37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Aspectele fiscale la impozitarea dividendelor

Aspectele fiscale la impozitarea dividendelor

05.03.20211.132 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Impozitarea dividendelor

Potrivit Codului fiscal, agentul economic achită dividende acţionarilor (asociaţilor) săi din venitul rămas după impozitare.

Achitarea prealabilă a impozitului în cazul repartizării dividendelor

Persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal* care achită dividende acţionarilor (asociaţilor) săi pe parcursul perioadei fiscale achită ca parte a impozitului o sumă egală cu 12% din profitul perioadei fiscale în curs, din care se vor achita dividende. Acest impozit se achită la buget până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost efectuate plăţile în contul dividendelor.

Suma impozitului sus-menționat, achitată de agentul economic, este trecută în cont ca impozit aplicat venitului impozabil al agentului economic respectiv pentru perioada fiscală în care a fost făcută achitarea. Dacă, în vreo perioadă fiscală, trecerile în cont depăşesc suma impozitului pe venit în perioada fiscală respectivă, diferenţa va fi compensată conform modului stabilit în art.175 (Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare) şi 176 (Restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită).

Prevederile sus-menționate nu se aplică agenţilor economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (Capitolul 71, Titlul II din CF) şi rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației (Capitolul I, Titlul X din CF).

Totodată, menționăm că persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal* reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, achitate în folosul persoanelor fizice rezidente cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv (art. 901, alin. (31) din CF). Respectiv, atragem atenția că din 01.01.2021, această reținere nu se aplică în cazul în care dividendele au fost achitate în folosul persoanelor juridice rezidente.


*Note:

Potrivit art. 90 alin. (1) din CF, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine, în mod obligatoriu, de către orice:
a) persoană (contribuabil) care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 şi activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103;
b) nerezident care desfăşoară activitate conform art.5 pct.151);
c) reprezentanţă permanentă;
d) instituţie;
e) organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică.

Impozitarea dividendelor

Potrivit Codului fiscal, agentul economic achită dividende acţionarilor (asociaţilor) săi din venitul rămas după impozitare.

Achitarea prealabilă a impozitului în cazul repartizării dividendelor

Persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal* care achită dividende acţionarilor (asociaţilor) săi pe parcursul perioadei fiscale achită ca parte a impozitului o sumă egală cu 12% din profitul perioadei fiscale în curs, din care se vor achita dividende. Acest impozit se achită la buget până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost efectuate plăţile în contul dividendelor.

Suma impozitului sus-menționat, achitată de agentul economic, este trecută în cont ca impozit aplicat venitului impozabil al agentului economic respectiv pentru perioada fiscală în care a fost făcută achitarea. Dacă, în vreo perioadă fiscală, trecerile în cont depăşesc suma impozitului pe venit în perioada fiscală respectivă, diferenţa va fi compensată conform modului stabilit în art.175 (Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare) şi 176 (Restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită).

Prevederile sus-menționate nu se aplică agenţilor economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (Capitolul 71, Titlul II din CF) şi rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației (Capitolul I, Titlul X din CF).

Totodată, menționăm că persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal* reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, achitate în folosul persoanelor fizice rezidente cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv (art. 901, alin. (31) din CF). Respectiv, atragem atenția că din 01.01.2021, această reținere nu se aplică în cazul în care dividendele au fost achitate în folosul persoanelor juridice rezidente.


*Note:

Potrivit art. 90 alin. (1) din CF, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine, în mod obligatoriu, de către orice:
a) persoană (contribuabil) care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 şi activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103;
b) nerezident care desfăşoară activitate conform art.5 pct.151);
c) reprezentanţă permanentă;
d) instituţie;
e) organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...