37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale va fi revizuit

Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale va fi revizuit

30.01.2024282 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor prezintă pentru consultare publică proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1286/2016.

O primă modificare se referă la ajustarea prevederilor referitoare la criteriile de eligibilitate a beneficiarului desemnării procentuale și la modul de depunere a cererii de includere în Lista beneficiarilor desemnării procentuale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale.

O altă modificare propusă de autori constă în excluderea obligației beneficiarului desemnării procentuale de a notifica Agenția Servicii Publice în cazul modificării unor date precum denumirea, sediul, codul fiscal sau radierea beneficiarului desemnării procentuale. Datele respective vor fi actualizate nemijlocit de către Agenția Servicii Publice, în conformitate cu informația înscrisă în Registrul de Stat al persoanelor juridice.

De asemenea, Regulamentul urmează a fi completat cu prevederi care vor reglementa procedura de transferare a sumelor de desemnare procentuală în situațiile în care beneficiarul desemnării procentuale nu dispune de conturi bancare în monedă națională la care urmează a fi virate sumele menționate. În acest sens, dacă beneficiarul desemnării procentuale nu va dispune de conturi bancare curente în monedă națională, la care pot fi transferate sumele desemnării procentuale, Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 10 de zile lucrătoare de la constatarea circumstanței date, îl va notifica pe acesta prin e-mail cu privire la necesitatea prezentării Serviciului Fiscal de Stat a datelor bancare valabile, la care urmează a fi transferate sumele desemnate. Beneficiarul desemnării procentuale va prezenta Serviciului Fiscal de Stat datele bancare la care urmează a fi transferate sumele desemnate în termen de pînă la 10 decembrie a anului în care a avut loc desemnarea.

Adițional, Regulamentul va fi completat cu norme care prevăd că până la data de 30 iunie a anului în care a avut loc desemnarea, Servicul Fiscal de Stat va publica pe pagina sa web oficială Lista beneficiarilor desemnării procentuale cu indicarea sumelor de desemnare procentuală validate pentru fiecare beneficiar în parte.

Conform proiectului, prevederile acestuia urmează să intre în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial.

Proiectul poate fi consultat până la data de 9 februarie 2024.

Ministerul Finanțelor prezintă pentru consultare publică proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1286/2016.

O primă modificare se referă la ajustarea prevederilor referitoare la criteriile de eligibilitate a beneficiarului desemnării procentuale și la modul de depunere a cererii de includere în Lista beneficiarilor desemnării procentuale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale.

O altă modificare propusă de autori constă în excluderea obligației beneficiarului desemnării procentuale de a notifica Agenția Servicii Publice în cazul modificării unor date precum denumirea, sediul, codul fiscal sau radierea beneficiarului desemnării procentuale. Datele respective vor fi actualizate nemijlocit de către Agenția Servicii Publice, în conformitate cu informația înscrisă în Registrul de Stat al persoanelor juridice.

De asemenea, Regulamentul urmează a fi completat cu prevederi care vor reglementa procedura de transferare a sumelor de desemnare procentuală în situațiile în care beneficiarul desemnării procentuale nu dispune de conturi bancare în monedă națională la care urmează a fi virate sumele menționate. În acest sens, dacă beneficiarul desemnării procentuale nu va dispune de conturi bancare curente în monedă națională, la care pot fi transferate sumele desemnării procentuale, Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 10 de zile lucrătoare de la constatarea circumstanței date, îl va notifica pe acesta prin e-mail cu privire la necesitatea prezentării Serviciului Fiscal de Stat a datelor bancare valabile, la care urmează a fi transferate sumele desemnate. Beneficiarul desemnării procentuale va prezenta Serviciului Fiscal de Stat datele bancare la care urmează a fi transferate sumele desemnate în termen de pînă la 10 decembrie a anului în care a avut loc desemnarea.

Adițional, Regulamentul va fi completat cu norme care prevăd că până la data de 30 iunie a anului în care a avut loc desemnarea, Servicul Fiscal de Stat va publica pe pagina sa web oficială Lista beneficiarilor desemnării procentuale cu indicarea sumelor de desemnare procentuală validate pentru fiecare beneficiar în parte.

Conform proiectului, prevederile acestuia urmează să intre în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial.

Proiectul poate fi consultat până la data de 9 februarie 2024.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...