37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Registrul de stat al controalelor

Registrul de stat al controalelor

18.05.20182.057 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal vor asigura interconexiunea sistemelor informaţionale proprii, în care sunt înregistrate informaţiile privind planificarea și efectuarea controalelor, cu Registrul de stat al controalelor pentru asigurarea schimbului de date în vederea furnizării electronice a datelor necesare efectuării şi evidenţei controalelor.

Cabinetul de miniștri a aprobat recent Regulamentul privind ținerea Registrului de stat al controalelor.

Documentul stabilește procedurile şi mecanismul de înregistrare şi evidenţă a controalelor de stat asupra activităţii de întreprinzător, de ţinere, funcţionare şi utilizare a Registrului cât şi a bazei de date şi sistemului informaţional de stocare şi prelucrarea datelor cu privire la controale planificate şi cele inopinate, efectuate de organele de control de stat asupra activității de întreprinzător.

Registrul de stat al controalelor reprezintă o resursă informaţională ce asigură evidenţa centralizată a informaţiei sistematizate referitoare la toate acţiunile privind controalele de stat atât planificate şi inopinate, cât şi cele privind controalele în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv sau licenței.

Informaţiile stocate în Registru vor fi accesibile tuturor persoanelor interesate prin intermediul portalului controale.gov.md şi va conţine următoarele categorii de informaţii:

cu privire la planurile controalelor;
• cu privire la controalele planificate efectuate şi rezultatele acestora;
• cu privire la controalele inopinate efectuate şi rezultatele acestora;
• cu privire la controalele în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv și/sau licenței;
• cu privire la agenții economici pasibili controlului;
• cu privire la criteriile de risc și analiza lor;
• cu privire la listele de verificare.

Planul controalelor va fi introdus în Registru doar după aprobarea acestuia prin decizia conducătorului organului de control la data aprobării acesteia, dar nu mai târziu de 20 noiembrie a anului în curs. În maximum 5 zile lucrătoare după aprobarea planului controalelor şi introducerea acestuia în Registru, organul de control este obligat să contrapună electronic, în Registru, planul propriu al controalelor cu planurile controalelor celorlalte organe de control cu scopul de a identifica unităţile care se regăsesc în diferite planuri și de a coordona efectuarea controalelor comune, precum și de a introduce ajustările necesare în ordinea de executare a planului.

Implementarea prevederilor proiectului implică anumite cheltuieli, care se realizează cu suportul Proiectului „Reforma Climatului Investiţional în Moldova”,implementat de Corporaţia Financiară Internaţională, membru al Grupului Băncii Mondiale.

Documentul prevede că Agenţia Servicii Publice, în vederea furnizării electronice în Registrul de stat al controalelor a datelor necesare evidenţei, planificării şi efectuării controalelor, va asigura în cooperare cu Cancelaria de Stat, interconexiunea sistemelor informaţionale pe care le deţine cu Registrul de stat al controalelor.

Ultimele obiecții care au parvenit sunt de la CTS — operatorul tehnologic al Registrului și au fost ajustate. Acestea se referă la pct. 56 din Regulament, care ține de arhiva electronică și pct. 59, în care se stipula că CTS urmează să țină și copii pe hârtie. Astfel, acest punct se modifică în felul următor: Digitalizarea pe suport de hârtie va fi asigurată de către organele de control, a explicat ministrul Economiei şi Infrastructurii Chiril Gaburici la prezentarea proiectului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...