37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Provocările fiscale asocitate cu COVID, armonizarea TVA și accize la directivele UE și alte subiecte discutate la e-TAXCON’20

Provocările fiscale asocitate cu COVID, armonizarea TVA și accize la directivele UE și alte subiecte discutate la e-TAXCON’20

25.09.2020759 views

1

(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

La data de 17 și 18 septembrie 2020, Camera Americană de Comerț în Moldova (AmCham Moldova) a organizat un eveniment online - E-Taxcon'20 (Conferința internațională de fiscalitate). La această conferință, în calitate de ascultători, au fost prezenți și angajații paginii Contabilsef.md.

Criza cauzată de COVID-19 a impus mai multe provocări, inclusiv pentru domeniul fiscal, atât la nivel local, cât și internațional. Astfel, reuniunea on-line a fost dedicată atât comunității profesioniștilor fiscali din cadrul AmCham Moldova, cât și altor persoane cointeresate (comunitatea de afaceri, în ansamblu, autorități guvernamentale, mediul academic și științific, membrii AmCham-urilor coorganizatoare din alte țări).

Această conferință a fost structurată în 4 secțiuni și a reunit 17 speakeri din Republica Moldova, România, Regatul Unit al Marii Britanii, Belgia, SUA, Germania, Suedia, Italia și Ungaria, având următoarele tematici:

 • Armonizarea TVA și accize la directivele UE;
 • Provocările fiscale asociate cu COVID în țările CEE (Europa Centrală și de Est);
 • Impozitul pe venit: provocări fiscale;
 • Digitizarea: provocări fiscal.

Primul subiect discutat a fost armonizarea TVA și accize la directivele Uniunii Europene. Pentru a efectua armonizarea prevederilor naționale cu cele comunitare trebuie să fii sigur că contribuabilii sunt pregătiți și informați. Introducerea noilor prevederi doar prin modificări legislative nu este suficientă, autoritățile trebuie să fie în permanentă colaborare cu contribuabilii, a menționat secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Dorel Noroc.

În același timp, secretarul de stat a menționat modificările operate în legislația națională în domeniul TVA, acum ar fi: aplicarea TVA pentru serviciile electronice prestate de agenții economici nerezidenți către persoanele fizice rezidente, introducerea mecanismului taxării inverse, reducerea cotei TVA pentru sectorul HoReCa de la 20 la 15% și implementarea Programului de rambursare TVA. Totodată, s-a discutat și despre majorarea cotei accizelor la țigaretele pentru dispozitivele de încălzire a tutunului.

Cu privire la evoluțiile din aplicarea TVA la nivel comunitar, a vorbit Daniel Anghel, PwC România și Moldova.

Astfel, potrivit planului de acțiuni elaborat în anul 2016 ce vizează TVA, conform căruia țările UE se ghidează, la baza acestuia sunt patru piloni:

 • e-Commerce și suportul pentru IMM
 • combaterea fraudelor din sistemul TVA
 • sistemul definitiv al TVA pentru impozitarea comerțului dintre statele membre
 • reducerea cotelor TVA.

Directorul Serviciului Fiscal de Stat, Ludmila Botnari, s-a referit la aspectele importante ce vizează deductibilitatea cheltuielilor, cât și la cele mai frecvente erori depistate în cadrul controalelor fiscale. Potrivit oficialei, pentru aplicarea corectă a legislației fiscale, trebuie să existe o colaborare permanentă și eficientă între autoritatea fiscală și contribuabili.

Conform principiului general, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabili pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător. În același timp, legislația fiscală reglementează cheltuielile nedeductibile și limitate. Cheltuielile personale și familiale, plățile și cheltuielile efectuate în interesul unei persoane interdependente, cele fără justificarea plății, cheltuielile neconfirmate documentar, deducerea sumei din reevaluarea și din deprecierea mijloacelor fixe și a altor active, sunt incluse în categoria cheltuelilor nedeductibile.

Cheltuielile limitate sunt cele ce țin de reprezentanță și de delegații, de asigurare, cele aferente asigurării cu hrană/transport a angajaților, taxele de aderare și cotizațiile de membru  destinate activității patronatelor/sindicatelor, de asigurare medicală facultativă a angajaților și dobânzile aferente creditelor și împrumuturilor.

Cele mai frecvente erori depistate în cadrul controalelor fiscale la capitolul deductibilitate țin de deductibilitatea dobânzilor aferente creditelor și împrumuturilor contractate, efectuarea donațiilor în formă monetară, precum și în cazul deducerii neîntemeiate a cheltuielilor care reprezintă facilitățile acordate de către angajator pentru recuperarea cheltuielilor personale.

În același timp, directorul SFS s-a referit și la riscurile aferente  impozitului pe venit, care ar fi corectările frecvente pentru anii precedenți, deducerea facilităților fiscale în sumă mai mare decât limita stabilită, suma calculată mai mică a obligațiilor fiscale raportate la venitul declarat, dar și neprezentarea dărilor de seamă.

Cu privire la regimul TVA, directorul-adjunct al SFS, Iuri Lichii, s-a referit la impozitarea serviciilor livrate persoanelor fizice rezidente de către companiile străine nerezidente, care se aplică de la 1 aprilie 2020. Mecanismul a fost preluat din practica internațională, fiind analizate de autorități, începând cu anul 2018, toate particularitățile acestuia, a menționat directorul adjunct al SFS.

Partenerul fiscal Deloitte România, Alexandra Smedoiu, a prezentat o analiză comparativă dintre sistemul cheltuielilor ordinare și necesare și documentarea acestora. De exemplu, la capitolul deducerea cheltuielilor de publicitate, în Republica Moldova se respectă regula generală a deductibilității cheltuielilor ordinare și necesare (cheltuielile caracteristice activității de întreprinzător și reglementate prin actele normative în vigoare în scopul desfășurării activității economice și obținerii de venituri), totodată, deducerea se permite prin cu condiția justificării costurilor prin documente suport, iar în România, cheltuielile pentru marketing, studiul pieței, promovarea pe piața existentă sau piețe noi reprezintă cheltuieli deductibile. Totodată, legislația fiscală din țara vecină oferă mai multe facilități pentru activitățile de cercetare-dezvoltare. Astfel, conform Codului fiscal al României, la calculul rezultatului fiscal pentru activităţile de cercetare-dezvoltare se acordă facilități:

 • deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal, în proporţie de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi; deducerea suplimentară se calculează trimestrial/anual; în cazul în care se realizează pierdere fiscală
 • aplicarea metodei de amortizare accelerată şi în cazul aparaturii şi echipamentelor destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare.

Mariana Vizoli, consultant fiscal independent din România, a menționat că transpunerea directivelor europene este foarte importantă pentru că duce la o aplicare unitară.

Scopul asistenței a fost facilitarea implementării Directivei UE 112  ce reglementează sistemul comunitar de TVA – directiva comunitară de bază în materie. Aceasta conține peste 414 articole și prevede că, odată la patru ani de la adoptarea ei, Comisia va prezenta, pe baza informațiilor obținute de la statele membre, Parlamentului European și Consiliului European un raport privind funcționarea sistemului comunitar de TVA.

E-TAXCON'20 a servit ca o platformă unică pentru profesioniștii din domeniul fiscal în schimbul de cunoștințe, inclusiv evidențierea experienței trans-regionale în contextul impactului COVID19 și multe altele.

La data de 17 și 18 septembrie 2020, Camera Americană de Comerț în Moldova (AmCham Moldova) a organizat un eveniment online - E-Taxcon'20 (Conferința internațională de fiscalitate). La această conferință, în calitate de ascultători, au fost prezenți și angajații paginii Contabilsef.md.

Criza cauzată de COVID-19 a impus mai multe provocări, inclusiv pentru domeniul fiscal, atât la nivel local, cât și internațional. Astfel, reuniunea on-line a fost dedicată atât comunității profesioniștilor fiscali din cadrul AmCham Moldova, cât și altor persoane cointeresate (comunitatea de afaceri, în ansamblu, autorități guvernamentale, mediul academic și științific, membrii AmCham-urilor coorganizatoare din alte țări).

Această conferință a fost structurată în 4 secțiuni și a reunit 17 speakeri din Republica Moldova, România, Regatul Unit al Marii Britanii, Belgia, SUA, Germania, Suedia, Italia și Ungaria, având următoarele tematici:

 • Armonizarea TVA și accize la directivele UE;
 • Provocările fiscale asociate cu COVID în țările CEE (Europa Centrală și de Est);
 • Impozitul pe venit: provocări fiscale;
 • Digitizarea: provocări fiscal.

Primul subiect discutat a fost armonizarea TVA și accize la directivele Uniunii Europene. Pentru a efectua armonizarea prevederilor naționale cu cele comunitare trebuie să fii sigur că contribuabilii sunt pregătiți și informați. Introducerea noilor prevederi doar prin modificări legislative nu este suficientă, autoritățile trebuie să fie în permanentă colaborare cu contribuabilii, a menționat secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Dorel Noroc.

În același timp, secretarul de stat a menționat modificările operate în legislația națională în domeniul TVA, acum ar fi: aplicarea TVA pentru serviciile electronice prestate de agenții economici nerezidenți către persoanele fizice rezidente, introducerea mecanismului taxării inverse, reducerea cotei TVA pentru sectorul HoReCa de la 20 la 15% și implementarea Programului de rambursare TVA. Totodată, s-a discutat și despre majorarea cotei accizelor la țigaretele pentru dispozitivele de încălzire a tutunului.

Cu privire la evoluțiile din aplicarea TVA la nivel comunitar, a vorbit Daniel Anghel, PwC România și Moldova.

Astfel, potrivit planului de acțiuni elaborat în anul 2016 ce vizează TVA, conform căruia țările UE se ghidează, la baza acestuia sunt patru piloni:

 • e-Commerce și suportul pentru IMM
 • combaterea fraudelor din sistemul TVA
 • sistemul definitiv al TVA pentru impozitarea comerțului dintre statele membre
 • reducerea cotelor TVA.

Directorul Serviciului Fiscal de Stat, Ludmila Botnari, s-a referit la aspectele importante ce vizează deductibilitatea cheltuielilor, cât și la cele mai frecvente erori depistate în cadrul controalelor fiscale. Potrivit oficialei, pentru aplicarea corectă a legislației fiscale, trebuie să existe o colaborare permanentă și eficientă între autoritatea fiscală și contribuabili.

Conform principiului general, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabili pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător. În același timp, legislația fiscală reglementează cheltuielile nedeductibile și limitate. Cheltuielile personale și familiale, plățile și cheltuielile efectuate în interesul unei persoane interdependente, cele fără justificarea plății, cheltuielile neconfirmate documentar, deducerea sumei din reevaluarea și din deprecierea mijloacelor fixe și a altor active, sunt incluse în categoria cheltuelilor nedeductibile.

Cheltuielile limitate sunt cele ce țin de reprezentanță și de delegații, de asigurare, cele aferente asigurării cu hrană/transport a angajaților, taxele de aderare și cotizațiile de membru  destinate activității patronatelor/sindicatelor, de asigurare medicală facultativă a angajaților și dobânzile aferente creditelor și împrumuturilor.

Cele mai frecvente erori depistate în cadrul controalelor fiscale la capitolul deductibilitate țin de deductibilitatea dobânzilor aferente creditelor și împrumuturilor contractate, efectuarea donațiilor în formă monetară, precum și în cazul deducerii neîntemeiate a cheltuielilor care reprezintă facilitățile acordate de către angajator pentru recuperarea cheltuielilor personale.

În același timp, directorul SFS s-a referit și la riscurile aferente  impozitului pe venit, care ar fi corectările frecvente pentru anii precedenți, deducerea facilităților fiscale în sumă mai mare decât limita stabilită, suma calculată mai mică a obligațiilor fiscale raportate la venitul declarat, dar și neprezentarea dărilor de seamă.

Cu privire la regimul TVA, directorul-adjunct al SFS, Iuri Lichii, s-a referit la impozitarea serviciilor livrate persoanelor fizice rezidente de către companiile străine nerezidente, care se aplică de la 1 aprilie 2020. Mecanismul a fost preluat din practica internațională, fiind analizate de autorități, începând cu anul 2018, toate particularitățile acestuia, a menționat directorul adjunct al SFS.

Partenerul fiscal Deloitte România, Alexandra Smedoiu, a prezentat o analiză comparativă dintre sistemul cheltuielilor ordinare și necesare și documentarea acestora. De exemplu, la capitolul deducerea cheltuielilor de publicitate, în Republica Moldova se respectă regula generală a deductibilității cheltuielilor ordinare și necesare (cheltuielile caracteristice activității de întreprinzător și reglementate prin actele normative în vigoare în scopul desfășurării activității economice și obținerii de venituri), totodată, deducerea se permite prin cu condiția justificării costurilor prin documente suport, iar în România, cheltuielile pentru marketing, studiul pieței, promovarea pe piața existentă sau piețe noi reprezintă cheltuieli deductibile. Totodată, legislația fiscală din țara vecină oferă mai multe facilități pentru activitățile de cercetare-dezvoltare. Astfel, conform Codului fiscal al României, la calculul rezultatului fiscal pentru activităţile de cercetare-dezvoltare se acordă facilități:

 • deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal, în proporţie de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi; deducerea suplimentară se calculează trimestrial/anual; în cazul în care se realizează pierdere fiscală
 • aplicarea metodei de amortizare accelerată şi în cazul aparaturii şi echipamentelor destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare.

Mariana Vizoli, consultant fiscal independent din România, a menționat că transpunerea directivelor europene este foarte importantă pentru că duce la o aplicare unitară.

Scopul asistenței a fost facilitarea implementării Directivei UE 112  ce reglementează sistemul comunitar de TVA – directiva comunitară de bază în materie. Aceasta conține peste 414 articole și prevede că, odată la patru ani de la adoptarea ei, Comisia va prezenta, pe baza informațiilor obținute de la statele membre, Parlamentului European și Consiliului European un raport privind funcționarea sistemului comunitar de TVA.

E-TAXCON'20 a servit ca o platformă unică pentru profesioniștii din domeniul fiscal în schimbul de cunoștințe, inclusiv evidențierea experienței trans-regionale în contextul impactului COVID19 și multe altele.

Comentarii

 1. Negara Ghenadie spune:

  o intrebare: testul la COVID a angajatului „european” pe contul angajatorului este o facilitate pentru primul si se impoziteaza de sus pina jos? sau o astfel de intrebare nu a fost pusa in cadrul conferintei? mersi de raspuns

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...