37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Reglementări noi cu privire la suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabililor

Reglementări noi cu privire la suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabililor

16.04.2021255 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 16 aprilie 2021, a fost publicat Ordinul nr. 159 din 25.03.2021 privind executarea art. 227 alin. (1) şi art. 229 din Codul fiscal. Menționăm că aceste articole se referă la măsurile de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale prin suspendarea operaţiunilor la conturile bancare şi/sau conturile de plăţi.

Ordinul nr. 159/2021 prevede următoarele:

1. Se aprobă formularul Dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau conturile de plăți ale contribuabilului (în continuare – Dispoziţie), conform Anexei nr. 1.

2. Se aprobă formularul Comunicatului despre anularea Dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau conturile de plăți ale contribuabilului (în continuare – Comunicat), conform Anexei nr. 2.
2.1. Se aprobă formularul Informaţiei privind disponibilul mijloacelor băneşti în cont (în continuare – Informaţie), conform Anexei nr. 8.

3. Se stabileşte următorul mod de perfectare a Dispoziţiei:
3.1. Dispoziţia se emite de către subdiviziunea competentă a Serviciului Fiscal de Stat, în cazurile constatării comiterii oricărei încălcări din cele nominalizate în anexa nr. 3, cu excepţia codurilor încălcărilor 01, 02, 08, 09 şi 11, pentru care aceasta se emite de către subdiviziunea responsabilă de gestionarea arieratelor. Dispoziția cu codul încălcării 11, poate fi emisă și de către alte subdiviziuni competente ale Serviciului Fiscal de Stat.
Subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în raza căreia este amplasată subdiviziunea contribuabilului va informa subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat la care se deserveşte contribuabilul despre necesitatea emiterii Dispoziţiei, în cazurile constatării comiterii oricărei încălcări din cele nominalizate în anexa nr. 3, cu excepţia codurilor încălcărilor 01, 02, 08, 09 şi 11, pentru care aceasta se emite de către subdiviziunea responsabilă de gestionarea arieratelor sau de către altă subdiviziune competentă.
3.2. Pentru fiecare bancă (sucursală), societate de plată (sucursală), societate emitentă de monedă electronică (sucursală), furnizor de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursală), în care sunt deschise conturi bancare și/sau conturi de plăți, cu excepţia celor, aferent cărora nu este aplicabilă procedura de suspendare, se emite separat Dispoziţia respectivă.
3.3. Dispoziţia se emite în mod electronic şi se remite băncii (sucursalei), societății de plată (sucursalei), societății emitente de monedă electronică (sucursalei), furnizorului de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursalei) în care contribuabilul are deschise conturi bancare și/sau conturi de plăți. Copia Dispoziţiei în forma electronic se remite contribuabilului la adresa electronică, dacă aceasta este înregistrată la Serviciul Fiscal de Stat. În cazul în care aceasta lipseşte, copia pe suport de hîrtie se remite la adresa contribuabilului.
3.4. Cotorul Dispoziţiei se completează la pct. 1-3 de către Serviciul Fiscal de Stat în toate cazurile, iar la pct. 5 de către bancă (sucursală), societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala), numai în cazurile cînd Dispoziţia a fost emisă pentru admiterea restanţei la buget sau în cazul urmăririi datoriei debitoare. Cotorul remis de bancă (sucursală), societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala), se va vizualiza prin intermediul Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.
3.5. Registrul electronic al Dispoziţiilor, conform Anexei nr. 5, format în baza Dispoziţiilor emise, se gestionează şi se vizualizează prin intermediul Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.
3.6. În temeiul cotoarelor remise de bănci (sucursale), societățile de plată (sucursale), societățile emitente de monedă electronică (sucursale), furnizorii de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursale), se formează Registrul electronic al cotoarelor, conform Anexei nr. 6, care se gestionează şi se vizualizează prin intermediul Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.

4. Se stabileşte următorul mod de emitere a Comunicatului:
4.1. Comunicatul se emite în cazul existenței unuia din motivele specificate în Anexa nr. 4.
4.2. Pentru fiecare bancă (sucursală), societate de plată (sucursală), societate emitentă de monedă electronică (sucursală), furnizor de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursală), la care a fost remisă Dispoziţia, se emite Comunicat separat.
4.3. Comunicatul se emite în mod electronic şi se remite băncii (sucursalei), societății de plată (sucursalei), societății emitente de monedă electronică (sucursalei), furnizorului de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică
(sucursalei) respective. Copia Comunicatului în formă electronică se remite contribuabilului la adresa electronică, dacă aceasta este înregistrată la Serviciul Fiscal de Stat. În cazul în care aceasta lipseşte, copia pe suport de hîrtie se remite la adresa contribuabilului.
4.4. Registrul electronic al Comunicatelor, conform Anexei nr. 7, format în temeiul Comunicatelor emise, se gestionează şi se vizualizează prin intermediul Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.

5. Datele privind suspendarea şi/sau anularea suspendării operaţiunilor la conturile bancare și/sau conturile de plăți vor fi accesate prin intermediul Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat generînd rapoartele care vor include următoarea informaţie:
a) codul fiscal şi denumirea contribuabilului;
b) contul (rile) bancare/de plăți ale contribuabilului, cu reflectarea informaţiei privind numărul contului, tipul valutei, codul băncii (sucursalei), societății de plată (sucursalei), societății emitente de monedă electronică (sucursalei), furnizorilor de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursalei), după caz;
c) numărul şi data emiterii dispoziţiei;
d) contul/conturile suspendate;
e) date din cotorul recepţionat ce va include:
- data suspendării;
- numărul de înregistrare;
- data înregistrării;
f) comunicatul, cu indicarea numărului şi a datei;
g) data anulării de către Serviciul Fiscal de Stat, cu includerea informaţiei privind dispoziţia de suspendare şi a comunicatului de anulare;
h) ordinul (ele) incaso, cu reflectarea informaţiei privind numărul de ordine, numărul ordinului incaso, data emiterii, clasificaţia bugetară, executarea totală/parţială, suma;
i) informaţia privind aplicarea interdicţiilor de către executorii judecătoreşti, cu reflectarea numelui/prenumelui executorului judecătoresc şi a numărului şi datei documentului potrivit căruia a fost aplicată interdicţia.
5.1 Informaţia se va prezenta de către bancă (sucursală), societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala), pentru toate tipurile de suspendări ale operaţiunilor la conturile bancare și/sau conturile de plăți ale contribuabilului.

Prezentul ordin va intra în vigoare la data de 1 iulie 2021. Tot la această dată se va abroga Ordinul IFPS nr. 65 din 12.04.2006 privind executarea art. 227 alin. (1) şi art. 229 din titlul V al Codului fiscal. Acţiunile Dispoziţiilor privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabililor, emise de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat pînă la punerea în aplicare a prezentului ordin, se execută conform procedurii stabilite de Ordinul IFPS nr. 65 din 12.04.2006.

Conform Monitorului Oficial din 16 aprilie 2021, a fost publicat Ordinul nr. 159 din 25.03.2021 privind executarea art. 227 alin. (1) şi art. 229 din Codul fiscal. Menționăm că aceste articole se referă la măsurile de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale prin suspendarea operaţiunilor la conturile bancare şi/sau conturile de plăţi.

Ordinul nr. 159/2021 prevede următoarele:

1. Se aprobă formularul Dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau conturile de plăți ale contribuabilului (în continuare – Dispoziţie), conform Anexei nr. 1.

2. Se aprobă formularul Comunicatului despre anularea Dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare și/sau conturile de plăți ale contribuabilului (în continuare – Comunicat), conform Anexei nr. 2.
2.1. Se aprobă formularul Informaţiei privind disponibilul mijloacelor băneşti în cont (în continuare – Informaţie), conform Anexei nr. 8.

3. Se stabileşte următorul mod de perfectare a Dispoziţiei:
3.1. Dispoziţia se emite de către subdiviziunea competentă a Serviciului Fiscal de Stat, în cazurile constatării comiterii oricărei încălcări din cele nominalizate în anexa nr. 3, cu excepţia codurilor încălcărilor 01, 02, 08, 09 şi 11, pentru care aceasta se emite de către subdiviziunea responsabilă de gestionarea arieratelor. Dispoziția cu codul încălcării 11, poate fi emisă și de către alte subdiviziuni competente ale Serviciului Fiscal de Stat.
Subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în raza căreia este amplasată subdiviziunea contribuabilului va informa subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat la care se deserveşte contribuabilul despre necesitatea emiterii Dispoziţiei, în cazurile constatării comiterii oricărei încălcări din cele nominalizate în anexa nr. 3, cu excepţia codurilor încălcărilor 01, 02, 08, 09 şi 11, pentru care aceasta se emite de către subdiviziunea responsabilă de gestionarea arieratelor sau de către altă subdiviziune competentă.
3.2. Pentru fiecare bancă (sucursală), societate de plată (sucursală), societate emitentă de monedă electronică (sucursală), furnizor de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursală), în care sunt deschise conturi bancare și/sau conturi de plăți, cu excepţia celor, aferent cărora nu este aplicabilă procedura de suspendare, se emite separat Dispoziţia respectivă.
3.3. Dispoziţia se emite în mod electronic şi se remite băncii (sucursalei), societății de plată (sucursalei), societății emitente de monedă electronică (sucursalei), furnizorului de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursalei) în care contribuabilul are deschise conturi bancare și/sau conturi de plăți. Copia Dispoziţiei în forma electronic se remite contribuabilului la adresa electronică, dacă aceasta este înregistrată la Serviciul Fiscal de Stat. În cazul în care aceasta lipseşte, copia pe suport de hîrtie se remite la adresa contribuabilului.
3.4. Cotorul Dispoziţiei se completează la pct. 1-3 de către Serviciul Fiscal de Stat în toate cazurile, iar la pct. 5 de către bancă (sucursală), societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala), numai în cazurile cînd Dispoziţia a fost emisă pentru admiterea restanţei la buget sau în cazul urmăririi datoriei debitoare. Cotorul remis de bancă (sucursală), societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala), se va vizualiza prin intermediul Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.
3.5. Registrul electronic al Dispoziţiilor, conform Anexei nr. 5, format în baza Dispoziţiilor emise, se gestionează şi se vizualizează prin intermediul Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.
3.6. În temeiul cotoarelor remise de bănci (sucursale), societățile de plată (sucursale), societățile emitente de monedă electronică (sucursale), furnizorii de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursale), se formează Registrul electronic al cotoarelor, conform Anexei nr. 6, care se gestionează şi se vizualizează prin intermediul Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.

4. Se stabileşte următorul mod de emitere a Comunicatului:
4.1. Comunicatul se emite în cazul existenței unuia din motivele specificate în Anexa nr. 4.
4.2. Pentru fiecare bancă (sucursală), societate de plată (sucursală), societate emitentă de monedă electronică (sucursală), furnizor de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursală), la care a fost remisă Dispoziţia, se emite Comunicat separat.
4.3. Comunicatul se emite în mod electronic şi se remite băncii (sucursalei), societății de plată (sucursalei), societății emitente de monedă electronică (sucursalei), furnizorului de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică
(sucursalei) respective. Copia Comunicatului în formă electronică se remite contribuabilului la adresa electronică, dacă aceasta este înregistrată la Serviciul Fiscal de Stat. În cazul în care aceasta lipseşte, copia pe suport de hîrtie se remite la adresa contribuabilului.
4.4. Registrul electronic al Comunicatelor, conform Anexei nr. 7, format în temeiul Comunicatelor emise, se gestionează şi se vizualizează prin intermediul Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.

5. Datele privind suspendarea şi/sau anularea suspendării operaţiunilor la conturile bancare și/sau conturile de plăți vor fi accesate prin intermediul Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat generînd rapoartele care vor include următoarea informaţie:
a) codul fiscal şi denumirea contribuabilului;
b) contul (rile) bancare/de plăți ale contribuabilului, cu reflectarea informaţiei privind numărul contului, tipul valutei, codul băncii (sucursalei), societății de plată (sucursalei), societății emitente de monedă electronică (sucursalei), furnizorilor de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursalei), după caz;
c) numărul şi data emiterii dispoziţiei;
d) contul/conturile suspendate;
e) date din cotorul recepţionat ce va include:
- data suspendării;
- numărul de înregistrare;
- data înregistrării;
f) comunicatul, cu indicarea numărului şi a datei;
g) data anulării de către Serviciul Fiscal de Stat, cu includerea informaţiei privind dispoziţia de suspendare şi a comunicatului de anulare;
h) ordinul (ele) incaso, cu reflectarea informaţiei privind numărul de ordine, numărul ordinului incaso, data emiterii, clasificaţia bugetară, executarea totală/parţială, suma;
i) informaţia privind aplicarea interdicţiilor de către executorii judecătoreşti, cu reflectarea numelui/prenumelui executorului judecătoresc şi a numărului şi datei documentului potrivit căruia a fost aplicată interdicţia.
5.1 Informaţia se va prezenta de către bancă (sucursală), societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala), pentru toate tipurile de suspendări ale operaţiunilor la conturile bancare și/sau conturile de plăți ale contribuabilului.

Prezentul ordin va intra în vigoare la data de 1 iulie 2021. Tot la această dată se va abroga Ordinul IFPS nr. 65 din 12.04.2006 privind executarea art. 227 alin. (1) şi art. 229 din titlul V al Codului fiscal. Acţiunile Dispoziţiilor privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabililor, emise de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat pînă la punerea în aplicare a prezentului ordin, se execută conform procedurii stabilite de Ordinul IFPS nr. 65 din 12.04.2006.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...