37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Proiectul ordinului „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 63 din 10 august 2009”

Proiectul ordinului „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 63 din 10 august 2009”

22.05.2018823 views Particip.gov.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Necesitatea elaborării ordinului „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 63 din 10 august 2009” este generată de prevederile art. 37 alin. (11) al Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Scopul prezentului ordin constă în aducerea în concordanţă a prevederilor Indicaţiilor metodice privind aplicarea de către societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului cu prevederile Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Astfel, proiectul conține prevederi privind:

- desemnarea de către organul executiv al societății de audit, al auditorului întreprinzător individual a persoanei responsabile de implementarea Legii nr. 308 din 22.12.2017;
- ținerea evidenței măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor efectivi pentru fiecare client auditat în parte, pentru a fi prezentate, la cerere, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și/sau Consiliului de supraveghere a activității de audit.

Modificările şi completările propuse în prezentul ordin vor îmbunătăţi calitativ conţinutul prevederilor  Indicaţiilor metodice privind aplicarea de către societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, conform prevederilor legislației în domeniu,  precum şi vor asigura eficiența mecanismelor de  implementare a acestora.

Persoane responsabile:
Cristina Iachim, consultant principal, Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
Tel. 022 26 27 98, email: cristina.iachim@mf.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 04.06.2018
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...