37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Radierea gospodăriilor ţărăneşti inactive: obligațiile fiscale de până la 100 lei nu se vor considera restanță față de buget

Radierea gospodăriilor ţărăneşti inactive: obligațiile fiscale de până la 100 lei nu se vor considera restanță față de buget

09.03.2023239 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Parlament este înregistrat proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal. Documetul a fost elaborat la multiplele adresări din partea entităților implicate în procesul de radiere a gospodăriilor țărănești (de fermier) inactive.

Potrivit notei explicative a proiectului, în procesul de implementare a prevederilor Legii nr.51/2022 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor țărănești (de fermier) și modificarea Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, pentru o bună parte din gospodării țărănești de-a lungul timpului au fost calculate niște plăți care formează datorii istorice pentru respectivii agenți economici. Datorii sunt neînsemnate și în majoritatea cazurilor nu depășesc suma de 100 de lei

În acest sens, se propune completarea art.129 pct.13 din Codul fiscal, astfel încât la procedura de radiere a gospodăriilor țărănești inactive suma neachitată a obligației fiscale în cuantum de până la 100 de lei să nu fie un impediment la radierea acestora din Registrul gospodăriilor țărănești (de fermier) și din Registrul fiscal de stat.

Totodată, amintim că, conform prevederilor art.129 pct.13 din Codul fiscal suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 100 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național în scopul:

  • beneficierii de reducere cu 50% a amenzii pentru încălcarea fiscală;
  • neprezentării și/sau anulării dispoziției de suspendare a operațiunilor la contul bancar și/sau contul de plăti al contribuabilului, emisă pentru asigurarea încasării restanțelor;
  • atestării lipsei restanțelor fată de bugetul public național ale agenților economici;
  • asigurării executării art.13 pct.8) din Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenorial și întreprinderi;
  • asigurării executării art.131 alin.(7) din Codul fiscal.

În Parlament este înregistrat proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal. Documetul a fost elaborat la multiplele adresări din partea entităților implicate în procesul de radiere a gospodăriilor țărănești (de fermier) inactive.

Potrivit notei explicative a proiectului, în procesul de implementare a prevederilor Legii nr.51/2022 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor țărănești (de fermier) și modificarea Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, pentru o bună parte din gospodării țărănești de-a lungul timpului au fost calculate niște plăți care formează datorii istorice pentru respectivii agenți economici. Datorii sunt neînsemnate și în majoritatea cazurilor nu depășesc suma de 100 de lei

În acest sens, se propune completarea art.129 pct.13 din Codul fiscal, astfel încât la procedura de radiere a gospodăriilor țărănești inactive suma neachitată a obligației fiscale în cuantum de până la 100 de lei să nu fie un impediment la radierea acestora din Registrul gospodăriilor țărănești (de fermier) și din Registrul fiscal de stat.

Totodată, amintim că, conform prevederilor art.129 pct.13 din Codul fiscal suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 100 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național în scopul:

  • beneficierii de reducere cu 50% a amenzii pentru încălcarea fiscală;
  • neprezentării și/sau anulării dispoziției de suspendare a operațiunilor la contul bancar și/sau contul de plăti al contribuabilului, emisă pentru asigurarea încasării restanțelor;
  • atestării lipsei restanțelor fată de bugetul public național ale agenților economici;
  • asigurării executării art.13 pct.8) din Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenorial și întreprinderi;
  • asigurării executării art.131 alin.(7) din Codul fiscal.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...