37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Raportul de activitate al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2023

Raportul de activitate al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2023

26.02.2024126 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat își desfășoară activitatea în spiritul transparenței și comunică constant despre rezultatele obținute pe domeniile de competență. În acest context, autoritatea fiscală a publicat pe pagina-web Raportul de activitate pentru anul 2023.

Obiectivele de bază ale activității Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2023 au fost eficientizarea și simplificarea interacțiunii dintre instituție și beneficiarii serviciilor prestate, prevalarea conformării voluntare și eficientizarea activității de control, dezvoltarea soluțiilor tehnice inovative și extinderea platformelor de comunicare cu toate categoriile de contribuabili.

Pe parcursul anului 2023, la BPN au fost acumulate venituri administrate de SFS în sumă de 63,99 mld lei, mai mult cu 8,98 mld lei, sau cu 16,3% față de anul 2022. Aferent marilor contribuabili, comparativ cu anul precedent, încasările SFS la Bugetul public național  au înregistrat o creștere cu 3,81 mld lei, constituind 36% din totalul veniturilor acumulate la BPN.

De asemenea, au fost realizate măsuri de îmbunătățire a infrastructurii pentru sistemele „e-Factura”, „Contul curent al contribuabilului”, „Colectarea informațiilor din surse indirecte” și „Declarația electronică”, inclusiv prin migrarea acestora în MCloud.

Unul din principalele angajamente ale organului de administrare fiscală reprezintă deservirea automatizată performantă a contribuabililor și oferirea serviciilor calitative și eficiente acestora. Astfel, la situația din 31 decembrie 2023, 58,82% din serviciile ale cărui proprietar este SFS, sunt prestate în format digital.

La fel, a fost pus accent pe conectarea echipamentelor de casă și de control ale persoanelor fizice ce desfășoară activități independente la SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”. Drept urmare, persoanele fizice ce desfășoară activități independente au înregistrat 5 860 echipamente de casă și de control conectate la SIA „MEV”.

La compartimentul conformare fiscală, pe parcursul semestrului I al anului 2023 au fost monitorizați 2530 contribuabili, în rezultatul activităților de conformare întreprinse în perioada ianuarie-iulie 2023, fiind achitate obligații fiscale la Bugetul Public Național în sumă de 506 646,69 mii lei, ceea ce constituie cu 16% mai mult față de perioada similară a anului 2022.

Totodată, prin Programul de conformare a contribuabililor, pentru anul 2023 au fost selectați pentru monitorizare 1710 contribuabili. În rezultatul activităților de conformare întreprinse în perioada august-decembrie 2023 au fost achitate obligații fiscale la Bugetul Public Național în sumă de 264 057,06 mii lei, ceea ce constituie cu 18% mai mult față de perioada similară a anului 2022.

Pe parcursul anului 2023, SFS a întreprins acțiuni de informare și conformare a contribuabililor la aspectele fiscale aferente următoarelor domenii: chiria bunurilor imobiliare, monitorizarea plătitorilor TVA, declararea veniturilor persoane fizice din serviciile prestate către companii IT, monitorizarea contribuabililor care au obligația de a reține impozitul pe venit din dividende, Monitorizarea contribuabililor care au beneficiat de transferuri de mijloace bănești prin intermediul transferurilor poștale, Monitorizarea contribuabililor ce desfășoară activitate în domeniul Colectării, păstrării, prelucrării, comercializării, și exportului de resturi și deșeuri de metale feroase și neferoase, de baterii și acumulatori uzați, inclusiv în stare prelucrată, monitorizarea contribuabililor din domeniul HoReCa, monitorizarea contribuabililor care desfășoară activitate în mediul on-line (influenceri/ bloggeri/ vloggeri) cu aplicarea tratamentelor de conformare benevolă.

Referitor la activitatea de conformare fiscală forțată, menționăm că, pe parcursul anului 2023 au fost efectuate 29 789 controale fiscale, cu 4 824 controale mai puține decât anul 2022, sau cu 13,94 % mai puțin. Totodată, numărul controalelor fiscale în cadrul cărora au fost stabilite încălcări ale legislației fiscale, s-a micșorat cu 425, sau cu 1,98 %, mai puțin față de anul precedent (21 504 controale). Rezultativitatea controalelor fiscale constituie 71 %, comparativ cu anul 2022 - 62 %.

În context, se remarcă o diminuare considerabilă a numărului de controale planificate a fi efectuate în anul 2023 comparativ cele planificate în anul 2022, cu 9% în cazul planului anual de control și 72% în cazul planului lunar de control.

Aferent acțiunilor de educare și informare a contribuabililor, au fost desfășurate 422 seminare la care au participat 6 207 de persoane. De asemenea, au fost petrecute 46 seminare cu consilierii locali, perceptorii fiscali, la care au participat 871 de reprezentanți ai AAPL.

De asemenea, au fost continuate acțiunile în cadrul activității „Ziua contribuabilului”, fiind acordată o atenție sporită comunicării cu contribuabilii și oferirii asistenței și consultanței fiscale, nemijlocit în localitatea contribuabilului, în incinta administrației publice locale, corespunzător unui grafic prestabilit și mediatizat din timp. Astfel, pe parcursul anului au fost deserviți 30 828 de contribuabili în cadrul 2 120 de vizite în primăriile din toată țara.

Informații detaliate despre realizările Serviciului Fiscal de Stat în anul 2023 pot fi consultate în Raportul de activitate al Serviciului Fiscal de Stat, accesând meniul Transparență → Rapoarte anuale → Rapoarte de activitate.

În anul 2024, Serviciul Fiscal de Stat va continua să fie un partener de încredere pentru toți contribuabilii și mizăm în acest sens pe deschiderea și susținerea inițiativelor instituției de a atinge cele mai înalte standarde în domeniul administrării fiscale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...