37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Realizarea procesului de stimulare fiscală de către SFS și SV

Realizarea procesului de stimulare fiscală de către SFS și SV

09.10.20181.256 views
(4 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 158 din 25 septembrie 2018 a fost aprobat Regulamentul cu privire la modalitatea efectuării stimulării fiscale pentru sumele reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat şi al Serviciului Vamal.

Regulamentul enunțat, stabilește mecanismul realizării procesului de stimulare fiscală efectuat conform prevederilor Legii nr. 180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală , în partea ce ține de plățile administrate de Serviciul Fiscal de Stat, reflectate în sistemul de evidență al Serviciului Fiscal de Stat, inclusiv în evidența specială, precum și plățile administrate de Serviciul Vamal, reflectate în sistemul de evidență al Serviciului Vamal.

Stimularea fiscală aferent plăţilor administrate de SFS, se realizează prin anularea sumelor amenzilor aferente bugetului de stat sau fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi majorărilor de întârziere (penalităţilor) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor şi a altor plăţi obligatorii aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislaţiei în vigoare, sau aferente fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data de 17 august 2018, inclusiv amânate sau eşalonate, reflectate în sistemul de evidenţă al SFS, inclusiv în evidenţa specială.

În aceeași ordine de idei, stimularea fiscală, aferentă plăţilor administrate de SV se efectuează prin anularea sumelor amenzilor și majorărilor de întârziere (penalităţilor), reflectate în sistemul de evidenţă al SV, calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor şi a altor plăţi obligatorii aferente bugetului de stat, neachitate la data de 17 august 2018, inclusiv amânate sau eşalonate conform legislaţiei în vigoare.

Potrivit documentului, condiţia obligatorie de aplicare față de contribuabili a stimulării fiscale constă în faptul ca până în data de 20 decembrie 2018 inclusiv, contribuabilii trebuie să achite integral plăţile de bază la impozite, taxe, la alte plăţi aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislației în vigoare, și/sau aferente fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, administrate de SFS, inclusiv cele aflate în evidenţă specială, iar plătitorii vamali să achite integral plăţile de bază la impozite, taxe, la alte plăţi aferente bugetului de stat.

Sumele pasibile anulării sunt:

 • de către SFS - sumele determinate conform Ordinului SFS nr. 424 din 17 august 2018 cu privire la închiderea perioadei de raportare în SIA „Contul curent al contribuabilului” în scopul fixării majorărilor de întîrziere şi amenzilor neachitate întru implementarea Legii privind declararea voluntară şi stimularea fiscală nr.180 din 26 iulie 2018.
 • de către SV - sumele determinate conform Ordinului SV nr. 408-o din 18 septembrie 2018 cu privire la stabilirea soldurilor debitoriale în fișele personale de evidență a plătitorilor vamali în scopul implementării Legii privind declararea voluntară și stimularea fiscală nr.180 din 26 iulie 2018.

Direcțiile deservire fiscală din cadrul DGAF și DGACM vor asigura subiecţilor stimulării fiscale în termen de pînă la 20 decembrie 2018 inclusiv, reflectarea în SIA Contul Curent al Contribuabilului a documentelor fiscale interne şi anume:

 • formularul F115 (Decizia de modificare a obligaţiei fiscale);
 • formularul DFISC (Decizia de stingere a obligaţiilor fiscale şi/sau anulare a sumelor plătite în plus),
 • formularul CAD (Cerere de anulare a documentelor),
 • formularul CIR (Cerere de înscriere repetată a documentului),
 • formularul CRDA (Cerere de restabilire a documentului anulat),
 • formularul RC (Rezultatele controlului),
 • formularul AR (Informaţia cu privire la evidenţa sumelor acceptate/confirmate spre restituire),
 • formularul SCAD (Stingerea obligaţiilor fiscale prin scădere),
 • formularul IIAP (Informaţia privind împrumuturile acordate/primite de către persoanele fizice).

Totodată, începând cu 21 decembrie 2018, după fixarea soldurilor la situaţia din 20 decembrie 2018, direcțiile deservire fiscală vor asigura restabilirea în SIA CCC a sumelor la plățile de bază pe impozite și taxe, corespunzător bugetelor, aflate în evidența specială, precum și plățile din categoria celor amânate și eșalonate, de asemenea şi sumele majorărilor de întârziere (penalităților) și amenzilor amânate și eșalonate și celor reflectate inclusiv în evidența specială, neachitate la data intrării în vigoare a Legii.

Atenție! Dacă contribuabilul dispune de sume achitate în plus și în același timp este subiect al stimulării fiscale conform prevederilor Legii menționate, restituirea sumelor achitate în plus se va efectua fără de compensarea sumelor ce fac obiectul stimulării fiscale. Compensarea se va efectua doar pentru plățile de bază și/sau alte majorări de întîrziere (penalități) și amenzi calculate începînd cu 18 august 2018.

Este de menționat faptul că, corectările și/sau modificările obligațiilor fiscale, efectuate și înregistrate în sistemul de evidență al SFS și în sistemul de evidență al SV începând cu 18 august 2018 pentru perioadele fiscale anterioare, nu fac obiectul stimulării fiscale.

În termen de pînă la 31 ianuarie 2019, Direcţia evidenţă şi informaţii fiscale din cadrul SFS (DEIF) va întocmi un raport aferent listei contribuabililor care au beneficiat de stimularea fiscală conform prevederilor Legii, în conformitate cu Anexa nr. 3 la Regulamentul respectiv.

Totodată, Direcția venituri vamale din cadrul Serviciului Vamal (DVV) va întocmi un raport aferent listei contribuabililor care au beneficiat de stimularea fiscală conform prevederilor Legii, în conformitate cu Anexa nr. 5 la prezentul Regulament.

Regulamentul în formă deplină, poate fi consultat aici.

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 158 din 25 septembrie 2018 a fost aprobat Regulamentul cu privire la modalitatea efectuării stimulării fiscale pentru sumele reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat şi al Serviciului Vamal.

Regulamentul enunțat, stabilește mecanismul realizării procesului de stimulare fiscală efectuat conform prevederilor Legii nr. 180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală , în partea ce ține de plățile administrate de Serviciul Fiscal de Stat, reflectate în sistemul de evidență al Serviciului Fiscal de Stat, inclusiv în evidența specială, precum și plățile administrate de Serviciul Vamal, reflectate în sistemul de evidență al Serviciului Vamal.

Stimularea fiscală aferent plăţilor administrate de SFS, se realizează prin anularea sumelor amenzilor aferente bugetului de stat sau fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi majorărilor de întârziere (penalităţilor) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor şi a altor plăţi obligatorii aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislaţiei în vigoare, sau aferente fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data de 17 august 2018, inclusiv amânate sau eşalonate, reflectate în sistemul de evidenţă al SFS, inclusiv în evidenţa specială.

În aceeași ordine de idei, stimularea fiscală, aferentă plăţilor administrate de SV se efectuează prin anularea sumelor amenzilor și majorărilor de întârziere (penalităţilor), reflectate în sistemul de evidenţă al SV, calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor şi a altor plăţi obligatorii aferente bugetului de stat, neachitate la data de 17 august 2018, inclusiv amânate sau eşalonate conform legislaţiei în vigoare.

Potrivit documentului, condiţia obligatorie de aplicare față de contribuabili a stimulării fiscale constă în faptul ca până în data de 20 decembrie 2018 inclusiv, contribuabilii trebuie să achite integral plăţile de bază la impozite, taxe, la alte plăţi aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele şi taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislației în vigoare, și/sau aferente fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, administrate de SFS, inclusiv cele aflate în evidenţă specială, iar plătitorii vamali să achite integral plăţile de bază la impozite, taxe, la alte plăţi aferente bugetului de stat.

Sumele pasibile anulării sunt:

 • de către SFS - sumele determinate conform Ordinului SFS nr. 424 din 17 august 2018 cu privire la închiderea perioadei de raportare în SIA „Contul curent al contribuabilului” în scopul fixării majorărilor de întîrziere şi amenzilor neachitate întru implementarea Legii privind declararea voluntară şi stimularea fiscală nr.180 din 26 iulie 2018.
 • de către SV - sumele determinate conform Ordinului SV nr. 408-o din 18 septembrie 2018 cu privire la stabilirea soldurilor debitoriale în fișele personale de evidență a plătitorilor vamali în scopul implementării Legii privind declararea voluntară și stimularea fiscală nr.180 din 26 iulie 2018.

Direcțiile deservire fiscală din cadrul DGAF și DGACM vor asigura subiecţilor stimulării fiscale în termen de pînă la 20 decembrie 2018 inclusiv, reflectarea în SIA Contul Curent al Contribuabilului a documentelor fiscale interne şi anume:

 • formularul F115 (Decizia de modificare a obligaţiei fiscale);
 • formularul DFISC (Decizia de stingere a obligaţiilor fiscale şi/sau anulare a sumelor plătite în plus),
 • formularul CAD (Cerere de anulare a documentelor),
 • formularul CIR (Cerere de înscriere repetată a documentului),
 • formularul CRDA (Cerere de restabilire a documentului anulat),
 • formularul RC (Rezultatele controlului),
 • formularul AR (Informaţia cu privire la evidenţa sumelor acceptate/confirmate spre restituire),
 • formularul SCAD (Stingerea obligaţiilor fiscale prin scădere),
 • formularul IIAP (Informaţia privind împrumuturile acordate/primite de către persoanele fizice).

Totodată, începând cu 21 decembrie 2018, după fixarea soldurilor la situaţia din 20 decembrie 2018, direcțiile deservire fiscală vor asigura restabilirea în SIA CCC a sumelor la plățile de bază pe impozite și taxe, corespunzător bugetelor, aflate în evidența specială, precum și plățile din categoria celor amânate și eșalonate, de asemenea şi sumele majorărilor de întârziere (penalităților) și amenzilor amânate și eșalonate și celor reflectate inclusiv în evidența specială, neachitate la data intrării în vigoare a Legii.

Atenție! Dacă contribuabilul dispune de sume achitate în plus și în același timp este subiect al stimulării fiscale conform prevederilor Legii menționate, restituirea sumelor achitate în plus se va efectua fără de compensarea sumelor ce fac obiectul stimulării fiscale. Compensarea se va efectua doar pentru plățile de bază și/sau alte majorări de întîrziere (penalități) și amenzi calculate începînd cu 18 august 2018.

Este de menționat faptul că, corectările și/sau modificările obligațiilor fiscale, efectuate și înregistrate în sistemul de evidență al SFS și în sistemul de evidență al SV începând cu 18 august 2018 pentru perioadele fiscale anterioare, nu fac obiectul stimulării fiscale.

În termen de pînă la 31 ianuarie 2019, Direcţia evidenţă şi informaţii fiscale din cadrul SFS (DEIF) va întocmi un raport aferent listei contribuabililor care au beneficiat de stimularea fiscală conform prevederilor Legii, în conformitate cu Anexa nr. 3 la Regulamentul respectiv.

Totodată, Direcția venituri vamale din cadrul Serviciului Vamal (DVV) va întocmi un raport aferent listei contribuabililor care au beneficiat de stimularea fiscală conform prevederilor Legii, în conformitate cu Anexa nr. 5 la prezentul Regulament.

Regulamentul în formă deplină, poate fi consultat aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...