37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Raportul activităţilor de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”, pentru 6 luni ale anului 2021

Raportul activităţilor de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”, pentru 6 luni ale anului 2021

29.07.2021592 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În vederea verificării respectării legislației în domeniul raporturilor de muncă și protejării drepturilor salariaților, precum și întreprinderii măsurilor de prevenire și contracarare a fenomenului muncii „la negru” și a practicii de achitare a salariilor „în plic”, având ca bază Regulamentul comun privind activitatea echipelor multidisciplinare, în scopul realizării obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor și contracarării fenomenului „muncii la negru” din Planul de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” și „muncii la negru”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.477 din 28 iunie 2011, organele semnatare ale Regulamentului au întreprins un șir de acțiuni conform competențelor.

În procesul de planificare și efectuare a controalelor fiscale pentru 6 luni ale anului 2021, au fost examinate riscurile aferente comportamentului fiscal și nivelul de conformare voluntară a contribuabililor la respectarea legislației fiscale, fiind acordată prioritate riscurilor aferente corectitudinii declarării plăților salariale.

În rezultatul activităților desfășurate de către Serviciul Fiscal de Stat, pentru 6 luni ale anului 2021, au fost stabilite încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă (diminuarea fondului de salarizare, impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și primelor de asigurare obligatorie de asistența medicală) ca rezultat fiind adoptate 176 de decizii asupra cazului de încălcare a legislației, inclusiv referitor la încălcările ce vizează corectitudinea calculării și achitării plăților salariale, impozitelor și defalcărilor aferente acestora au fost calculate suplimentar la buget încasări aferente plăților salariale: impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalități și amenzi în sumă totală de 10 911 177 lei din ele achitate 6 712 565 lei.

Pentru încălcarea prevederilor legislației în vigoare aferente raporturilor de muncă, conform deciziilor adoptate s-a calculat suplimentar pentru plata la buget:

 • impozit pe venit reținut din plățile salariale în sumă de 1 324 243 lei;
 • contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 3 345 695 lei;
 • prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă de 1 079 777 lei,
 • penalități şi amenzi aplicate 5 161 462 lei.

Calculările considerabile sunt datorate în mare parte aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare în cadrul controalelor fiscale efectuate la contribuabili, având ca bază nereflectarea în deplină măsură/integrale, în evidența contabilă, documentele de evidentă şi în dările de seamă a salariilor real achitate angajaților.

Astfel, pentru 6 luni ale anului 2021 au fost calculate suplimentar la buget impozite salariale (cu excepția penalităților și amenzilor aplicate) în sumă totală de 5 749 715 lei sau cu 2 359 090 lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2020 inclusiv:

 • la compartimentul impozitul pe venit au fost calculate obligați cu 595 572 lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent care pentru 6 luni ale anului 2021 constituie 1 324 243 lei, comparativ cu 728 671 lei pentru 6 luni ale anului;
 • suma contribuțiilor de asigurări sociale, calculate suplimentar la buget, aferente plăților salariale pentru 6 luni ale anului 2021constituie 3 345 695 lei, comparativ cu 1 988 059 lei pentru 6 luni ale anului 2020 sau cu 1 357 636 lei mai mult;
 • suma primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente plăților salariale în rezultatul controalelor fiscale pentru sem. I 2021 constituie 1 079 777 lei, comparativ cu 673 895 lei pentru sem.I al anului 2020 sau cu 405 882 lei mai mult.

În vederea verificării respectării legislației în domeniul raporturilor de muncă și protejării drepturilor salariaților, precum și întreprinderii măsurilor de prevenire și contracarare a fenomenului muncii „la negru” și a practicii de achitare a salariilor „în plic”, având ca bază Regulamentul comun privind activitatea echipelor multidisciplinare, în scopul realizării obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor și contracarării fenomenului „muncii la negru” din Planul de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” și „muncii la negru”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.477 din 28 iunie 2011, organele semnatare ale Regulamentului au întreprins un șir de acțiuni conform competențelor.

În procesul de planificare și efectuare a controalelor fiscale pentru 6 luni ale anului 2021, au fost examinate riscurile aferente comportamentului fiscal și nivelul de conformare voluntară a contribuabililor la respectarea legislației fiscale, fiind acordată prioritate riscurilor aferente corectitudinii declarării plăților salariale.

În rezultatul activităților desfășurate de către Serviciul Fiscal de Stat, pentru 6 luni ale anului 2021, au fost stabilite încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă (diminuarea fondului de salarizare, impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și primelor de asigurare obligatorie de asistența medicală) ca rezultat fiind adoptate 176 de decizii asupra cazului de încălcare a legislației, inclusiv referitor la încălcările ce vizează corectitudinea calculării și achitării plăților salariale, impozitelor și defalcărilor aferente acestora au fost calculate suplimentar la buget încasări aferente plăților salariale: impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalități și amenzi în sumă totală de 10 911 177 lei din ele achitate 6 712 565 lei.

Pentru încălcarea prevederilor legislației în vigoare aferente raporturilor de muncă, conform deciziilor adoptate s-a calculat suplimentar pentru plata la buget:

 • impozit pe venit reținut din plățile salariale în sumă de 1 324 243 lei;
 • contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 3 345 695 lei;
 • prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă de 1 079 777 lei,
 • penalități şi amenzi aplicate 5 161 462 lei.

Calculările considerabile sunt datorate în mare parte aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare în cadrul controalelor fiscale efectuate la contribuabili, având ca bază nereflectarea în deplină măsură/integrale, în evidența contabilă, documentele de evidentă şi în dările de seamă a salariilor real achitate angajaților.

Astfel, pentru 6 luni ale anului 2021 au fost calculate suplimentar la buget impozite salariale (cu excepția penalităților și amenzilor aplicate) în sumă totală de 5 749 715 lei sau cu 2 359 090 lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2020 inclusiv:

 • la compartimentul impozitul pe venit au fost calculate obligați cu 595 572 lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent care pentru 6 luni ale anului 2021 constituie 1 324 243 lei, comparativ cu 728 671 lei pentru 6 luni ale anului;
 • suma contribuțiilor de asigurări sociale, calculate suplimentar la buget, aferente plăților salariale pentru 6 luni ale anului 2021constituie 3 345 695 lei, comparativ cu 1 988 059 lei pentru 6 luni ale anului 2020 sau cu 1 357 636 lei mai mult;
 • suma primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente plăților salariale în rezultatul controalelor fiscale pentru sem. I 2021 constituie 1 079 777 lei, comparativ cu 673 895 lei pentru sem.I al anului 2020 sau cu 405 882 lei mai mult.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...