37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Rata de bază a fost majorată până la 15,5%

Rata de bază a fost majorată până la 15,5%

11.05.2022339 views BNM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței ordinare din 5 mai 2022, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărâre:

  1. Se stabilește rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 15,50 la sută.
  2. Se stabilesc ratele de dobândă:
      a) la creditele overnight, la nivelul de 17,50 la sută;
      b) la depozitele overnight, la nivelul de 13,50 la sută.
  3. Se majorează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă, începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 16 mai 2022 – 15 iunie 2022, de la 28,0 la sută la 30,0 la sută din baza de calcul.
  4. Se majorează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă, începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 16 mai 2022 – 15 iunie 2022, de la 30,0 la sută la 33,0 la sută din baza de calcul.

În cadrul ședinței, Comitetul executiv al BNM a analizat runda nouă de prognoză pe termen mediu, care reflectă riscurile și incertitudinile identificate la momentul elaborării Raportului asupra inflației, mai 2022. Totodată, a fost evaluată analiza detaliată a evoluțiilor macroeconomice interne și externe, în principal, procesul inflaționist, activitatea economică și conduita politicii monetare.

Drept urmare, rata medie anuală a inflației în trimestrul I 2022 a continuat să crească, dar într-un ritm mai alert decât se anticipase, fiind superioară cu 7,4 puncte procentuale față de trimestrul IV 2021 și atingând nivelul de 19,1 la sută. Accelerarea prețurilor a fost determinată de creșterea cotațiilor internaționale și regionale la produsele alimentare și la resursele energetice, ceea ce a determinat creșterea prețurilor acestora pe piața internă și ajustarea tarifelor la gazul în rețea și energia termică.

Prognoza actuală a inflației a fost revizuită în sens ascendent pe întreaga perioadă comparabilă (trimestrul II 2022 – trimestrul IV 2023) față de cea din runda precedentă de prognoză. Rata anuală a inflației va crește până în trimestrul III al anului curent, când va atinge nivelul maxim, ulterior aceasta va urma o tendință descendentă spre finele orizontului de prognoză.

Ritmurile înalte de creștere a inflației în Republica Moldova sunt influențate de lipsa propriilor resurse energetice, dar și de ponderea mai înaltă a produselor alimentare și a resurselor energetice în IPC decât în multe alte țări. O inflație înaltă și persistentă afectează negativ perspectivele dezvoltării și creșterii economice.

Decizia de majorare a ratei de bază în combinație cu majorarea normei rezervelor obligatorii, a fost luată în scopul atenuării presiunilor inflaționiste persistente, ancorând așteptările inflaționiste, stimulând economisirea în defavoarea consumului, și diminuând presiunile asupra deprecierii monedei naționale ca urmare a sporirii deficitului contului curent și refluxului de capital.

Totodată, majorarea normelor rezervelor obligatorii în lei moldovenești și în valută liber convertibilă va contribui la majorarea ratelor dobânzilor la depozite și la diminuarea creditelor noi acordate, reducând astfel presiunile din partea cererii agregate. În plus, decizia urmărește încurajarea intermedierii în moneda națională și menținerea activelor oficiale de rezervă la un nivel adecvat.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...