37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Regimul fiscal al agenților economici rezidenți ai zonelor economice libere

Regimul fiscal al agenților economici rezidenți ai zonelor economice libere

26.04.2022261 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Potrivit legislației naționale zonele economice libere (ZEL), sunt părţi ale teritoriului vamal al Republicii Moldova, separate din punct de vedere economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, în care pentru investitorii autohtoni şi străini sînt permise, în regim preferenţial, genuri ale activităţii de întreprinzător, în condiţiile legii. Din noțiunea dată poate fi dedus faptul că scopul principal al creării ZEL constă în favorizarea integrării și dezvoltării relațiilor economice.

Important! Pe teriotoriul Republicii Moldova activează 7 zone economice libere: ZAL „Expo-Business-Chişinău”, ZEL „Bălți”, ZEL „Ungheni-Business”, ZAL „Valkaneș”, ZAL „Tvardița”, ZAL „Otaci-Business”, ZAL „Taraclia”.

În zona liberă pot fi desfăşurate următoarele genuri de activitate:

 • producţia industrială a mărfurilor cu excepţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
 • sortarea, ambalarea, marcarea şi alte asemenea operaţiuni cu mărfurile tranzitate prin teritoriul vamal al Republicii Moldova;
 • activitate comercială externă;
 • genuri auxiliare de activitate, cum ar fi serviciile comunale, de depozitare, de construcţii, de alimentaţie publică etc., necesare desfăşurării activităţilor indicate mai sus.

Pentru Republica Moldova crearea ZEL reprezintă un accelerator al dezvoltării social-economice realizat prin: atragerea investiţiilor autohtone şi străine, implementarea tehnicii şi tehnologiilor moderne, dezvoltarea producţiei orientate spre export, aplicarea experienţei avansate din domeniul producţiei şi a managementului, precum și crearea locurilor de muncă.

Un interes sporit pentru zonele libere este motivat însă de regimul fiscal prefențial comparativ cu cel aplicat în restul țării. Merită să menționăm că, regimul fiscal al rezidenţilor1 zonelor economice libere este reglementat de prevederile art. 49 din Codul fiscal. În conformitate cu articolul menționat, impozitarea rezidenţilor zonelor economice libere reglementate de Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere are următoarele particularităţi:

 • Reducere de 50 % a cotei impozitului stabilită pentru venitul obţinut din exportul mărfurilor și prestarea serviciilor în cadrul zonei economice libere.
 • Scutire de 25% a cotei impozitului pentru venitul obţinut din alte activităţi decât cele aferente exportul de mărfuri și prestării de servicii.
 • Scutire pe o perioadă de 3 ani de la plata impozitului pe venit obținut din export și prestare servicii, drept rezultat al investiție rezidenților în zona economică liberă a cel puțin 1 milion de USD.
 • Scutire pe o perioadă de 5 ani de la plata impozitului pe venit obținut din export și prestare servicii, drept rezultat al investiție rezidenților în zona economică liberă a cel puțin 5 milioane de USD.
 • Au dreptul să beneficieze în mod repetat de scutiri la plata impozitului rezidenții menționați la pct. 3,4 cu condiţia că numărul mediu de angajaţi înregistrat în anul calendaristic următor anului atingerii volumului de investiţii suplimentare va depăşi cu 20% numărul mediu de angajaţi înregistrat în anul calendaristic precedent atingerii volumului de investiţii suplimentare.

O categorie suplimentară a facilităților fiscale este cea aferentă taxei pe valoare adăugată și accizelor. Potrivit art. 104 lit. f) CF mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia, cu excepţia serviciilor de transport livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia se scutesc de TVA cu drept de deducere.

Pornind de la cele expuse în prealabil, se scutesc de plata accizelor mărfurile supuse accizelor introduse în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi mărfurile originare din această zonă şi scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova. (Art. 124 alin. (10) CF).

Notă. Controlul asupra respectării legislaţiei fiscale în cadrul zonelor libere îl exercită Serviciul Fiscal de Stat.


1 Rezident al zonei libere poate fi orice persoană fizică sau juridică înregistrată conform legii în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător în Republica Moldova, orice instituţie de învăţămînt, centru ştiinţific de cercetare şi transfer tehnologic, alte entităţi care contribuie la sporirea calităţii forţei de muncă a rezidenţilor.

Potrivit legislației naționale zonele economice libere (ZEL), sunt părţi ale teritoriului vamal al Republicii Moldova, separate din punct de vedere economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, în care pentru investitorii autohtoni şi străini sînt permise, în regim preferenţial, genuri ale activităţii de întreprinzător, în condiţiile legii. Din noțiunea dată poate fi dedus faptul că scopul principal al creării ZEL constă în favorizarea integrării și dezvoltării relațiilor economice.

Important! Pe teriotoriul Republicii Moldova activează 7 zone economice libere: ZAL „Expo-Business-Chişinău”, ZEL „Bălți”, ZEL „Ungheni-Business”, ZAL „Valkaneș”, ZAL „Tvardița”, ZAL „Otaci-Business”, ZAL „Taraclia”.

În zona liberă pot fi desfăşurate următoarele genuri de activitate:

 • producţia industrială a mărfurilor cu excepţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
 • sortarea, ambalarea, marcarea şi alte asemenea operaţiuni cu mărfurile tranzitate prin teritoriul vamal al Republicii Moldova;
 • activitate comercială externă;
 • genuri auxiliare de activitate, cum ar fi serviciile comunale, de depozitare, de construcţii, de alimentaţie publică etc., necesare desfăşurării activităţilor indicate mai sus.

Pentru Republica Moldova crearea ZEL reprezintă un accelerator al dezvoltării social-economice realizat prin: atragerea investiţiilor autohtone şi străine, implementarea tehnicii şi tehnologiilor moderne, dezvoltarea producţiei orientate spre export, aplicarea experienţei avansate din domeniul producţiei şi a managementului, precum și crearea locurilor de muncă.

Un interes sporit pentru zonele libere este motivat însă de regimul fiscal prefențial comparativ cu cel aplicat în restul țării. Merită să menționăm că, regimul fiscal al rezidenţilor1 zonelor economice libere este reglementat de prevederile art. 49 din Codul fiscal. În conformitate cu articolul menționat, impozitarea rezidenţilor zonelor economice libere reglementate de Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere are următoarele particularităţi:

 • Reducere de 50 % a cotei impozitului stabilită pentru venitul obţinut din exportul mărfurilor și prestarea serviciilor în cadrul zonei economice libere.
 • Scutire de 25% a cotei impozitului pentru venitul obţinut din alte activităţi decât cele aferente exportul de mărfuri și prestării de servicii.
 • Scutire pe o perioadă de 3 ani de la plata impozitului pe venit obținut din export și prestare servicii, drept rezultat al investiție rezidenților în zona economică liberă a cel puțin 1 milion de USD.
 • Scutire pe o perioadă de 5 ani de la plata impozitului pe venit obținut din export și prestare servicii, drept rezultat al investiție rezidenților în zona economică liberă a cel puțin 5 milioane de USD.
 • Au dreptul să beneficieze în mod repetat de scutiri la plata impozitului rezidenții menționați la pct. 3,4 cu condiţia că numărul mediu de angajaţi înregistrat în anul calendaristic următor anului atingerii volumului de investiţii suplimentare va depăşi cu 20% numărul mediu de angajaţi înregistrat în anul calendaristic precedent atingerii volumului de investiţii suplimentare.

O categorie suplimentară a facilităților fiscale este cea aferentă taxei pe valoare adăugată și accizelor. Potrivit art. 104 lit. f) CF mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia, cu excepţia serviciilor de transport livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia se scutesc de TVA cu drept de deducere.

Pornind de la cele expuse în prealabil, se scutesc de plata accizelor mărfurile supuse accizelor introduse în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi mărfurile originare din această zonă şi scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova. (Art. 124 alin. (10) CF).

Notă. Controlul asupra respectării legislaţiei fiscale în cadrul zonelor libere îl exercită Serviciul Fiscal de Stat.


1 Rezident al zonei libere poate fi orice persoană fizică sau juridică înregistrată conform legii în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător în Republica Moldova, orice instituţie de învăţămînt, centru ştiinţific de cercetare şi transfer tehnologic, alte entităţi care contribuie la sporirea calităţii forţei de muncă a rezidenţilor.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...