37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Raportul anual cu privire la activitatea organului de control pentru perioada 2022

Raportul anual cu privire la activitatea organului de control pentru perioada 2022

06.03.2023494 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Asupra contribuabililor care au fost monitorizați prin prisma Programului de conformare aprobat pentru perioada 2022-2023, de către autoritatea fiscală au fost aplicate măsuri de conformare voluntară manifestate prin remiterea a 2 526 de scrisori de conformare, organizarea și desfășurarea a 1 032 de ședințe de conformare individuale cu participarea persoanelor cu funcție de răspundere și efectuarea a 1 900 de vizite fiscale, se menționează în Raportul anual cu privire la activitatea organului de control pentru perioada 2022.

Totodată, pentru perioada anilor 2020-2022 indicatorul costul administrării fiscale la 1 (un) leu venituri la Bugetul public național înregistrează o valoare constantă de 1 % din totalul cheltuielilor bugetare și totalul veniturilor administrate de către Serviciul Fiscal de Stat.

În perioada de referință, numărul de consultații furnizate de către organul de control persoanelor fizice și juridice în domeniile sale de competență, prin toate mijloacele disponibile, înregistrează un trend crescător comparativ cu perioadele anterioare. Respectiv, au fost organizate și desfășurate acțiuni de informare și educare a contribuabililor manifestate prin:

 • efectuarea a 15 675 vizite fiscale;
 • oferirea a 3 498 răspunsuri/consultații în scris la solicitările de explicații în domeniile de competență, inclusiv 2 966 de către direcțiile metodologice și 532 oferite de către direcțiile deservire fiscală;
 • desfășurarea a 3 036 seminare, activități de instruire, ateliere de lucru, ședințe individuale de conformare.

În baza analizei criteriilor de risc pentu perioada anului 2022 au fost planificate 8 053 controale fiscale (cu 904 controale mai puține decât pentru perioada 2021 sau cu 10,1%), inclusiv:

 • 652 controale conform planului anual;
 • 317 controale conform planului lunar, dintre care 23 controale la persoane fizice;
 • 7 084 controale planificate lunar prin metoda de verificare operativă

În sensul Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, pe parcursul anului 2022 au fost efectuate 16 059 controale fiscale, cu 3 235 controale mai puține decât în perioada 2021 sau cu 16,8%, dintre care 14 395 controale efectuate de către Direcția generală control, 1 663 controale efectuate de către Direcțiile deservire fiscală și 1 control efectuat de către Direcția generală recuperare creanțe.

Din numărul total de controale planificate conform planului anual și lunar, la situația din 31.12.2022 au fost executate cu adoptarea deciziilor asupra cazului de încălcare fiscală 8 403 controale fiscale planificate. Totodată, au fost efectuate 7 656 controale fiscale neplanificate, în temeiul cererilor depuse de către agenții economici privind restituirea sumelor TVA/accize, anularea subiecților impunerii cu TVA/accize, depunerea cererilor de subvenționare, etc.

În rezultatul activităților desfășurate au fost stabilite încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă fiind adoptate 266 de decizii asupra cazului de încălcare a legislației, inclusiv referitor la încălcările ce vizează corectitudinea calculării și achitării plăților salariale, impozitelor și defalcărilor aferente acestora. În consecință, au fost calculate suplimentar la buget obligații aferente plăților salariale: impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalități și amenzi în sumă totală de 26 992 968 lei.

Raportul poate fi accasat aici.

Asupra contribuabililor care au fost monitorizați prin prisma Programului de conformare aprobat pentru perioada 2022-2023, de către autoritatea fiscală au fost aplicate măsuri de conformare voluntară manifestate prin remiterea a 2 526 de scrisori de conformare, organizarea și desfășurarea a 1 032 de ședințe de conformare individuale cu participarea persoanelor cu funcție de răspundere și efectuarea a 1 900 de vizite fiscale, se menționează în Raportul anual cu privire la activitatea organului de control pentru perioada 2022.

Totodată, pentru perioada anilor 2020-2022 indicatorul costul administrării fiscale la 1 (un) leu venituri la Bugetul public național înregistrează o valoare constantă de 1 % din totalul cheltuielilor bugetare și totalul veniturilor administrate de către Serviciul Fiscal de Stat.

În perioada de referință, numărul de consultații furnizate de către organul de control persoanelor fizice și juridice în domeniile sale de competență, prin toate mijloacele disponibile, înregistrează un trend crescător comparativ cu perioadele anterioare. Respectiv, au fost organizate și desfășurate acțiuni de informare și educare a contribuabililor manifestate prin:

 • efectuarea a 15 675 vizite fiscale;
 • oferirea a 3 498 răspunsuri/consultații în scris la solicitările de explicații în domeniile de competență, inclusiv 2 966 de către direcțiile metodologice și 532 oferite de către direcțiile deservire fiscală;
 • desfășurarea a 3 036 seminare, activități de instruire, ateliere de lucru, ședințe individuale de conformare.

În baza analizei criteriilor de risc pentu perioada anului 2022 au fost planificate 8 053 controale fiscale (cu 904 controale mai puține decât pentru perioada 2021 sau cu 10,1%), inclusiv:

 • 652 controale conform planului anual;
 • 317 controale conform planului lunar, dintre care 23 controale la persoane fizice;
 • 7 084 controale planificate lunar prin metoda de verificare operativă

În sensul Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, pe parcursul anului 2022 au fost efectuate 16 059 controale fiscale, cu 3 235 controale mai puține decât în perioada 2021 sau cu 16,8%, dintre care 14 395 controale efectuate de către Direcția generală control, 1 663 controale efectuate de către Direcțiile deservire fiscală și 1 control efectuat de către Direcția generală recuperare creanțe.

Din numărul total de controale planificate conform planului anual și lunar, la situația din 31.12.2022 au fost executate cu adoptarea deciziilor asupra cazului de încălcare fiscală 8 403 controale fiscale planificate. Totodată, au fost efectuate 7 656 controale fiscale neplanificate, în temeiul cererilor depuse de către agenții economici privind restituirea sumelor TVA/accize, anularea subiecților impunerii cu TVA/accize, depunerea cererilor de subvenționare, etc.

În rezultatul activităților desfășurate au fost stabilite încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă fiind adoptate 266 de decizii asupra cazului de încălcare a legislației, inclusiv referitor la încălcările ce vizează corectitudinea calculării și achitării plăților salariale, impozitelor și defalcărilor aferente acestora. În consecință, au fost calculate suplimentar la buget obligații aferente plăților salariale: impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalități și amenzi în sumă totală de 26 992 968 lei.

Raportul poate fi accasat aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...