37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Realizarea controlului ulterior de către organele vamale. Autoritățile au elaborat un nou regulament

Realizarea controlului ulterior de către organele vamale. Autoritățile au elaborat un nou regulament

17.10.2018610 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Procedura de realizare a controlului ulterior de către organele vamale se va face după alte reguli. Guvernul intenționează să aprobe Regulamentul cu privire la procedura de realizare a controlului ulterior de către organele vamale.

Potrivit acestuia, activitatea de control ulterior se organizează şi se desfăşoară în baza Politicii de control anuale şi a planurilor anuale de control, precum şi în baza controalelor inopinate. Controlul poate fi de tip audit post-vămuire sau reverificarea declaraţiilor vamale.

Activitatea de control ulterior prin audit post-vămuire este exercitată de echipa de control, care este formată cel puţin din două persoane. Componenţa echipei de control este aprobată prin ordinul de control de către Directorul Serviciului vamal, şeful biroului vamal, după caz, sau de persoanele împuternicite de aceştia.

Proiectul prevede că înainte de începerea controlul, membrii echipei analizează datele şi informaţiile existente în bazele de date naţionale, respectiv locale, şi le compară cu celelalte informaţii disponibile referitoare la activitatea persoanei ce urmează a fi controlată. Sunt studiate reglementările vamale şi dispoziţiile legale aplicabile declaraţiilor vamale sau activităţii specifice ce urmează a fi controlată.

Persoana auditată poate solicita în scris organului vamal din care fac parte membrii echipei de audit post-vămuire, suspendarea efectuării controlului ulterior, o singură dată, pentru motive justificate documentar, pe un termen maxim de 30 de zile calendaristice, în conformitate cu Codul vamal.

În termen de 15 zile de la finalizarea controlului ulterior prin audit post-vămuire sau reverificare a declarațiilor vamale de către funcționarii vamali, care au efectuat controlul respectiv, se va întocmi dosarul de control ulterior care va fi numerotat, cusut, semnat, sigilat şi luat la evidenţă ca dosar de nomenclator. Ca excepţie, va fi reverificarea declaraţiilor vamale validate pe culoarul albastru de control vamal, la care dosarul va fi întocmit doar în cazul în care a fost confirmat riscul controlat şi s-au întreprins acţiuni de regularizare a situaţiei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...