37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Registrul național al calificărilor aprobat de Guvern

Registrul național al calificărilor aprobat de Guvern

10.12.20182.687 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În cadrul ședinței din 5 decembrie curent, Guvernul a aprobat un proiect de hotărîre cu privire la instituirea Registrul național al calificărilor (RNC) în scopul înregistrării calificărilor din Cadrul național al calificărilor din Republica Moldova.

Conform documentului a fost aprobat de asemenea:

1) Conceptul tehnic al Registrului național al calificărilor, conform anexei nr.1;

2) Regulamentul privind Registrul național al calificărilor, conform anexei nr.2.

RNC reprezintă un sistem informațional automatizat, independent, credibil și eficient de înregistrare, dezvoltare și actualizare a calificărilor, instrument de asigurare a calității formării profesionale, a transparenței și a lizibilității învățămîntului profesional tehnic și superior în raporturile cu piața muncii în ceea ce privește recunoașterea rezultatelor învățării, precum şi compararea calificărilor obţinute în urma absolvirii diferitor programe de formare profesională, furnizate de instituţiile de învățămînt prestatoare de servicii educaționale și formare profesională.

Funcțiile de bază ale RNC sunt următoarele:

1) înregistrarea calificărilor și datelor aferente CNCRM – reflectarea informațiilor despre calificările naționale, furnizorii de programe de formare profesională și actele normative naționale și internaționale de referință:
a) luarea în evidență primară – atribuirea identificatorului unic obiectului de evidență și introducerea volumului stabilit de date în baza de date a RNC;
b) actualizarea datelor – actualizarea sistematică a bazei de date, modificarea/completarea datelor/obiectelor informaționale;
c) schimbarea statutului obiectului informațional – informaţia se introduce în RNC numai în baza documentelor ce confirmă veridicitatea datelor, cu referinţă la documentul în baza căruia a avut loc actualizarea datelor. Toate modificările în sistem se păstrează în ordine cronologică;

2) asigurarea informațională – informația din RNC este pusă la dispoziția autorităților publice, furnizorilor de date, destinatarilor și utilizatorilor;

3) asigurarea calității informațiilor – pentru crearea şi menținerea componentelor RNC;

4) protecția și securizarea informațiilor la toate etapele de formare a RNC, cu utilizarea metodelor de autentificare a utilizatorilor, de autorizare conform rolului atribuit în RNC și cu utilizarea mecanismelor de protecție a datelor și a canalelor de conexiune;

5) asigurarea publicării, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1016/2017, cu privire la aprobarea Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova.

Documentele de bază conținute în RNC se referă la:

1) lista persoanelor implicate în elaborarea standardului de calificare;

2) standardul ocupaţional/profilul ocupaţional;

3) standardul de calificare;

4) avizul de validare;

5) acte care potrivit legilor în vigoare, oferă instituției dreptul legal de a conferi diplome şi/sau certificate de calificare recunoscute pe piaţa muncii, care, în baza rezultatelor învăţării, atestă o calificare specifică învăţămîntului profesional;

6) planul/planurile de învăţămînt;

7) suplimentul la actul de studii.

Pentru a asigura autenticitatea și reducerea volumului informației stocate în RNC se vor utiliza clasificatoarele și nomenclatoarele internaționale, naționale și intrasistemice.

Costul estimativ de realizare a proiectului este de circa 0,5 mil. lei.

În cadrul ședinței din 5 decembrie curent, Guvernul a aprobat un proiect de hotărîre cu privire la instituirea Registrul național al calificărilor (RNC) în scopul înregistrării calificărilor din Cadrul național al calificărilor din Republica Moldova.

Conform documentului a fost aprobat de asemenea:

1) Conceptul tehnic al Registrului național al calificărilor, conform anexei nr.1;

2) Regulamentul privind Registrul național al calificărilor, conform anexei nr.2.

RNC reprezintă un sistem informațional automatizat, independent, credibil și eficient de înregistrare, dezvoltare și actualizare a calificărilor, instrument de asigurare a calității formării profesionale, a transparenței și a lizibilității învățămîntului profesional tehnic și superior în raporturile cu piața muncii în ceea ce privește recunoașterea rezultatelor învățării, precum şi compararea calificărilor obţinute în urma absolvirii diferitor programe de formare profesională, furnizate de instituţiile de învățămînt prestatoare de servicii educaționale și formare profesională.

Funcțiile de bază ale RNC sunt următoarele:

1) înregistrarea calificărilor și datelor aferente CNCRM – reflectarea informațiilor despre calificările naționale, furnizorii de programe de formare profesională și actele normative naționale și internaționale de referință:
a) luarea în evidență primară – atribuirea identificatorului unic obiectului de evidență și introducerea volumului stabilit de date în baza de date a RNC;
b) actualizarea datelor – actualizarea sistematică a bazei de date, modificarea/completarea datelor/obiectelor informaționale;
c) schimbarea statutului obiectului informațional – informaţia se introduce în RNC numai în baza documentelor ce confirmă veridicitatea datelor, cu referinţă la documentul în baza căruia a avut loc actualizarea datelor. Toate modificările în sistem se păstrează în ordine cronologică;

2) asigurarea informațională – informația din RNC este pusă la dispoziția autorităților publice, furnizorilor de date, destinatarilor și utilizatorilor;

3) asigurarea calității informațiilor – pentru crearea şi menținerea componentelor RNC;

4) protecția și securizarea informațiilor la toate etapele de formare a RNC, cu utilizarea metodelor de autentificare a utilizatorilor, de autorizare conform rolului atribuit în RNC și cu utilizarea mecanismelor de protecție a datelor și a canalelor de conexiune;

5) asigurarea publicării, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1016/2017, cu privire la aprobarea Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova.

Documentele de bază conținute în RNC se referă la:

1) lista persoanelor implicate în elaborarea standardului de calificare;

2) standardul ocupaţional/profilul ocupaţional;

3) standardul de calificare;

4) avizul de validare;

5) acte care potrivit legilor în vigoare, oferă instituției dreptul legal de a conferi diplome şi/sau certificate de calificare recunoscute pe piaţa muncii, care, în baza rezultatelor învăţării, atestă o calificare specifică învăţămîntului profesional;

6) planul/planurile de învăţămînt;

7) suplimentul la actul de studii.

Pentru a asigura autenticitatea și reducerea volumului informației stocate în RNC se vor utiliza clasificatoarele și nomenclatoarele internaționale, naționale și intrasistemice.

Costul estimativ de realizare a proiectului este de circa 0,5 mil. lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...