37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Recompensele reprezentanților statului în societățile comerciale vor fi diminuate

Recompensele reprezentanților statului în societățile comerciale vor fi diminuate

24.10.2019312 views Monitorul Fiscal
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În ședința Cabinetului de miniștri care a avut loc astăzi, 23 octombrie, au fost aprobate modificări la Regulamentul cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1053/2010. Prevederile care au fost modificate țin de cuantumul indemnizaţiilor lunare şi recompenselor anuale ale persoanelor care desfăşoară activitate de reprezentare a statului în societăţile comerciale.

Conform prevederilor în vigoare în momentul de faţă, acestea beneficiază de indemnizaţii lunare şi recompense anuale în mărimea stabilită de adunarea generală. Totodată, Regulamentul prevede că mărimea recompensei anuale nu poate depăşi 5% din mărimea profitului net anual obţinut de societate.

Executivul a aprobat diminuarea acestei recompense de cinci ori. Astfel, p.28 din Regulament prevede că aceasta ,,nu poate depăși plafonul de 1 la sută din mărimea profitului net anual obținut de societate, dar individualizat pentru fiecare persoană care desfășoară activitate de reprezentare a statului – nu mai mult decât două salarii medii lunare pe societate pe anul precedent în limita plafonului menționat”.

În nota informativă la proiect se spune că acesta a fost elaborat întru echilibrarea recompenselor îndreptate pentru retribuirea reprezentanţilor statului în organele de conducere ale societăţilor comerciale. Concomitent, ca efect al intervenţiei preconizate prin proiect, venitul pasibil spre a fi încasat de bugetul de stat sub formă de dividende poate fi majorat cu circa 20,5 mil. lei.

Amintim că reprezentarea statului în societăţile comerciale cu cotă de participare a statului se realizează prin desemnarea unei persoane în calitate de reprezentant al statului în societatea comercială, în temeiul unui act administrativ emis de conducătorul autorităţii abilitate respective şi/sau prin alegerea, în modul corespunzător, a unor persoane în calitate de membri ai consiliului sau comisiei de cenzori a societăţii comerciale, în temeiul hotărârii adunării generale a acţionarilor (asociaţilor) societăţii respective, în baza propunerii conducătorului autorităţii abilitate. Totodată, una şi aceeaşi persoană poate fi concomitent membru a cel mult cinci consilii ale societăţilor comerciale şi poate fi desemnat în calitate de reprezentant al statului doar într-o singură societate comercială.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...