37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Regimul de impozitare aferent rezidenților parcurilor IT va fi ajustat

Regimul de impozitare aferent rezidenților parcurilor IT va fi ajustat

13.09.2023333 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Finanțelor a elaborat proiectui de lege pentru modificarea Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.

Proiectui de lege vine să ofere previzibilitate și perspectiva clară pentru investitori în domeniul IT în privința extinderii termenului de funcționare a parcului IT și a garanției de stat privind impozitul unic.

Astfel, una dintre principalele modificări propuse se referă la extinderea termenului de funcționare a parcului IT până în anul 2035, ceea ce va contribui la atragere investițiilor și relocări de afaceri IT în Republica Moldova, în special, în contextul incertitudinii pe piețele concurente.

O altă modificare ține de extinderea genurilor de activitate eligibile a fi desfășurate în parcul IT. Astfel, completarea art. 8 din lege cu noi genuri de activitate privind activitățile centrelor de intermediere telefonică (call center) (82.20), inclusiv bazate pe orice tehnologie/canal de comunicare cu clientul (contact center), precum și alte servicii de furnizare a forței de muncă (78.30), ambele fiind prestate doar la export, sunt necesare în contextul dezvoltării ecosistemului antreprenorial de afaceri internaționale aflat în curs de dezvoltare, dar cu un potențial destui de mare.

Subsecvent, se prevede redenumirea capitolului V din lege în Regimul fiscal aplicabil rezidenților parcului și expunerea în redacție nouă a art. 15. Ca urmare a modificărilor propuse, noua redacție a art. 15 va prevedea că regimul de impozit unic prevede achitarea impozitului unic în mărime de 7% din venitul din vânzări al rezidentului, dar nu mai puțin de 35% din salariul mediu prognozat pentru anul în curs pentru fiecare angajat al rezidentului.

Odată cu prelungirea garanției oferite companiilor rezidente privind modelul fiscal aplicat, proiectul mai prevede modificarea, din 1 ianuarie 2026, a componenței impozitului unic prin excludere taxelor locale, impozitului pe bunurile imobiliare și taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în Republica Moldova.

În același context, se propune majorarea venitului lunar asigurat al angajaților rezidenților parcurilor IT de la 68% la 80% din salariul mediu prognozat pe economie. Astfel, angajații rezidenților vor beneficia începând cu 1 ianuarie 2026 de asigurări sociale în mărime de 80% din cuantumul unui salariu mediu prognozat pe economie pentru anul în curs, de asigurări medicale de stat și de investiții individuale în instrumente financiare eligibile.

Distribuția sumei achitate de rezidenți cu titlu de impozit unic va fi efectuată de către Serviciul Fiscal de Stat după cum urmează: 15% în contul impozitului pe venit al persoanei juridice, 10% în contul impozitului pe venit al angajatului, 15% în contul asigurărilor medicale obligatorii a angajatului, 55% în contul de asigurări sociale al angajatului și 5% la conturile de investiții individuale ale angajaților în instrumente financiare eligibile.

Conform celor enunțate supra, începând cu 1 ianuarie 2026 se prevede introducerea unei componente noi în impozitul unic, și anume cota de 5% din suma impozitului achitat lunar, care va fi repartizata automat în marimi egale în conturile dedicate ale angajaților companiilor rezidente, iar sumele acumulate vor putea fi utilizate în investiții pe termen lung în beneficiul angajaților.

Suplimentar, proiectul mai prevede că în cazul în care sunt adoptate legi noi care modifică cota și/sau componența impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor IT prevăzute în legilsație și/sau îl anulează, rezidenții parcului au dreptul, până în anul 2035, să activeze conform legilor în vigoare până la data intrării în vigoare a noilor legi.

În altă ordine de idei, se mai propune completarea cadrului legal (art.19 alin. (1)) cu o nouă normă privind rezilierea contractului de rezident la inițiativa Serviciului Fiscal de Stat, în baza demersului în adresa Administrației parcului, în urma efectuării controlului fiscal și constatării încălcărilor de către rezident  prevederilor legale.

Proiectul poate fi consultat până la data de 22 septembrie 2023.

Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Finanțelor a elaborat proiectui de lege pentru modificarea Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.

Proiectui de lege vine să ofere previzibilitate și perspectiva clară pentru investitori în domeniul IT în privința extinderii termenului de funcționare a parcului IT și a garanției de stat privind impozitul unic.

Astfel, una dintre principalele modificări propuse se referă la extinderea termenului de funcționare a parcului IT până în anul 2035, ceea ce va contribui la atragere investițiilor și relocări de afaceri IT în Republica Moldova, în special, în contextul incertitudinii pe piețele concurente.

O altă modificare ține de extinderea genurilor de activitate eligibile a fi desfășurate în parcul IT. Astfel, completarea art. 8 din lege cu noi genuri de activitate privind activitățile centrelor de intermediere telefonică (call center) (82.20), inclusiv bazate pe orice tehnologie/canal de comunicare cu clientul (contact center), precum și alte servicii de furnizare a forței de muncă (78.30), ambele fiind prestate doar la export, sunt necesare în contextul dezvoltării ecosistemului antreprenorial de afaceri internaționale aflat în curs de dezvoltare, dar cu un potențial destui de mare.

Subsecvent, se prevede redenumirea capitolului V din lege în Regimul fiscal aplicabil rezidenților parcului și expunerea în redacție nouă a art. 15. Ca urmare a modificărilor propuse, noua redacție a art. 15 va prevedea că regimul de impozit unic prevede achitarea impozitului unic în mărime de 7% din venitul din vânzări al rezidentului, dar nu mai puțin de 35% din salariul mediu prognozat pentru anul în curs pentru fiecare angajat al rezidentului.

Odată cu prelungirea garanției oferite companiilor rezidente privind modelul fiscal aplicat, proiectul mai prevede modificarea, din 1 ianuarie 2026, a componenței impozitului unic prin excludere taxelor locale, impozitului pe bunurile imobiliare și taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în Republica Moldova.

În același context, se propune majorarea venitului lunar asigurat al angajaților rezidenților parcurilor IT de la 68% la 80% din salariul mediu prognozat pe economie. Astfel, angajații rezidenților vor beneficia începând cu 1 ianuarie 2026 de asigurări sociale în mărime de 80% din cuantumul unui salariu mediu prognozat pe economie pentru anul în curs, de asigurări medicale de stat și de investiții individuale în instrumente financiare eligibile.

Distribuția sumei achitate de rezidenți cu titlu de impozit unic va fi efectuată de către Serviciul Fiscal de Stat după cum urmează: 15% în contul impozitului pe venit al persoanei juridice, 10% în contul impozitului pe venit al angajatului, 15% în contul asigurărilor medicale obligatorii a angajatului, 55% în contul de asigurări sociale al angajatului și 5% la conturile de investiții individuale ale angajaților în instrumente financiare eligibile.

Conform celor enunțate supra, începând cu 1 ianuarie 2026 se prevede introducerea unei componente noi în impozitul unic, și anume cota de 5% din suma impozitului achitat lunar, care va fi repartizata automat în marimi egale în conturile dedicate ale angajaților companiilor rezidente, iar sumele acumulate vor putea fi utilizate în investiții pe termen lung în beneficiul angajaților.

Suplimentar, proiectul mai prevede că în cazul în care sunt adoptate legi noi care modifică cota și/sau componența impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor IT prevăzute în legilsație și/sau îl anulează, rezidenții parcului au dreptul, până în anul 2035, să activeze conform legilor în vigoare până la data intrării în vigoare a noilor legi.

În altă ordine de idei, se mai propune completarea cadrului legal (art.19 alin. (1)) cu o nouă normă privind rezilierea contractului de rezident la inițiativa Serviciului Fiscal de Stat, în baza demersului în adresa Administrației parcului, în urma efectuării controlului fiscal și constatării încălcărilor de către rezident  prevederilor legale.

Proiectul poate fi consultat până la data de 22 septembrie 2023.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...