37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Propuneri de modificare a legislației cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Vezi proiectul de digitizare

Propuneri de modificare a legislației cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Vezi proiectul de digitizare

08.10.2020872 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative este elaborat și promovat de Ministerul Economiei și Infrastructurii suportul Consiliului Economic pe lîngă Prim ministru și a donatorilor internaționali din domeniul acordării asistenței în dezvoltarea economică.

Acest proiect este propus în contextul crizei pandemice COVID-19 și a necesității identificării unor noi rezerve de creștere a activității economice și comerciale în Republica Moldova, precum și pentru facilitarea interacțiunii la distanță între Guvern, comunitatea de afaceri și consumatori. Restricțiile și limitările în deplasare, comunicare și interacțiune impuse de pandemia COVID-19 transformă procesele, procedurile și obișnuințele oamenilor și a business-ului.

Propunerile actuale sunt dezvoltate în contextul „Foii de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic”, aprobată de Ministerul Economiei și Infrastructurii la 27 iulie 2020.

În urma examinării practicilor actuale și a prevederilor cadrului legislativ se constată mai multe aspecte fundamentale în privința circulației documentelor în format electronic. Astfel, în Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, la capitolul noțiunii de consimțământ și a obligației de înregistrare și autorizare în calitate de operatori de date, este stabilit un regim juridic excesiv de protecție, simulând în mare parte regimul juridic al informației atribuite la secret de stat.

Astfel, în interpretarea și practica Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, consimțământul scris era/este interpretată exclusiv ca fiind cel oferit olograf iar consimțământul electronic, este cel care este oferit prin semnătura electronică (cu certificat calificat sau calificat avansat).

Prin urmare, este imperativ de operat modificări la cadrul legal existent și în special:

I. Substituirea cuprinsului consimțământului actual cu forma prevăzută de art. 4 pct. 11 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), conform căruia, consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal va reprezenta orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a subiectului de date prin care acesta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care-l privesc să fie prelucrate. Astfel, arealul formei de consimțământ se va extinde în afara criteriilor de formă: scrisă sau electronică, similar cu criteriile prevăzute de Codul civil față de actul juridic. Totodată, caracteristica consimțământului fiind completată cu cerința de conținut de a fi: liber, specific, informat și lipsit de ambiguitate.

II. Excluderea notificării privind înregistrarea și autorizarea în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal care este exclusă dacă nu interzisă în toate cele 28 de țări ale Uniunii Europene din 25 mai 2018.

Proiectul are obiectivul de revizuire a modului de reglementare a proceselor de interacțiune existente în cadrul legislativ orizontal actual, cu mutarea accentelor de la interacțiunile tradiționale (pe hîrtie) la cele prin mijloace de comunicare electronică și, corespunzător, valorificarea la maxim a rezultatelor actuale ale dezvoltării tehnologice.

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative este elaborat și promovat de Ministerul Economiei și Infrastructurii suportul Consiliului Economic pe lîngă Prim ministru și a donatorilor internaționali din domeniul acordării asistenței în dezvoltarea economică.

Acest proiect este propus în contextul crizei pandemice COVID-19 și a necesității identificării unor noi rezerve de creștere a activității economice și comerciale în Republica Moldova, precum și pentru facilitarea interacțiunii la distanță între Guvern, comunitatea de afaceri și consumatori. Restricțiile și limitările în deplasare, comunicare și interacțiune impuse de pandemia COVID-19 transformă procesele, procedurile și obișnuințele oamenilor și a business-ului.

Propunerile actuale sunt dezvoltate în contextul „Foii de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic”, aprobată de Ministerul Economiei și Infrastructurii la 27 iulie 2020.

În urma examinării practicilor actuale și a prevederilor cadrului legislativ se constată mai multe aspecte fundamentale în privința circulației documentelor în format electronic. Astfel, în Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, la capitolul noțiunii de consimțământ și a obligației de înregistrare și autorizare în calitate de operatori de date, este stabilit un regim juridic excesiv de protecție, simulând în mare parte regimul juridic al informației atribuite la secret de stat.

Astfel, în interpretarea și practica Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, consimțământul scris era/este interpretată exclusiv ca fiind cel oferit olograf iar consimțământul electronic, este cel care este oferit prin semnătura electronică (cu certificat calificat sau calificat avansat).

Prin urmare, este imperativ de operat modificări la cadrul legal existent și în special:

I. Substituirea cuprinsului consimțământului actual cu forma prevăzută de art. 4 pct. 11 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), conform căruia, consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal va reprezenta orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a subiectului de date prin care acesta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care-l privesc să fie prelucrate. Astfel, arealul formei de consimțământ se va extinde în afara criteriilor de formă: scrisă sau electronică, similar cu criteriile prevăzute de Codul civil față de actul juridic. Totodată, caracteristica consimțământului fiind completată cu cerința de conținut de a fi: liber, specific, informat și lipsit de ambiguitate.

II. Excluderea notificării privind înregistrarea și autorizarea în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal care este exclusă dacă nu interzisă în toate cele 28 de țări ale Uniunii Europene din 25 mai 2018.

Proiectul are obiectivul de revizuire a modului de reglementare a proceselor de interacțiune existente în cadrul legislativ orizontal actual, cu mutarea accentelor de la interacțiunile tradiționale (pe hîrtie) la cele prin mijloace de comunicare electronică și, corespunzător, valorificarea la maxim a rezultatelor actuale ale dezvoltării tehnologice.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...