37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Registrul de stat al controalelor

Registrul de stat al controalelor

25.05.20183.927 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În ediția Monitorului Oficial de astăzi, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 464 din 23 mai 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ţinerea Registrului de stat al controalelor.

Amintim că recent, cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul privind ținerea Registrului de stat al controalelor, și acesta va fi accesibil pentru toate persoanele interesate.

În ceea ce privește ținerea Registrului de stat al controalelor, documentele aferente controalelor (planul controalelor, delegația de control, procesul-verbal de control) devin accesibile şi vizibile tuturor persoanelor interesate imediat după înregistrarea lor în Registru, cu excepţia cazurilor:

1) controalelor inopinate;
2) controalelor efectuate în baza Legii nr. 50 din 28 martie 2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și bunăstare a animalelor;
3) controalelor privind respectarea legislaţiei cu privire la siguranţa ocupaţională şi la raporturile de muncă.

În cazurile specificate mai sus, datele privind delegaţia de control, întocmită conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, ora emiterii ei şi numele complet al persoanei care a semnat delegaţia, vor deveni accesibile și vizibile pentru persoanele interesate, doar din data iniţierii controlului.

În realizarea funcţiilor de control prin efectuarea de controale planificate, organele de control se vor conduce de planul controalelor. Planul controalelor aprobat, se va introduce în Registru la data aprobării lui, însă nu mai tîrziu de 20 noiembrie a anului în curs.

Planul controalelor conţine următoarele date, care se înregistrează în Registru:
1) anul pentru care se planifică efectuarea controalelor;
2) denumirea (numele) persoanelor supuse controlului pe parcursul anului respectiv;
3) codul fiscal al persoanelor supuse controlului;
4) obiectul controlului şi adresa amplasării acestuia;
5) datele de contact ale persoanelor supuse controlului planificat (telefon, poştă electronică);
6) trimestrul în care este preconizat controlul persoanei indicate;
7) menţiunea despre efectuarea controalelor planificate comune, în cazul în care două sau mai multe organe de control au decis exercitarea unor controale în comun.

Persoanele care urmează a fi supuse controlului, se înregistrează în planul controalelor în ordine descrescătoare a punctajului de risc – de la cel mai înalt grad de risc la cel mai scăzut – punctajul fiind acordat în baza criteriilor de risc aprobate prin metodologia corespunzătoare.

Totodată, Regulamentul stabilește, că organul de control este obligat să contrapună, în mod electronic, în Registru, planul propriu al controalelor cu planurile controalelor ale celorlalte organe de control, în scopul de a identifica unităţile/agenții economici care se regăsesc în diferite planuri și de a coordona efectuarea controalelor comune, precum și de a introduce ajustările necesare în ordinea de executare a planului.

Controalele în cadrul zonelor economice libere, se înregistrează în Registru în baza unui plan al controalelor distinct şi consolidat, corespunzător unei zone economice libere. Planul controalelor pentru anul următor în cadrul ZEL-urilor, se întocmeşte de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii, în baza propunerilor prezentate acestuia. până la 1 noiembrie a anului în curs de către organele de control.

Important! Trebuie să cunoașteți faptul că, organele de control nu au dreptul să modifice ordinea controalelor planificate după înregistrarea și publicarea planului controalelor şi/sau să efectueze controale planificate, în cazul în care acestea nu au fost incluse în plan.

Registrul va conţine şi informaţia cu privire la controalele inopinate initiate:
- datele privind delegaţia de control, conform art. 20 alin. (2) din Legea 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, precum şi numele complet al persoanei care a semnat delegaţia;
- temeiul/temeiurile efectuării controlului, în conformitate cu art.19 alin.(1) din Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
- datele privind nota de motivare, cu ataşarea acesteia în Registru şi respectarea prevederilor alineatului doi;
- data introducerii în Registru a informaţiei privind controlul efectuat.

În cazul controalelor inopinate în domeniul raporturilor de muncă şi siguranţei ocupaţionale iniţiate în baza unei petiţii, datele privind autorul petiţiei se introduc în Registru, dar sunt accesibile şi vizibile doar Cancelariei de Stat şi organului de control care iniţiază controlul, sub condiţia păstrării confidenţialităţii lor.

În urma efectuării controalelor planificate şi inopinate, organul de control va completa Registrul cu informaţii despre rezultatele acestora. Informaţia din Registrul cu privire la rezultatul unui control efectuat conţine informaţia din procesul-verbal de control, şi anume: denumirea completă a organului de control, numele complet şi funcţia persoanelor care au efectuat controlul, datele cu privire la delegaţia de control şi temeiul efectuării controlului, denumirea completă/numele persoanei supuse controlului și identificarea obiectului de control, tipul controlului, lista de verificare aplicată, datele despre aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, supuse controlului, constatările, rezultatele și durata controlului, explicaţiile în scris ale persoanei supuse controlului şi/sau ale angajaţilor acesteia, recomandările și prescripţiile pentru înlăturarea încălcărilor stabilite, aplicarea măsurilor restrictive, după caz și alte informații.

La procesul - verbal de control, se atașează copiile scanate ale documentelor, explicaţiile scrise ale persoanei supuse controlului şi/sau ale angajaţilor acesteia și ale altor materiale ce ţin de controlul în cauză.

În cazul controalelor comune, fiecare organ de control întocmeşte o delegaţie de control şi un proces - verbal de control propriu, dar prin coordonare reciprocă între organele de control care au participat la efectuarea controlului comun, astfel încât procesele verbale vor conține următoarele: organul de control în comun cu care s-a desfăşurat controlul; numele, prenumele inspectorilor care au participat din partea fiecărui organ de control; numărul şi data procesului-verbal de control emis de organul de control în comun cu care s-a desfăşurat controlul.

Regulamentul, conține în anexe, modele ale Formularelor aferente controalelor: proces -verbal de control, proces-verbal de control suplimentar, delegația de control și planul anual al controalelor.

În ediția Monitorului Oficial de astăzi, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 464 din 23 mai 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ţinerea Registrului de stat al controalelor.

Amintim că recent, cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul privind ținerea Registrului de stat al controalelor, și acesta va fi accesibil pentru toate persoanele interesate.

În ceea ce privește ținerea Registrului de stat al controalelor, documentele aferente controalelor (planul controalelor, delegația de control, procesul-verbal de control) devin accesibile şi vizibile tuturor persoanelor interesate imediat după înregistrarea lor în Registru, cu excepţia cazurilor:

1) controalelor inopinate;
2) controalelor efectuate în baza Legii nr. 50 din 28 martie 2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și bunăstare a animalelor;
3) controalelor privind respectarea legislaţiei cu privire la siguranţa ocupaţională şi la raporturile de muncă.

În cazurile specificate mai sus, datele privind delegaţia de control, întocmită conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, ora emiterii ei şi numele complet al persoanei care a semnat delegaţia, vor deveni accesibile și vizibile pentru persoanele interesate, doar din data iniţierii controlului.

În realizarea funcţiilor de control prin efectuarea de controale planificate, organele de control se vor conduce de planul controalelor. Planul controalelor aprobat, se va introduce în Registru la data aprobării lui, însă nu mai tîrziu de 20 noiembrie a anului în curs.

Planul controalelor conţine următoarele date, care se înregistrează în Registru:
1) anul pentru care se planifică efectuarea controalelor;
2) denumirea (numele) persoanelor supuse controlului pe parcursul anului respectiv;
3) codul fiscal al persoanelor supuse controlului;
4) obiectul controlului şi adresa amplasării acestuia;
5) datele de contact ale persoanelor supuse controlului planificat (telefon, poştă electronică);
6) trimestrul în care este preconizat controlul persoanei indicate;
7) menţiunea despre efectuarea controalelor planificate comune, în cazul în care două sau mai multe organe de control au decis exercitarea unor controale în comun.

Persoanele care urmează a fi supuse controlului, se înregistrează în planul controalelor în ordine descrescătoare a punctajului de risc – de la cel mai înalt grad de risc la cel mai scăzut – punctajul fiind acordat în baza criteriilor de risc aprobate prin metodologia corespunzătoare.

Totodată, Regulamentul stabilește, că organul de control este obligat să contrapună, în mod electronic, în Registru, planul propriu al controalelor cu planurile controalelor ale celorlalte organe de control, în scopul de a identifica unităţile/agenții economici care se regăsesc în diferite planuri și de a coordona efectuarea controalelor comune, precum și de a introduce ajustările necesare în ordinea de executare a planului.

Controalele în cadrul zonelor economice libere, se înregistrează în Registru în baza unui plan al controalelor distinct şi consolidat, corespunzător unei zone economice libere. Planul controalelor pentru anul următor în cadrul ZEL-urilor, se întocmeşte de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii, în baza propunerilor prezentate acestuia. până la 1 noiembrie a anului în curs de către organele de control.

Important! Trebuie să cunoașteți faptul că, organele de control nu au dreptul să modifice ordinea controalelor planificate după înregistrarea și publicarea planului controalelor şi/sau să efectueze controale planificate, în cazul în care acestea nu au fost incluse în plan.

Registrul va conţine şi informaţia cu privire la controalele inopinate initiate:
- datele privind delegaţia de control, conform art. 20 alin. (2) din Legea 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, precum şi numele complet al persoanei care a semnat delegaţia;
- temeiul/temeiurile efectuării controlului, în conformitate cu art.19 alin.(1) din Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
- datele privind nota de motivare, cu ataşarea acesteia în Registru şi respectarea prevederilor alineatului doi;
- data introducerii în Registru a informaţiei privind controlul efectuat.

În cazul controalelor inopinate în domeniul raporturilor de muncă şi siguranţei ocupaţionale iniţiate în baza unei petiţii, datele privind autorul petiţiei se introduc în Registru, dar sunt accesibile şi vizibile doar Cancelariei de Stat şi organului de control care iniţiază controlul, sub condiţia păstrării confidenţialităţii lor.

În urma efectuării controalelor planificate şi inopinate, organul de control va completa Registrul cu informaţii despre rezultatele acestora. Informaţia din Registrul cu privire la rezultatul unui control efectuat conţine informaţia din procesul-verbal de control, şi anume: denumirea completă a organului de control, numele complet şi funcţia persoanelor care au efectuat controlul, datele cu privire la delegaţia de control şi temeiul efectuării controlului, denumirea completă/numele persoanei supuse controlului și identificarea obiectului de control, tipul controlului, lista de verificare aplicată, datele despre aspectele, documentele, bunurile, încăperile, produsele, supuse controlului, constatările, rezultatele și durata controlului, explicaţiile în scris ale persoanei supuse controlului şi/sau ale angajaţilor acesteia, recomandările și prescripţiile pentru înlăturarea încălcărilor stabilite, aplicarea măsurilor restrictive, după caz și alte informații.

La procesul - verbal de control, se atașează copiile scanate ale documentelor, explicaţiile scrise ale persoanei supuse controlului şi/sau ale angajaţilor acesteia și ale altor materiale ce ţin de controlul în cauză.

În cazul controalelor comune, fiecare organ de control întocmeşte o delegaţie de control şi un proces - verbal de control propriu, dar prin coordonare reciprocă între organele de control care au participat la efectuarea controlului comun, astfel încât procesele verbale vor conține următoarele: organul de control în comun cu care s-a desfăşurat controlul; numele, prenumele inspectorilor care au participat din partea fiecărui organ de control; numărul şi data procesului-verbal de control emis de organul de control în comun cu care s-a desfăşurat controlul.

Regulamentul, conține în anexe, modele ale Formularelor aferente controalelor: proces -verbal de control, proces-verbal de control suplimentar, delegația de control și planul anual al controalelor.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...