37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Regimul fiscal al agenților economici în cazul reorganizării și lichidării întreprinderii

Regimul fiscal al agenților economici în cazul reorganizării și lichidării întreprinderii

24.11.2021398 views
(1 voturi, medie: 4,00 din 5)
Se încarcă...

Regimul fiscal al agenților economici în cazul reorganizării și lichidării întreprinderii este stipulat la Capitolul 8, Titlul II din Codul fiscal al Republicii Moldova.

Contribuţiile la capital

Contribuţiile cu active la capitalul agentului economic în schimbul cotei de participaţie în capitalul lui nu sînt supuse impozitării.

Contribuţiile suplimentare ale fondatorilor, asociaţilor, acţionarilor sau membrilor entităţii, efectuate în calitate de aport pentru acoperirea pierderilor suportate în perioadele de gestiune precedente, nu sînt supuse impozitării.

Plăţile efectuate de agenţii economici

Dacă agentul economic efectuează plăţi în natură acţionarilor (asociaţilor) săi conform cotei de participaţie a acestora (dividende, plăţi în cazul lichidării sau sub altă formă), atunci se consideră că această proprietate a fost vândută acţionarului (asociatului) de către agentul economic la preţul ei de piaţă. Baza valorică a proprietăţii obţinute de acţionari persoane fizice este preţul de piaţă respectiv.

Reorganizarea agentului economic

În conformitate cu Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845/1992, reorganizarea întreprinderii se efectuează prin fuziune, asociere, divizare, separare, transformare.

La fuziunea întreprinderilor, toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile fiecăreia din ele trec, potrivit actului de transfer, la întreprinderea înfiinţată în urma fuziunii.

La asocierea unei întreprinderi cu alta, la cea din urmă trec, în conformitate cu actul de transfer, toate drepturile  patrimoniale şi obligaţiile întreprinderii asociate.

La divizarea întreprinderii, la întreprinderile înfiinţate în urma divizării trec, potrivit actului (bilanţului) divizării, drepturile patrimoniale şi obligaţiile întreprinderii reorganizate.

La separarea din întreprindere a unei sau a cîtorva întreprinderi, la fiecare din acestea trec, potrivit actului (bilanţului) divizării, părţile respective din repturile patrimoniale şi obligaţiile întreprinderii reorganizate.

La transformarea întreprinderii  în  întreprindere cu altă  formă juridică de rganizare, la întreprinderea recent înfiinţată trec toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile întreprinderii transformate.

Potrivit art. 58 din Codul fiscal, se consideră reorganizare a agentului economic fuziunea (contopirea şi absorbţia), dezmembrarea (divizarea şi separarea) sau transformarea agentului economic. Se echivalează cu noțiunea de reorganizare următoarele cazuri:

 1. obţinerea controlului asupra unui agent economic numai în schimbul cotelor-părţi care acordă dreptul de vot decisiv în cadrul agentului economic procurat;
 2. procurarea practic a tuturor activelor agentului economic numai în schimbul cotelor-părţi care asigură dreptul de vot decisiv în cadrul agentului economic procurat.

Prin control se înţelege deţinerea în capitalul agentului economic a unei cote de participaţie, în care se includ:

 1. cel puţin 80% din drepturile de vot decisiv ale tuturor formelor de participare cu drept de vot decisiv;
 2. cel puţin 80% din numărul total de acţiuni în cazul oricărei alte forme de participare.

În cazul reorganizării, agentul economic cumpărător preia metoda de evidenţă a agentului economic procurat împreună cu stocurile sale de mărfuri şi materiale, pierderile reportate în viitor, conturile dividendelor şi alte atribute legate de impozitare, astfel încît agentul economic cumpărător se substituie celui procurat în ce priveşte aceste atribute.

În cazul în care, în urma reorganizării, mijloacele fixe se transmit de la agentul economic supus reorganizării către alt agent economic în reorganizare, valoarea de ieşire/intrare a acestora reprezintă valoarea neamortizată în scopuri fiscale a mijloacelor fixe transmise nemijlocit înainte de reorganizare.

Regulile în cazul lichidării agentului economic

În cazul lichidării agentului economic:

 1. un grup de operaţiuni conexe se consideră o singură operaţiune;
 2. forma operaţiunilor nu are importanţă în cazurile cînd ea nu afectează esenţa acestor operaţiuni;
 3. orice reorganizare a agentului economic se consideră vînzare a acestui agent economic şi a tuturor activelor sale;
 4. dacă Serviciul Fiscal de Stat stabileşte că una sau mai multe părţi participante la operaţiune nu sînt rezidente, atunci mărirea capitalului, lichidarea sau reorganizarea agentului economic poate fi tratată drept operaţiune în care nu are loc recunoaşterea creşterii sau pierderilor de capital.

Regulile în cazul reorganizării agentului economic

În cazul reorganizării agentului economic:

 1. un grup de operaţiuni conexe se consideră o singură operaţiune;
 2. forma operaţiunilor nu are importanţă în cazurile cînd ea nu afectează esenţa acestor operaţiuni;
 3. orice reorganizare a agentului economic se consideră vînzare a acestui agent economic şi a tuturor activelor sale;
 4. dacă Serviciul Fiscal de Stat stabileşte că una sau mai multe părţi participante la operaţiune nu sînt rezidente, atunci mărirea capitalului, lichidarea sau reorganizarea agentului economic poate fi tratată drept operaţiune în care nu are loc recunoaşterea creşterii sau pierderilor de capital.
 5. valoarea de ieşire a proprietăţii agentului economic reorganizat se consideră valoarea neamortizată în scopuri fiscale a acestei proprietăţi nemijlocit înainte de reorganizare;
 6. redistribuirea (transmiterea) proprietăţii agentului economic între părţile implicate în reorganizare nu se impozitează; însă
 7. orice compensaţie, primită de orice persoană (inclusiv de orice parte implicată în reorganizare), care nu constituie o cotă de participaţie în capitalul oricărei părţi se consideră plată în folosul beneficiarului.

Parte implicată în reorganizare este:

 1. agentul economic cumpărător – agentul care procură cote de participaţie (sau active) în alt agent economic;
 2. agentul economic procurat – agentul ale cărui cote de participaţie (sau active) se procură;
 3. orice agent economic care apare ca rezultat al reorganizării;
 4. agentul economic cote de participaţie (sau active) în care au fost procurate de la alt agent economic în cadrul reorganizării.

În cazul distribuirii cotelor de participaţie în capitalul părţii implicate în procesul de lichidare sau în reorganizarea unor acţionari (asociaţi) ai acestei părţi, plata respectivă nu se impozitează.

 

 

Regimul fiscal al agenților economici în cazul reorganizării și lichidării întreprinderii este stipulat la Capitolul 8, Titlul II din Codul fiscal al Republicii Moldova.

Contribuţiile la capital

Contribuţiile cu active la capitalul agentului economic în schimbul cotei de participaţie în capitalul lui nu sînt supuse impozitării.

Contribuţiile suplimentare ale fondatorilor, asociaţilor, acţionarilor sau membrilor entităţii, efectuate în calitate de aport pentru acoperirea pierderilor suportate în perioadele de gestiune precedente, nu sînt supuse impozitării.

Plăţile efectuate de agenţii economici

Dacă agentul economic efectuează plăţi în natură acţionarilor (asociaţilor) săi conform cotei de participaţie a acestora (dividende, plăţi în cazul lichidării sau sub altă formă), atunci se consideră că această proprietate a fost vândută acţionarului (asociatului) de către agentul economic la preţul ei de piaţă.Baza valorică a proprietăţii obţinute de acţionari persoane fizice este preţul de piaţă respectiv.

Reorganizarea agentului economic

În conformitate cu Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845/1992, reorganizarea întreprinderii se efectuează prin fuziune, asociere, divizare, separare, transformare.

La fuziunea întreprinderilor, toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile fiecăreia din ele trec, potrivit actului de transfer, la întreprinderea înfiinţată în urma fuziunii.

La asocierea unei întreprinderi cu alta, la cea din urmă trec, în conformitate cu actul de transfer, toate drepturile  patrimoniale şi obligaţiile întreprinderii asociate.

La divizarea întreprinderii, la întreprinderile înfiinţate în urma divizării trec, potrivit actului (bilanţului) divizării, drepturile patrimoniale şi obligaţiile întreprinderii reorganizate.

La separarea din întreprindere a unei sau a cîtorva întreprinderi, la fiecare din acestea trec, potrivit actului (bilanţului) divizării, părţile respective din repturile patrimoniale şi obligaţiile întreprinderii reorganizate.

La transformarea întreprinderii  în  întreprindere cu altă  formă juridică de rganizare, la întreprinderea recent înfiinţată trec toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile întreprinderii transformate.

Potrivit art. 58 din Codul fiscal, se consideră reorganizare a agentului economic fuziunea (contopirea şi absorbţia), dezmembrarea (divizarea şi separarea) sau transformarea agentului economic. Se echivalează cu noțiunea de reorganizare următoarele cazuri:

 1. obţinerea controlului asupra unui agent economic numai în schimbul cotelor-părţi care acordă dreptul de vot decisiv în cadrul agentului economic procurat;
 2. procurarea practic a tuturor activelor agentului economic numai în schimbul cotelor-părţi care asigură dreptul de vot decisiv în cadrul agentului economic procurat.

Prin control se înţelege deţinerea în capitalul agentului economic a unei cote de participaţie, în care se includ:

 1. cel puţin 80% din drepturile de vot decisiv ale tuturor formelor de participare cu drept de vot decisiv;
 2. cel puţin 80% din numărul total de acţiuni în cazul oricărei alte forme de participare.

În cazul reorganizării, agentul economic cumpărător preia metoda de evidenţă a agentului economic procurat împreună cu stocurile sale de mărfuri şi materiale, pierderile reportate în viitor, conturile dividendelor şi alte atribute legate de impozitare, astfel încît agentul economic cumpărător se substituie celui procurat în ce priveşte aceste atribute.

În cazul în care, în urma reorganizării, mijloacele fixe se transmit de la agentul economic supus reorganizării către alt agent economic în reorganizare, valoarea de ieşire/intrare a acestora reprezintă valoarea neamortizată în scopuri fiscale a mijloacelor fixe transmise nemijlocit înainte de reorganizare.

Regulile în cazul lichidării agentului economic

În cazul lichidării agentului economic:

 1. un grup de operaţiuni conexe se consideră o singură operaţiune;
 2. forma operaţiunilor nu are importanţă în cazurile cînd ea nu afectează esenţa acestor operaţiuni;
 3. orice reorganizare a agentului economic se consideră vînzare a acestui agent economic şi a tuturor activelor sale;
 4. dacă Serviciul Fiscal de Stat stabileşte că una sau mai multe părţi participante la operaţiune nu sînt rezidente, atunci mărirea capitalului, lichidarea sau reorganizarea agentului economic poate fi tratată drept operaţiune în care nu are loc recunoaşterea creşterii sau pierderilor de capital.

Regulile în cazul reorganizării agentului economic

În cazul reorganizării agentului economic:

 1. un grup de operaţiuni conexe se consideră o singură operaţiune;
 2. forma operaţiunilor nu are importanţă în cazurile cînd ea nu afectează esenţa acestor operaţiuni;
 3. orice reorganizare a agentului economic se consideră vînzare a acestui agent economic şi a tuturor activelor sale;
 4. dacă Serviciul Fiscal de Stat stabileşte că una sau mai multe părţi participante la operaţiune nu sînt rezidente, atunci mărirea capitalului, lichidarea sau reorganizarea agentului economic poate fi tratată drept operaţiune în care nu are loc recunoaşterea creşterii sau pierderilor de capital.
 5. valoarea de ieşire a proprietăţii agentului economic reorganizat se consideră valoarea neamortizată în scopuri fiscale a acestei proprietăţi nemijlocit înainte de reorganizare;
 6. redistribuirea (transmiterea) proprietăţii agentului economic între părţile implicate în reorganizare nu se impozitează; însă
 7. orice compensaţie, primită de orice persoană (inclusiv de orice parte implicată în reorganizare), care nu constituie o cotă de participaţie în capitalul oricărei părţi se consideră plată în folosul beneficiarului.

Parte implicată în reorganizare este:

 1. agentul economic cumpărător – agentul care procură cote de participaţie (sau active) în alt agent economic;
 2. agentul economic procurat – agentul ale cărui cote de participaţie (sau active) se procură;
 3. orice agent economic care apare ca rezultat al reorganizării;
 4. agentul economic cote de participaţie (sau active) în care au fost procurate de la alt agent economic în cadrul reorganizării.

În cazul distribuirii cotelor de participaţie în capitalul părţii implicate în procesul de lichidare sau în reorganizarea unor acţionari (asociaţi) ai acestei părţi, plata respectivă nu se impozitează.

 

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...