”»;

La punctul 42, subpct.4) și la pct. 43, subpct 6) se abrogă, astfel raionul nu se va mai include în informația publică din declarații și respectiv, în informația din declarațiile în regim de verificare.

Prezenta hotărâre a intrat în vigoare la data de 17 aprilie 2020.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...