37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Registrul de reclamații a fost anulat

Registrul de reclamații a fost anulat

22.03.2024491 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În ediția de astăzi a Monitorului Oficial, 22 martie 2024, a fost publicată Legea nr.37 din 29 februarie 2024 pentru modificarea unor acte normative (facilitarea mediului de afaceri IV), ce conține prevederi noi în Legea nr.105/2003 privind protecția consumatorilor.

Astfel, noțiunea „produs de folosință îndelungată” din art.1 al legii a fost completată cu un nou enunț, conform căruia nu sunt de folosință îndelungată produsele care nu sunt constituite dintr-un ansamblu de piese, schimbul cărora permit reparația și întreținerea, și care, fiind utilizate conform destinației, în cadrul termenului de uzură își pot schimba structura, culoarea, forma sau compoziția și restabilirea lor la starea inițială necesită un efort disproporționat.

În același timp, în lit. g) art. 9 din lege, care reglementează obligația vânzătorului, sintagma să deţină registrul de reclamaţii la un loc vizibil a fost înlocuit cu textul să recepționeze, înregistreze și să examineze reclamațiile consumatorilor. Totodată, în cadrul aceluiași articol în lit. j) cuvintele „să primească și” au fost excluse, respectiv vânzătorul va fi obligat să soluţioneze reclamaţiile consumatorului într-o perioadă de timp care nu poate depăşi 14 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoştinţă vânzătorului neconformitatea produsului şi l-a predat vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta în baza unui document de predare-primire.

Potrivit modificărilor operate la art.18 alin. (7) din lege, termenul de bază de 14 zile pentru repararea sau înlocuirea produselor de către vânzător a fost completat cu prevederea că termenul „poate fi prelungit cu acordul consumatorului, cu până la 14 zile în cazul mărfurilor a căror reparare sau preschimbare necesită import de piese ori de produse similare”.

Adițional, art. 185 din lege a fost completat cu un nou alineat (32) în care sunt stabilite entități care pot efectua expertiza tehnică. Astfel, expertiza tehnică, specificată la alin. (3), se va efectua:
a) de o terță parte competentă în domeniu, abilitată în conformitatea cu legea; sau
b) cu acordul consumatorului, de o întreprindere specializată și autorizată de producător, în deservirea tehnică și reparația produselor pentru care se solicită expertiza.

Expertiza tehnică se va finaliza cu un raport de experetiză, întocmit pe suport de hârtie sau în format de document electronic cu respectarea cerințelor de formă și conținut prevăzute de cadrul normativ ce reglementează expertiza judiciară.

Noile prevederi vor intra în vigoare la data de 22 aprilie curent.

În ediția de astăzi a Monitorului Oficial, 22 martie 2024, a fost publicată Legea nr.37 din 29 februarie 2024 pentru modificarea unor acte normative (facilitarea mediului de afaceri IV), ce conține prevederi noi în Legea nr.105/2003 privind protecția consumatorilor.

Astfel, noțiunea „produs de folosință îndelungată” din art.1 al legii a fost completată cu un nou enunț, conform căruia nu sunt de folosință îndelungată produsele care nu sunt constituite dintr-un ansamblu de piese, schimbul cărora permit reparația și întreținerea, și care, fiind utilizate conform destinației, în cadrul termenului de uzură își pot schimba structura, culoarea, forma sau compoziția și restabilirea lor la starea inițială necesită un efort disproporționat.

În același timp, în lit. g) art. 9 din lege, care reglementează obligația vânzătorului, sintagma să deţină registrul de reclamaţii la un loc vizibil a fost înlocuit cu textul să recepționeze, înregistreze și să examineze reclamațiile consumatorilor. Totodată, în cadrul aceluiași articol în lit. j) cuvintele „să primească și” au fost excluse, respectiv vânzătorul va fi obligat să soluţioneze reclamaţiile consumatorului într-o perioadă de timp care nu poate depăşi 14 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoştinţă vânzătorului neconformitatea produsului şi l-a predat vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta în baza unui document de predare-primire.

Potrivit modificărilor operate la art.18 alin. (7) din lege, termenul de bază de 14 zile pentru repararea sau înlocuirea produselor de către vânzător a fost completat cu prevederea că termenul „poate fi prelungit cu acordul consumatorului, cu până la 14 zile în cazul mărfurilor a căror reparare sau preschimbare necesită import de piese ori de produse similare”.

Adițional, art. 185 din lege a fost completat cu un nou alineat (32) în care sunt stabilite entități care pot efectua expertiza tehnică. Astfel, expertiza tehnică, specificată la alin. (3), se va efectua:
a) de o terță parte competentă în domeniu, abilitată în conformitatea cu legea; sau
b) cu acordul consumatorului, de o întreprindere specializată și autorizată de producător, în deservirea tehnică și reparația produselor pentru care se solicită expertiza.

Expertiza tehnică se va finaliza cu un raport de experetiză, întocmit pe suport de hârtie sau în format de document electronic cu respectarea cerințelor de formă și conținut prevăzute de cadrul normativ ce reglementează expertiza judiciară.

Noile prevederi vor intra în vigoare la data de 22 aprilie curent.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...